Unijní konference CASD 2014: Zůstaňte ve mně - dopolední bohoslužba

23. 5. 2014

Záznam dopolední části konferenčního shromáždění Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne (CASD), které se konalo 17. května 2014 v Bratislavě. Program nabídl sobotní školu, bohoslužbu dětí, představení nového vedení CASD a kázání Artura Steleho, ředitele Biblického badatelského institutu celosvětové Generální konference CASD.
Motem unijní konference CASD 2014 se stala slova Ježíše Krista: "Zůstaňte ve mně" z Janova evangelia 15,4-5.
Více informací o Církvi adventistů sedmého dne najdete na webových stránkách adventiste.cz.
Natočeno v Bratislavě, 2014.
přečíst více

Kdo se směje naposled, ten se směje poslední - Vítězslav Vurst

22. 5. 2014

Záznam kázání Vítězslava Vursta ze dne 7. 8. 2010 ze sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Je dobré být v životě „IN“ za každou cenu? Vítězslav Vurst, který ve své úvaze čerpal z textu starozákonní knihy Daniel 5. kapitoly, uvádí, že dnešní doba je podobná babylonské době: Dělej to, co v té chvíli Ti nese užitek, to co Tě v té době udrží, abys byl „IN“. Své posluchače Vítězslav Vurst vybízí: „Svět nepotřebuje Balsazary, společnost VIP. Svět potřebuje charakterní lidi. Svět nepotřebuje ty, kteří dělají všechno jenom proto, aby si užívali, ale lidi, kteří se nezaprodají a zůstanou čestní, i kdyby nebesa padla.“
Vítězslav Vurst působí jako nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Motol. Mimo jiné je také předsedou Asociace nemocničních kaplanů a čestným předsedou Ceny Michala Velíška.

Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.

přečíst více

Bible pro dnešek / Matouš 22,34-40 / Kristův zákon

19. 5. 2014

V Matoušově evangeliu 22,34-40 Ježíš představil největší přikázání Božího zákona. Z čeho by měla vyvěrat naše poslušnost Božích přikázání a jak je dodržovat ze srdce a nenuceně? Zamyšlení nad textem z Matoušova evangelia připravil kazatel Mgr. Radomír Jonczy.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 24. května 2014.
přečíst více

Programová nabídka HopeTV s přímým přenosem Unijní konference CASD z Bratislavy

16. 5. 2014

Co nabídne HopeTV ve svém programu od 16. 5. 2014?

PŘÍMÝ PŘENOS:  Unijní konference CASD
Sobota 17. 5. od 9.00 hod. (dopolední bohoslužba) a 14.20 hod. (odpolední bohoslužba)
Slavnostní setkání členů Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne (CASD) v Bratislavě můžete sledovat v přímém přenosu prostřednictvím HopeTV. V rámci programu bude představeno nové vedení CASD. Své poselství z Božího slova přednese v dopolední části host setkání Artur Stele, ředitel Biblického badatelského institutu. Více informací o celém setkání naleznete zde.
 

Strážci pravdy (3/6) – Velké očekávání
Pátek 16. 5. od 17.30 hod., sobota 17. 5. od 20.30 hod., neděle 18. 5. od 13.00 hod.
Třetí díl dokumentu Strážci pravdy se věnuje osobě Williama Millera a očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Cyklus Strážci pravdy, pojednávající o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala.
 
 

Premiéra: Bible pro dnešek – Kristův zákon (8.)
Od neděle 18. 5. denně od 8.00 hod. a 19.30 hod.
Jako svrchovaný vládce vesmíru ustanovil Bůh zákony pro celé stvoření. Když na tuto zem přišel Kristus jako člověk, podřídil svůj život vůli svého Otce a jeho přikázáním. Pořad je inspirovaný jednotlivými díly biblických úkolů, které připravuje oddělení Sobotní školy Církve adventistů sedmého dne.
 
Bible pro každého (8/16) – Konečně klid a mír
Pátek 16. 5. od 20.00 hod.
Jaký je význam sedmého dne týdne, který nám Bůh daroval jako den odpočinku? Co nám tento den může přinést a jakou roli hraje ve vztahu nás lidí k Bohu? „Konečně klid a mír“ je téma osmé přednášky Johna Bradshawa ze série šestnácti večerů „Bible pro každého“.
Život – náhoda nebo záměr?
Neděle 18. 5. od 20.00 hod.
Vznikl život náhodou, sám o sobě, anebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl? Jedinečný dokument, ve kterém můžete spolu s námi odhalit tajemství zázraku života.
Animované biblické příběhy (české znění)
Šalamoun – Pátek 16. 5. od 18.30 hod. a sobota 17. 5. od 7.30 hod.
Eliáš– Sobota 17. 5. od 19.00 hod. a neděle 18. 5. od 7.30 hod.
Pavlovy listy Tesalonickým (1.-16.)
Od neděle 18. 5. každý den vždy od 10.30 hod.
Přednášky Jona Puliena, děkana teologické fakulty na Loma Linda University, z Biblického týdne Českého sdružení CASD v roce 2012. Celý Biblický týden se zabýval tématem „Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista“.
KONCERT: Worship Ostrava
Neděle 18. 5. od 14.45 hod.
Záznam koncertu chval z roku 2008.
Kompletní PROGRAM pořadů vysílaných na HopeTV naleznete zde.
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při sledování HopeTV.
přečíst více

Když se nám zhroutí sny - Vítězslav Vurst

15. 5. 2014

Zamyšlení Vítězslava Vursta ze dne 8. 5. 2010 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Je dobré mít sny? Dokážeme se vyrovnat i se situací, pokud se naše sny rozplynou? Vítězslav Vurst ve svém kázání varuje před propadnutím snům. Své posluchače vybízí, aby vždy všechno svěřovali Pánu Bohu. „Až najdeš odvahu pojmenovat skutečný stav svých snů, až dáš Pánu Bohu prostor, aby s tím, co ti z nich zůstalo, začal něco dělat, tak začíná prostor pro to, aby se něco začalo proměňovat,“ uvádí Vítězslav Vurst.
Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby můžete sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách www.bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Přímý přenos bohoslužby z Konference CASD - 17. 5. 2014 od 9.00 hod.

13. 5. 2014

Na tuto sobotu 17. května 2014 jsme pro vás na HopeTV připravili přímý přenos ze slavnostního setkání členů Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne (CASD). To se uskuteční v Bratislavě od 9.00 hod.
Motem unijní konference CASD 2014 se stala slova Ježíše Krista: Zůstaňte ve mně/Zostaňte vo mne z Janova evangelia 15,4-5.


Konference Česko-Slovenské unie CASD je příležitostí ke společné bohoslužbě a setkání členů Církve adventistů sedmého dne z České i Slovenské republiky. Poskytuje prostor ke společnému ohlédnutí se za životem církve v minulých pěti letech. Stejně tak k seznámení s jejím směřováním v letech 2014-2019 i nově zvoleným vedením. Představena bude také její činnost a některé z jejích organizací (ADRA, studentská křesťanská organizace INRI road, nemocniční kaplani, křesťanská základní a mateřská škola Elijáš, komunitní centra, iniciativa mladých lidí Dotkni sa neba).
Hostem sejití bude Artur Stele, ředitel Biblického badatelského institutu celosvětové Generální konference CASD, který bude kázat z Božího slova.
Celý program obohatí také hudba a mnoho zpěvů.
 
P R O G R A M

Přímý přenos z konferenčního setkání můžete 17. května 2014 sledovat na HopeTV v následujících časech:

DOPOLEDNE:
9.00 –10.05 hod.: I. část dopolední bohoslužby (sobotní škola, bohoslužba dětí)
10.30-12.35 hod.: II. část dopolední bohoslužby (představení nového vedení CASD, kázání Artura Steleho)
ODPOLEDNE:
14.20-16.35 hod.: odpolední bohoslužba (představení činnosti CASD, slovo předsedy Česko-Slovenské unie CASD)
Více informací o slavnostní bohoslužbě při příležitosti Konference unie CASD najdete zde.
Celý přenos sledujte na www.hopetv.cz.
přečíst více