Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 20. část

26. 2. 2014

Jednota. Bible ukazuje na její význam a i samotný Ježíš Kristus se v posledních chvílích života modlil, aby jeho následovníci byli jednotní. Elias Brasil de Souza se zaměřil na důležitost jednoty jak pro církev, tak rodinu.
Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.
Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
přečíst více

Bible pro dnešek / Jan 18,36-38 / Získávání učedníků mezi mocnými

26. 2. 2014

Jak Ježíš oslovoval lidi, kteří měli vliv, nebo patřili mezi mocné tehdejší doby, jako např. Pilát? Co děláme pro to, aby se evangelium dostalo mezi významné lidi naší společnosti? Text z Janova evangelia 18,36-38 přiblížil kazatel Michal Fulier, který působí na Slovensku ve sborech Církve adventistů sedmého dne - Lučenec a okolí.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. března 2014.
přečíst více

Program HopeTV od 21. února 2014

21. 2. 2014

Ježíšova podobenství nebo příběh proroka Elizea, který zkřísil syna sunemitských manželů a uzdravil malomocného Námana? To jsou další z animovaných biblických příběhů pro děti. Ty mohou sledovat v pátek 21. 2. od 18.30 hod., v sobotu od 7.35 hod. a 15.00 hod.
Klavírní koncert pianistky Sary Dansehpour přináší 60 minut klasických melodií – např. Sergeje Prokofjeva či Rachmaninova. Hudebně se můžete naladit v sobotu 22. 2. 2014 od 20.00 hod. nebo v repríze v neděli ve 14.30 hod.


Pro mladé je tu seriál "Za obzorem". Že není poklad jako poklad a ten pravý leží někde jinde než zakopaný pod zemí? Díl "Poklad" vysíláme v sobotu 22. 2. od 15.30 hod. V úterý 25. 2. od 20.00 hod.  pak díl "Imitace". Kde se s ní můžeme setkat? A co imitace v duchovním oblasti, do jaké míry je bezpečná, nebo naopak nebezpečná?
Od neděle 23. února 2014 se můžete těšit na série pořadů od jejich prvního dílu. Ať už na přednášky Lee Vendena "Jsi připravený?", australskou sérii dokumentů "Hledání" nebo přednášky Karla Staňka "Odvaha žít".
Americký pastor Lee Venden zaměřil třináct setkání s názvem "Jsi pripravený?" v březnu 2012 v Bratislavě na oživení každodenního prožívání vztahu s Bohem. Představil to, čím Bible vede k prohlubování vztahu s Ježíšem Kristem. Záznam ze setkání můžete sledovat od neděle každý den od 10.30 hod.


Australský dokumentární seriál "Hledání" představuje Bibli a její poselství z pohledu archeologů, historiků, filosofů a teologů. Jednotlivé díly hledají odpověď na otázky původu našeho života, nesmrtelnosti, spravedlnosti, svobody, zla nebo např. naděje. Seriál uvidíte denně od neděle 23. 2. od 17.00 hod.
Ztratili jste vy nebo někdo z vašich blízkých odvahu žít? Máte tolik problémů, nebo jste se dostali do bodu, kdy máte pocit, že už nevíte kudy kam? Proč tu být a jaký je smysl existence, nad tím se zamýšlel pastor Karel Staněk v devíti přednáškách "Odvaha žít". Přednášky vysíláme každý podvečer od 18.00 hod. Poprvé v neděli 23. 2. 2014.
Zveme vás i k premiérám záznamů z Biblických týdnů 2013 - třináctému dílu "Velkého příběhu Bible II" s Danielem Dudou  v pátek 21. 2. od 17.30 hod., v sobotu od 13.00 hod. a v neděli od 20.00 hod. Stejně tak ale i k 19. dílu "Krása a zložitosť rodinného života" s Eliasem Brasilem de Souzou v sobotu 22. 2. od 16.00 hod. či v neděli od 13.00 hod.
Celý program vysílání najdete v sekci program.
Přejeme vám příjemný a povzbuzující čas u sledování našich pořadů.
přečíst více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 12. část

21. 2. 2014

V 6. biblickém dějství je Ježíš Kristus naším Soudcem. Jak ho v této roli představují autoři biblických knih? Na základě čeho před ním v den soudu obstojíme? Daniel Duda poukázal na rozměr a hloubku vztahu Ježíše Krista a Boha-Otce k nám lidem, přestože hřešíme. Stejně tak ale i na to, zda je Boží království něčím vzdáleným, nebo ho máme na dosah.
Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.
Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.
Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
přečíst více

Život naplněný důvěrou - Michael G. Hasel

20. 2. 2014

Zamyšlení Michaela G. Hasela z pátého unijního setkání ASI v roce 2009.
Věříme opravdu, že Ježíš brzy přijde? Co pro to děláme? Uvědomujeme si naše poslání a misi, kterou nám Bůh svěřil? Michael Hasel ve svém kázání upozorňuje na aktuálnost textu uvedeného v novozákonní knize Zjevení, 3. kapitole, 14. - 21. verši. Vysvětluje, že materializmus dnešního západního světa nás stimuluje k vlažnému pohledu a postoji vůči „umírajícímu“ světu. Uvádí, že Bůh hledá poslední generaci - lidi, kteří nejsou spokojeni s povrchností a vlažností. „Ježíš hledá muže a ženy, kteří vyzdvihnout Bibli jako Boží slovo v nemorálním světě, jako jedinou normu pro náš život,“ dodává Michael Hasel.
Michael G. Hasel, Ph.D. je profesorem archeologie na Southern Adventist University v USA. Specializuje se na Starý Zákon, archeologii a blízkovýchodní studie. V posledních 20 letech se účastnil řady archeologických vykopávek v Izraeli, Jordánsku a Kypru.
ASI - CS je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí.
přečíst více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 19. část

19. 2. 2014

Každý přichází do manželství z jiné rodiny, s různými zvyky, normami, z rozdílné kultury. Rodinný život a vztahy ovlivňují i další členové rodiny, nejrůznější okolnosti a problémy. Co pro naše manželství a rodinu může udělat Ježíš Kristus? Uvědomujeme si přednost, že chce pomoci našim vztahům? Proč mu dát ve svém životě místo?
Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.
Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
přečíst více