Na scéně: Grace live

20. 3. 2009

Pokud patříte mezi fanoušky hudebního stylu worship (zpívaného česky), dnešní vydání Na scéně by vám rozhodně nemělo uniknout. Ve 21 hodin odvysíláme premiéru záznamu koncertu hradecké skupiny Grace, který se uskutečnil v Praze na Smíchově na podzim roku 2006.
Přejeme krásný zážitek.
přečíst více

Jak se orientovat v programu?

18. 3. 2009

HopeTV si pro začátek zvolila jednoduché vysílací schéma. Každý všední den od 20 hodin začíná nový, "premiérový" tříhodinový programový blok, který se pak opakuje 24 hodin. Blok tvoří většinou dokumentární film, přednáška, publicistický pořad a hudba. Stěžejní programy začínají vždy v celou hodinu.
Změna nastává o víkendu. Po pátečním večerním premiérovém bloku je celá noc na sobotu věnována hudbě. V sobotu v 10,00 pak vysíláme premiéru cyklu Adventist Mission, v 10,30 Bohoslužbu, a ve 14,00 premiéru dokumentárního filmu. Ostatní čas je vyplněn hudbou a reprízami z celého týdne.
Neděle je prozatím celá ve znamení repríz, a to až do 20 hodin, kdy opět začínáme vysílat podle schématu všedních dnů.
Konkrétní časy vysílání jednotlivých pořadů najdete pod záložkou Program.
přečíst více

Cyklus Album představí inspirující osobnosti

17. 3. 2009

Z televizních obrazovek na nás každý den promlouvají stovky různých lidí. A jenom proto, že jsou veřejně známí, jsme jim začali říkat osobnosti. Ale aby člověk byl osobností, k tomu přece potřebuje mnohem víc, než pouhou veřejnou známost.
V cyklu krátkých reportážních dokumentů Album vám v premiéře každé úterý ve 20 hodin představíme muže a ženy, kteří nejsou mediálními tvářemi současnosti, ale podle našeho názoru lze o každém z nich bez obav prohlásit, že je skutečnou osobností.
Toto úterý nabídneme příběh Antonína Vrňaty - řezbáře, který svoje obdarování přijímá a využívá jako službu Bohu, ve kterého uvěřil.
přečíst více

Máte problémy v prohlížeči Firefox?

15. 3. 2009

Pokud máte problémy při přehrávání našeho programu v prohlížeči Firefox (po chvíli zmizí obraz a je třeba pohnout myší, aby se znovu objevil), existuje jedoduché řešení. Chyba je způsobena špatně fungujícím modulem pro přehrávání videa ve formátu Windows Media. Proto stačí pouze si stáhnout a nainstalovat nový modul (plug-in).
Modul ke stažení najdete zde.
přečíst více

Adventist Mission - okno do světa misie

14. 3. 2009

Misie, zvěstování evangelia, evangelizace - to všechno jsou pojmy, které popisují základní úkol křesťanů, který dostali přímo od Ježíše Krista - sdělovat druhým lidem radostnou zvěst o Božím království. Církev adventistů sedmého dne tento úkol bere velice vážně a misii chápe jako jeden z hlavních důvodů své existence.
V současnosti se velmi často operuje s pojmy multikulturalismus nebo  tolerance. Každý z nás si je však vykládá jinak. Mnozí lidé se proto domnívají, že misie, zejména v nekřesťanských zemích, ohrožuje svobodu a tradice těchto národů. Adventisté tento názor zásadně odmítají.
Seriál dokumentů Adventist Mission, který v premiéře uvádíme každou sobotu v 10 hodin dopoledne, přináší misijní příběhy. A je pak na každém z nás, aby sám zhodnotil, nakolik se jedná o službu, která přináší prospěch těm oblastem světa, kde adventistické mise působí, a nakolik by svět bez křesťanských misionářů zůstával mnohem méně svobodný, zato však plný zloby a nenávisti.
přečíst více

Pod křídly Nejvyššího - symbolický začátek

13. 3. 2009

Proč jsme do vysílání zařadili jako první film Pod křídly Nejvyššího? Dokument pojednává o osudu kazatele Církve adventistů sedmého dne Miloslava Bláhy, který se v padesátých letech dostal pro svou víru do komunistického koncentračního tábora. Přes všechny těžkosti a útrapy, které mu mnohaleté vězení přineslo, nakonec vydává svědectví: "Po celou dobu jsem byl uschován pod křídly Nejvyššího."
V čase, kdy považujeme za naprosto běžné, že si jedním kliknutím myši můžeme svobodně pustit vysílání křesťanské internetové televize, bychom i tímto dokumentem chtěli připomenout, že naše současná svoboda až takovou samozřejmostí není. Že to, abychom my ji mohli užívat, využívat (a žel také někdy zneužívat), stálo mnoho obětí, na které nesmíme zapomenout.
Uvedením filmu Pod křídly Nejvyššího chceme poděkovat všem, kteří v minulosti museli pro svoje svědomí a přesvědčení přinést oběti. Zároveň také chceme vyjádřit vděčnost Bohu, protože jenom On je tím skutečným dárcem naší současné svobody.
A samozřejmě, také si přejeme, aby televize HopeTV byla po celou dobu své existence pod křídly Nejvyššího.
přečíst více