Přímý přenos vánočního koncertu Vinohradského sboru již zítra - 21. 12. 2013 v 17.00 hod.

20. 12. 2013

Prostory kostela Církve adventistů sedmého dne v Londýnské ulici na Praze 2 nabídnou tradiční předvánoční koncert Vinohradského chrámového sboru. Akce se uskuteční v sobotu 21. prosince 2013 od 17.00 hodin a na programu se objeví skladby známých světových autorů klasické hudby. Mimo jiné zazní melodie od C. Francka, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a dalších velikánů. Hlavním hostem předvánoční akce bude sólistka Státní opery Praha Simona Procházková, která svým úžasným hlasem doprovodí sbor v několika písních. Koncert bude provázet motto: „Nám, nám, narodil se...".
Celou adventní akci bude přímým přenosem vysílat HopeTV. Přenos na www.hopetv.cz začíná v sobotu 17.00 hodin.
přečíst více

Zveme vás k víkendové nabídce vysílání HopeTV

20. 12. 2013

Chcete se dozvědět více o biblické historii? Formou hraného dramatu se jí věnuje cyklus Tváre okolo jaslí, kde "Ježíšovi současníci" vypráví svůj životní příběh, který se v určité chvíli protnul s životem Ježíše Krista. Můžete tak poznat širší okolnosti událostí a díky svědectví různých postav plasticky odhalit strhující příběh narození Spasitele světa. V pátek v podvečer se představí první „tvář“ – Jakuba, Ježíšova bratra. 1. díl cyklu Tváre okolo jaslí začíná v pátek v 18.30 hod.
Zajímá vás, kam sahají historické kořeny Vánoc? Je dobré Vánoce slavit či nikoliv? Mgr. Radomír Jonczy se tomuto tématu věnuje v pořadu Původ a smysl Vánoc. Sledujte v sobotu před polednem a také v reprízách.
MUDr. Igor Bukovský z Ambulancie klinickej výživy na Slovensku vystoupil jako host ve společenském centru Bethany v Praze. Zde se věnoval tématu mentální výkonnost a výživa. Jak ovlivňuje strava naše myšlení a jak můžeme svoji mentální výkonnost zlepšovat? Premiéru přednášky Mentální zdraví člověka sledujte v našem programu.


Záznam ze sobotního odpoledne a večera 9. unijního setkání ASI, mj. s bohoslužbou Franka Fourniera, sledujte v pátek a v sobotu.


Připravili jsme také již 4. část přednášek Daniela Dudy z Biblického týdne Českého sdružení na téma „Velký příběh Bible II“. Premiéru sledujte v pátek od 17.30 hod.
V sobotu 21. prosince 2013 od 17.00 hod. vás také zveme k PŘÍMÉMU PŘENOSU vánočního koncertu Vinohradského smíšeného chrámového sboru na www.hopetv.cz.


přečíst více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 3. část

20. 12. 2013

Jak číst Bibli? Jak vnímáme a vykládáme její texty? Bible samotná předkládá základní strukturu způsobu jejího čtení a také poukazuje, jak jsou jednotlivé části mezi sebou spojené.
Daniel Duda na Biblickém týdnu 2013 představil trojitou perspektivu při studiu Bible – perspektivu světového názoru, tématickou a příběhovou perspektivu.
Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.
Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.
Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
přečíst více

Teologický seminář zve na den otevřených dveří

19. 12. 2013

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne (CASD) – Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 13. ledna 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si areál školy včetně učeben, knihovny a ubytování, setkat se osobně s učiteli i s vedením školy a nahlédnout do výuky.
Z organizačních důvodů prosí Teologický seminář všechny zájemce, aby svou návštěvu nahlásili do 10. ledna 2014 na sekretariát školy - tel.: 327 320 181, email: apolakova@tscasd.cz. Více informací najdete na: www.tscasd.cz
V prostředí Teologického semináře CASD jsme v roce 2013 natáčeli reportáž ze Setkání perzekuovaných členů církve. Na něj i na reportáž se můžete podívat zde.


přečíst více

Štědrovečerní bohoslužba - Roman Buchtel, Josef Cepl

19. 12. 2013

Přinášíme Vám záznam štědrovečerní bohoslužby z roku 2010 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov.
Kazatelé Roman Buchtel a Josef Cepl vedou své posluchače k zamyšlení nad významem příchodu Ježíše Krista na tento svět. Roman Buchtel uvádí, že dítě, které Bůh zaslíbil již judskému králi Achazovi, má pro nás hluboký význam – zaslíbení spásy. Dodává: „Immanuel je tím, kdo otevírá budoucnost všem lidem“. Josef Cepl doplňuje myšlenky Romana Buchtela: „Vánoční příběh je pro člověka sdělením, že slovo se stalo tělem. Bůh k člověku patří a člověk patří k Bohu.“
Celá štědrovečerní bohoslužba je proložena písněmi v podání členů pěveckého sboru CASD Praha – Smíchov.
Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 9. část

18. 12. 2013

Ježíš řekl: "Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Jak je to s Božím vysláním? Jak se připravit na čas, kdy nás chce Bůh použít? Závěr cyklu přednášek Kornelia Novaka.
Záznam ze setkání "Pravý život v harmonii s Bohem" s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů "Holy Riders Germany", kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.
Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".
Natočeno v Kroměříži, 2013.
přečíst více