Výpadek serveru

24. 9. 2012

Omlouváme se našim diváku, ale díky technické závadě na streamovacím serveru je dočasně nedostupné vysílání na hlavní stránce. Prosím použijte formát windows media. Závada  by měla být odstraněna během zítřka t.j. 25. 9. 2012
Závadu na serveru se poskytovateli vysílání povedlo dnes odpoledne t.j. 25.9. 2012 odstranit a tak můžete zase sledovat HopeTV všemi dostupnými cestami. Ještě jednou se omlouváme.
Děkujeme za vaši přízeň.
přečíst více

Přímý přenos ze slavnostní výroční bohoslužby z Košic již tuto sobotu 29. 9. 2012 od 9:00 hod.

24. 9. 2012

Již tuto sobotu vás zveme ke sledování přímého přenosu ze slavnostní bohoslužby při příležitosti 100. výročí založení sboru Církve adventistů sedmého dne v Košicích. Slavnost je spojena také s oslavou výročí 80 let od vzniku sboru v obci Poproč a připomene se také 20 let od založení druhého sboru v metropoli východního Slovenska.
Dopolední bohoslužba vděčnosti bude zahájena ve velké zasedačce Městského magistrátu již tuto sobotu 29. 9. 2012, a to v 9:00 hod. Odpolední bohoslužba naváže programem od 14 hod.
Pokud nebudete mít možnost na slavnost osobně odcestovat, nabízíme vám ve spolupráci s kolegy ze slovenského Štúdia nádej ON-LINE přenos bohoslužeb ve vysílání HopeTV.
Pozvání na slavnostní bohoslužbu přijal předseda Československé unie Církve adventistů sedmého dne Mikuláš Pavlík, který bude sloužit dopoledním kázáním z Božího slova. V rámci odpoledního programu uvidíte i prezentace z historie Košických sborů, rozhovory s kazateli a bohatý doprovodný hudební program.
Těšíme se na setkání u obrazovek.
 
PROGRAM PŘENOSŮ:
Dopolední program
Sobotní škola  9:00 - 10:00
Bohoslužba s kázáním 10:30 - 12:30
Odpolední program 14:00 - 16:00

přečíst více

Bible pro dnešek (13.): Host Jon Paulien

24. 9. 2012

Přinášíme rozhovor s Jonem Paulienem, autorem studijních materiálů k 1. a 2. knize Tesalonickým. Čím ho tyto Pavlovy listy oslovily a mohou být aktuální i pro nás v 21. století? Jon Paulien, děkan teologické fakulty na Loma Linda University v USA, je autorem knihy "Pavlovy listy Tesalonickým – církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista", kterou vydalo nakladatelství Advent-Orion. Jon Paulien se oběma knihám do Tesaloniky věnoval také na svých přednáškách na Biblickém týdnu Českého sdružení CASD. Jejich záznam můžete zhlédnout zde.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu Bible můžete stáhnout ZDE.
přečíst více

John Bradshaw - Proč nemít strach z evangelia? (1.) Kdo jsme?

21. 9. 2012

Evangelisté Yves Monnier a John Bradshaw z mezinárodní misijní adventistické organizace It´s written (Je psáno) navštívili v květnu a červnu letošního roku Prahu. Ve spolupráci s místními sbory připravují sérii veřejných duchovních přednášek plánovanou na období velikonoc 2013. Uskuteční se v KD Krakov - Praha Bohnice.
HopeTV ve spolupráci s United art připravilo záznam tří večerních setkání ze sboru BETHANY, který sídlí v prostorách společenského centra Brumlovka. John Brashaw ve svých promluvách uvažuje nad tím: "Proč nemít strach z evangelizace?" a jak naplnit odkaz Ježíše Krista z evangelia podle Matouše 28,16-20:
"Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

přečíst více

ADRA news - září 2012

18. 9. 2012

ADRA news aneb novinky z činnosti humanitární organizace ADRA a realizace jejích projektů.
Zářijové ADRA news přináší rozhovor s Dagmar Goldmannovou o projektu v Mongolsku. Mongolsko se někdy označuje jako země pastevců. Platí toto označení stále? Kvůli krutým zimám uhynuly v minulých letech v Mongolsku miliony kusů dobytka. Mnozí pastevci museli hledat jiný zdroj obživy. ADRA ČR nejprve pomáhala s budováním zemědělských farem, nyní se soustředí na podporu vznikajících družstev.
přečíst více

Ty GIBSON bude kázat na setkání ASI

14. 9. 2012


Kazatel Ty GIBSON, který je hostem setkání Adventistických podnikatelů a manažerů sdružených v rámci o.s. ASI, obohatí dne 15. 9. 2012 bohoslužbu ve sboru v Praze na Smíchově. Chcete-li se o činnosti kazatele TYe dozvědět více, navštivte webové stránky projektu DIGMA, který sám tvoří.
Na youtube jsme umístili originální video s českými titulky, které natočil kazatel Ty. Nese název Také ateista. Ty se v letadle setká s ateistou. Jejich rozhovor začne být zajímavý, když Ty řekne, že je také ateista. Existuje takový druh ateismu, s nímž by mohl souhlasit člověk, který věří v Boha?
Pokud se na zítřejší bohoslužbu nebudete moci dostavit osobně, sledujte náš přímý přenos, který začne 15. 9. 2012 v 9:00 hod.
Odkaz na video je zde: Také ateista
přečíst více