Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

28. 3. 2014

Redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu Petr Vaďura si v rámci diskusního pořadu Tváří v tvář, který proběhl 14. prosince 2011, povídal s biblistou a teologem doc. Jiřím Benešem, Th.D. o tom, čím ho Bible stále znovu oslovuje, o jeho přístupu k výkladu biblických textů. Tématem společného rozhovoru byly také společné publikace "Nevystižitelný Bůh" či "Pradějiny".
Jiří Beneš
V roce 1986 absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, v r. 1988 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Praze a roku 1997 získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze za práci "Exodus 28 a 39. Příspěvek k exegezi kultických látek". V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě. Jiří Beneš je žákem prof. Jana Hellera. Spolu s ním i publikoval knihu "Poutní písně", která obsahuje výklad Žalmů 120 až 134. Sám pak vydal postilu "V moci Slova", úvahy "Ozvěny Izajášova volání" (novozákonní reflexe Izajášova textu), skriptum "Dvanáctka" (příručka ke studiu dvanácti tzv. malých proroků ve Starém zákoně) a výklad desatera ("Desítka"). Jiří Beneš přednáší, publikuje v různých periodikách a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.
Petr Vaďura
Během studií na Filosofické fakultě UK se stal křesťanem. V letech 1989-1992 byl zaměstnancem Křesťanských sborů, po té do roku 2008 na volné noze. Od roku 2009 je zaměstnán Plzeňským biskupstvím a Evangelickou církví metodistickou jako redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu. Je autorem několika knih rozhlasových rozhovorů s biblisty Janem Hellerem, Janem Sokolem a Jiřím Benešem, které vydalo vydavatelstvím Vyšehrad. S manželkou Evou vychovávají čtyři děti: Šimona, Dorotu, Kryštofa a Matouše.
přečíst více

Pozvánka ke sledování HopeTV

28. 3. 2014

Přinášíme Vám krátký výčet zajímavých pořadů, které můžete od pátku 28. 3. 2014 ve vysílání HopeTV zhlédnout:

Lukášovo evangelium o radosti (1/5) - Oldřich Svoboda
Pátek 28. 3. od 19:00 hod., sobota 29. 3. od 16:30 hod.
a neděle 30. 3. od 20:00 hod.
Premiérově Vám přinášíme zamyšlení kazatele Oldřicha Svobody zaznamenané v rámci ranních chvil Biblického týdne Českého sdružení CASD v roce 2013.
 
 
Animované biblické příběhy (SK)
Poklady v nebi – pátek 28. 3. od 18.30 hod. a sobota 29. 3. od 7.40 hod.
Dva muži hledají v životě něco víc. Oba potkají Ježíše a oba se ptají: Jak získat věčný život? Dají bohatý mladík a výběrčí daní na Ježíšovu radu?
Strateny syn - sobota 29. 3. od 15.00 hod.
Nekonečná je lásku plná soucitu, která přijímá každého, kdo se rozhodne vrátit do Boží rodiny, když lituje svých špatných rozhodnutí.

 

 
Bible pro každého (1/16) – Můžeme věřit Bibli?
Pátek 28. 3. od 20:00 hod. a sobota 29. 3. od 12:30 hod.
Následující víkendy Vás zveme ke sledování jedinečných přednášek ředitele americké misijní organizace „It Is Written“ Johna Bradshawa o poselství Bible.
 
 

 
Tajemství spánku - Poruchy spánku a Psychologický výklad snu
Pátek 28. 3. a sobota 29. 3. od 17:30 hod.
Můžeme nějak ovlivnit kvalitu našeho spánku? Přednášky klinického psychologa PhDr. Jiřího Bauera, Ph.D.
 
 

 
Koncert Brazilian Youth Choir
Sobota 29.3. od 20:00 hod. a neděle 30. 3. od 14:45 hod.

 
 
 

Důkaz
Každý den od 16:00 hod.
Může se životní zkušenost s Bohem stát mostem mezi teologií, vědou a touhou lidského srdce? Cyklus dokumentů Dwighta K. Nelsona hledající odpovědi na základní otázky lidstva.
 
 
 
Nenechte si ujít ani ostatní pořady vysílané na HopeTV. Jejich kompletní nabídku najdete v našem PROGRAMU.
přečíst více

Osvojte si smýšlení Ježíše Krista - Peter Roennfeldt

27. 3. 2014

Záznam kázání Petera Roennfeldta z roku 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Díváme se na druhé s větším respektem než na sebe? Je naše chování obrazem Boha, kterého máme rádi? Peter Roennfeldt ve své úvaze hovoří o nesouladu mezi Ježíšem Kristem jako osobností a tělem Ježíše jako jeho církví. Své posluchače vybízí, aby měli stejné smýšlení, chování a srdce jako Pán Ježíš. „Měli bychom být schopni říct, že církev je taková, jaký je Ježíš. Ježíš je takový, jako jsem já. To je obrovská výzva,“ dodává Peter Roennfeldt.
Peter Roennfeldt se celoživotně věnuje zakládání nových sborů a misii v postmoderním světě. Pochází z Austrálie, kde působil jako duchovní. Byl také vedoucím oddělení evangelizace při Transevropské divizi CASD.
Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Martin Smith a Matt Redman roztančili Vsetín

26. 3. 2014

9. října 2013 se ve Vsetíně uskutečnil koncert britských worshipových hudebníků a skladatelů Matta Redmana a Martina Smithe. Vystoupení se konalo v rámci evropského turné God's Great Dance Floor Worship Tour 2013.
Matt Redman se narodil v roce 1974. V současné době žije v Brightonu a působí v londýnském sboru St. Peters. Vedení chval na plný úvazek se věnuje od roku 1994. Vydal celkem 10 hudebních alb, zatím poslední 10,000 Reasons vyšlo v roce 2011. Na letošní rok je ohlášeno vydání nového alba Your Grace Finds Me. Mezi autorské skladby Matta Redmana patří písně Better Is One Day (Je nádherné být v chrámu Tvém), Heart of Worship (Hudba doznívá) a Once Again (Znovu). Za skladbu Blessed Be Your Name (Ať požehnán je Bůh), kterou složil se svojí ženou Beth, získal ocenění Dove Award. V letošním roce dále získal 2 ocenění Grammy.
Martin Smith se narodil v roce 1970. V roce 1992 se podílel na založení kapely The Cutting Edge Band, ze které v roce 1996 vznikla skupina Delirious?. V této formaci Martin Smith působil jako zpěvák a doprovodný kytarista do roku 2010, kdy skupina ohlásila konec svojí kariéry. Společně s Delirious? vydal 18 alb, včetně nahrávek z koncertních vystoupení. Mezi autorské skladby Martina Smithe patří písně Did You Feel the Mountains Tremble?, History Maker a I Could Sing of Your Love Forever (Řeka Tvé lásky). V roce 2013 vydal společně s novou doprovodnou kapelou album Album God's Great Dance Floor.
přečíst více

Bible pro dnešek / Matouš 16,24 / Vezmi svůj kříž

24. 3. 2014

Biblický text z evangelia podle Matouše 16,24 zaměstnává mysl křesťanů i nekřesťanů již po staletí. O krátký výklad se v tomto dílu pořadu pokusil redaktor HopeTV - Csaba Čák. Při pokusu shrnout zmíněný biblický text do otázky by se dalo říci: Je v životě něco, co nám brání jít za tím nejlepším?
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 29. března 2014.
přečíst více

Pořady ve vysílání HopeTV od 21. března 2014

21. 3. 2014

NA JAKÉ POŘADY SE MŮŽETE TĚŠIT V NAŠEM VYSÍLÁNÍ OD 21. BŘEZNA 2014?
Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura
Pátek 21. 3.  od 20.00 hod. a v sobotu 22. 3. od 16.00 hod.

Petr Vaďura si v rámci diskusního pořadu Tváří v tvář povídal s biblistou a teologem doc. Jiřím Benešem, Th.D.  tom, čím ho Bible stále znovu oslovuje, o jeho přístupu k výkladu biblických textů nebo např. o jedné z knih, kterou napsal.

 
 
Víra v rytmu Kung-Fu
Sobota 22. 3. od 19.30 a neděle 23. 3. od 13.00 hod.
Jakou cestou prošel Roman Bittner, který se věnuje bojovým uměním? Jak našel Boha a sdílí se o svoji víru jako profesionální instruktor sebeobrany?
 
 
Animované Biblické příběhy
Jozef v Egyptě - pátek 21. 3. od 18.30 hod. a sobota od 7.40 hod.
Jozefovo stretnutie s bratmi (slovenské znění)- sobota 22. 3. od 15.00 hod.
Příběh věrného Josefa, kterého jeho bratři prodali do Egypta. Ani tam ho Pán Bůh neopustil a požehnal mu. Animované biblické příběhy přineseme všem malým i větším divákům.
 
Bible pro dnešek
Od neděle 23. 3. do soboty 29. 3.  v 8.00 a 19.30 hod.
V Bibli pro dnešek jsme poslední týdny uvažovali, co znamená následovat Ježíše Krista. Čeho jsme ochotni se vzdát, když chceme stát na Jeho straně a nést svůj kříž podobně, jako ho On nesl kdysi kvůli nám? Zamyšlení redaktora Csabiho Čáka nad textem z Matoušova evangelia 16,24.
 
Mentální zdraví člověka – Igor Bukovský
Neděle 23. 3. od 20.00 hod.
Jak ovlivňuje strava naše myšlení a jak můžeme zlepšovat svoji mentální výkonnost? Přednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., lékaře z Ambulancie klineckej výživy v Bratislavě.
 
 
Modlitební týden mládeže – Tomáš Harastej, Roman Hampacher
V pátek a sobotu 21. a 22. 3. - vždy v 7.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.45 a 21.45 hod.
K stále probíhající modlitebnímu týdnu mládeže můžete ještě v pátek a sobotu zhlédnout zamyšlení kazatelů Tomáše Harasteje a Romana Hampachera na téma Boží království.
 


Koncert skupiny Nic moc – Polojasno
Sobota 22. 3. od 20.00 hod. a neděle 23. 3. od 14.45 hod.
Koncert skupiny mladých lidí z Písku natočený v roce 2010 v Praze.
 
 
 
Přednášky Josefa Hrdinky
Zamilovanost a láska - pátek 21. 3. od 22.00 hod.

Pilíře kvalitních vztahů v manželství - v sobotu 22. 3. od 8.50 a 22.00 hod.
PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D. se ve dvou přednáškách věnoval vztahům jak ve fázi zamilovanosti, tak manželství. I pro vás mohou být inspirací ve vašich navazujících, ale i trvajících vztahích.
 
PŘEHLED DALŠÍCH POŘADŮ naleznete v programu našeho vysílání – ZDE.
přečíst více