Velikonoce - dobrá i špatná zpráva – Jiří Drejnar

17. 4. 2014

Záznam kázání Jiřího Drejnara z roku 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Proč bychom měli velikonoční zprávě věnovat tu nejvyšší pozornost? „Velikonoce ukázaly, že Bůh je schopen z každého zla, které nás potká, vytěžit dobré,“ uvádí Jiří Drejnar ve svém zamyšlení. „Velikonoce jsou připomínkou, že Pán Bůh ze své strany všechno zajistil. Teď už záleží jenom na nás, jak se k Boží nabídce postavíme,“ dodává Jiří Drejnar.
Jiří Drejnar je bývalý ředitel Mezinárodní biblické společnosti, zakladatel nakladatelství Luxpress a emeritní kazatel a tajemník Církve adventistů sedmého dne.
Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Bible pro dnešek / Matouš 16,1-5 / Kristus a tradice

15. 4. 2014

Máte rádi tradice? Které tradiční názory a zvyklosti jsou dobré? Co se z tradice můžeme naučit? Jak vnímá Bible, Boží slovo, tradici otců? Kazatel ThLic. Oldřich Svoboda vykládá text z Matoušova evangelia 16,1-5 s ohledem na téma tradice. Poslechněte si, co k tématu tradice říkají biblické texty v pozitivní i negativní rovině.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. dubna 2014.
přečíst více

Pozvánka ke sledování pořadů na HopeTV

11. 4. 2014

Jaké pořady uvidíte ve vysílání HopeTV v následujících dnech?
PREMIÉRA: Lukášovo evangelium o radosti (3/5) – Oldřich Svoboda
Pátek 11. 4. od 19:10 hod., sobota 12. 4. od 16:00 hod. a neděle 13. 4. od 20:00 hod.
Proč si Lukášovo evangelium neklade za cíl jen popsat Ježíšův život v co největší šíři, ale chce také vyjádřit, že setkání s Ježíšem přináší do života radost? Zamyšlení kazatele Oldřicha Svobody pořízené v rámci ranních chvil Biblického týdne Českého sdružení CASD v roce 2013.
 

PREMIÉRA: Bible pro dnešek – Kristus a tradice (3.)
Od neděle 13. 4. každý den v 8:00 a 19:30 hod.
Jaký problém nastává, pokud si křesťané cení tradice, způsobu uvažování či vlastní zkušenosti víc než jasného učení Písma? Pořad inspirovaný biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy Církve adventistů sedmého dne.
 
Animované biblické příběhy (SK)
Nebeské kráľovstvo -  pátek 11. 4. od 18:30 hod. a sobota 12. 4. od 7:30 hod.
Příběhem o rozsévači, pšenici a koukolu a podobenství o deseti pannách Ježíš otevírá úplně nový svět, než na jaký jsme zvyklí.
Znamenia časov – sobota 12. 4. od 15:00 hod. a neděle 13. 4. od 19:00 hod.
Ježíš vypráví podobenství o královské svatbě a o zloději v noci, aby svým učedníkům připomněl důležitost pokory, lítosti a připravenosti na den, kdy znovu přijde.
 

Bible pro každého (3/16) – Události, které nelze přehlížet
Pátek 11. 4. od 20:00 hod. a sobota 12. 4. od 12:30 hod.
Žijeme v kritické době. Znamení nám jasně říkají, že bychom se měli ubírat k bezpečným místům. Je však někde místo, kde můžeme nalézt útěchu? Třetí část série přednášek Johna Bradshawa, ředitele americké misijní organizace „It Is Written“.
 
Dokument: Jindřich Černohorský
Sobota 12. 4. od 19:40 hod. a neděle 13. 4. od 13:00
Jaký je pohled na život a víru očima frontmana skupiny GRACE Jindry Černohorského? Dokumentární film z produkce AWR studia.
 
 
 

KONCERT: GRACE LIVE Praha 2006
Sobota 12. 4. od 20:00 hod. a neděle 13. 4. od 14:45 hod.
Živý záznam bohoslužby chval skupiny Grace.
 
 
 
Kompletní nabídku pořadů vysílaných na HopeTV najdete v PROGRAMU.
přečíst více

Oldřich Svoboda - Lukášovo evangelium o radosti - BT 2013 - 2. část

11. 4. 2014

Hlavním tématem Biblického týdne 2013 bylo téma Daniela Dudy, který vykládal  "Velký příběh Bible II". Svůj prostor však dostalo také Lukášovo evangelium, jehož výkladu se ujal kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda, působící ve sborech Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov. V rámci ranních zamyšlení se studoval text, který je zapsán v Lukášově evangeliu 6. kapitole, verších 12-26. Biblický týden pořádalo České sdružení Církve adventistů sedmého dne  ve Ždírci nad Doubravou.
přečíst více

Nezapomínejme – Karel Nowak

10. 4. 2014

Záznam kázání Karla Nowaka ze dne 29. 1. 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Paměť je důležitá složka naší identity. Na co bychom ve vztahu k Pánu Bohu neměli zapomínat? Karel Nowak ve své úvaze poukazuje na to, abychom nezapomínali být Pánu Bohu vděční, abychom si pamatovali cestu, kterou nás Pán Bůh vede a abychom nezapomněli respektovat určité řády, které nám Pán Bůh do našeho života dal.
Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby můžete sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Bible pro dnešek / Matouš 22,35-40 / Kristus a Mojžíšův zákon

8. 4. 2014

Nakolik jsou i dnes platné Boží zákony a nařízení ze Starého zákona? Jak se k nim stavěl sám Ježíš Kristus? Kazatel ThLic. Oldřich Svoboda tyto otázky zrekflektoval na základě textu z Matoušova evangelia 22,35-40, kde byl Ježíš dotázán na největší přikázání v zákoně.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. dubna 2014.
přečíst více