Adventist Mission - okno do světa misie

14. 3. 2009

Misie, zvěstování evangelia, evangelizace - to všechno jsou pojmy, které popisují základní úkol křesťanů, který dostali přímo od Ježíše Krista - sdělovat druhým lidem radostnou zvěst o Božím království. Církev adventistů sedmého dne tento úkol bere velice vážně a misii chápe jako jeden z hlavních důvodů své existence.

V současnosti se velmi často operuje s pojmy multikulturalismus nebo  tolerance. Každý z nás si je však vykládá jinak. Mnozí lidé se proto domnívají, že misie, zejména v nekřesťanských zemích, ohrožuje svobodu a tradice těchto národů. Adventisté tento názor zásadně odmítají.

Seriál dokumentů Adventist Mission, který v premiéře uvádíme každou sobotu v 10 hodin dopoledne, přináší misijní příběhy. A je pak na každém z nás, aby sám zhodnotil, nakolik se jedná o službu, která přináší prospěch těm oblastem světa, kde adventistické mise působí, a nakolik by svět bez křesťanských misionářů zůstával mnohem méně svobodný, zato však plný zloby a nenávisti.

Odebírejte nová videa jako první