Bible pro dnešek / Vstaň a choď - uzdravení těla i ducha / 2016 2Q 4

18. 4. 2016

Ježíš se vrací z gadarenské krajiny, která byla naproti  Nazaretu přes Genezaretské jezero a jen se ocitne doma, přinášejí k němu ochrnutého člověka. Je obviněn z rouhání, protože odpouští tomuto muži jeho hříchy. Co se tehdy vlastně stalo? A proč Ježíš povolává za svého učedníka právě celníka Matouše?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem  „Vstaň a choď - uzdravení těla i ducha“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

J. Šiklová - Budoucnost očima sociologa - Důsledky stárnutí evropské populace

16. 4. 2016

Na podzim 2012 se ve společenském centrum Londýnská 30 uskutečnila série přednášek s názvem „Budoucnost očima sociologa“. Přednášejícím byla socioložka Jiřina Šiklová, která své úvahy rozdělila do 3 částí.  Druhá přednáška byla zaměřena na téma "Důsledky stárnutí evropské populace". Co znamená pojem demografická revoluce? Jak reagovat na vývoj stárnutí evropské poupulace? Jaké důsledky přináší stárnutí naší populace? Jak si stojí Češi v porovnání se zbytkem Evropy?

 
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. je socioložka a vystudovala historii a filosofi i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1969–1971 a 1989–1990 pracovala jako uklízečka, 1971–1988 v zařazení sociální pracovnice v Thomayerově nemocnici, ale mohla se tak vlastně načerno věnovat sociologii. Signatářka Charty 77. V letech 1980–1982 vězněna za podvracení republiky. Po listopadu 1989 založila knihovnu, Centrum pro Gen-der Studies Praha a Katedru sociální práce. Jiřina Šiklová přednáší na FF UK a zabývá se především problematikou identity člověka během životního cyklu podle genderové a etnické příslušnosti.

přečíst více

Studentská bohoslužba - INRI road Praha - Soňa Sílová

13. 4. 2016

31. března 2016 se ve Společenském centru „Londýnská 30″ konala další z řady mládežnických bohoslužeb, kterou opět organizovali studenti z prážské INRI road. Hlavním hostem večerního setkání byla Soňa Sílová, kazatelka v nástupní praxi ve sboru Praha-Smíchov.
INRI road je křesťanská studentská organizace, kterou založila Církev adventistů sedmého dne. Posláním INRI road je nabízet věřícím i nevěřícím studentům prostor pro sdílení vztahů a své víry. INRI road se momentálně nachází v sedmi univerzitních městech v České a Slovenské republiky.Více na www.inriroad.org

přečíst více

Radek Jonczy - Náboženská nesnášenlivost - Pro neslyšící

12. 4. 2016

Slovo kazatele Církve adventistů sedmého dne Radka Jonczyho k aktuálním problémům ve společnosti. Jak přistupovat k náboženství, když se něco takového stane?
V následujících týdnech, budeme upozorňovat na videa, která již nyní mohou sloužit sluchově postiženým. Titulky pro neslyšící prozatím nabízíme v našem Youtube archivu. Stačí si v pravém dolním rohu zapnout funkci "Titulky". Pokud máte tip na zajímavé video z našeho archivu, které by posloužilo neslyšícím, napište nám na info@hopetv.cz.

Věděli jste, že ve světě žije přibližně 250 miliónů neslyšících? Tedy těch, kteří jsou silně nedoslýchaví či zcela neslyšící. Kolik procent křesťanů byste mezi neslyšícími čekali? Dvacet procent? Čtyřicet procent? Na zeměkouli nalezneme jen pouhá dvě procenta neslyšících, kteří se otevřeně hlásí ke křesťanství. Proč tomu tak je? Nabízí současná církev dostatečné možnosti pro šíření víry mezi sluchově hendikepovanými?
V HopeTV dlouhodobě upravujeme svou tvorbu tak, aby alespoň některá videa mohla posloužit 76 400 neslyšících, kteří v současné době žijí v České republice. Videa obsahující titulky se stávají stále větší samozřejmostí v tvorbě naší internetové televize. Chceme totiž, aby naděje, kterou šíříme, mohla oslovit co největší spektrum našich diváků. Budeme moc rádi, pokud o naší práci dáte vědět těm, kterým by mohla posloužit.
přečíst více

Bible pro dnešek / Kázání na hoře / 2016 2Q 3

11. 4. 2016

V Ježíšově kázání na hoře zaznělo mnoho důležitých myšlenek. My se podíváme na několik z nich.  Například, kdo jsou ti "chudí v duchu", kdo jsou "tišší" a co to znamená mít "čisté srdce". A jak si představit člověka, který působí pokoj?
Rozhovor na téma třetího úkolu v druhém čtvrtletí s názvem  „Kázání na hoře“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

Stezka písmáků 2016

10. 4. 2016

Vědomostní soutěž Stezka písmáků probíhá (formou písemného testu) dvoukolově - 1. kolo se koná v místě bydliště účastníků s opravou korespondenční formou, nebo od 17. ročníku také online. Postupující se pak sejdou ke druhému kolu v Praze. Test je vždy vyhodnocen organizátory a správné odpovědi ohodnoceny body; v 1. kole všichni získávají zelený odznak soutěže, v 2. kole "vyhrávají" červený odznak soutěžící, kteří dosáhnou potřebného limitu bodů, avšak v tomto finálovém kole si všichni bez rozdílu vyberou pěknou knížku. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i skupiny. Stezku písmáků již tradičně spolupořádají Junák a Klub Pathfinder.


kategorie N (nejmladší) - do 9 let včetně
kategorie M (mladší) - 10 až 12 let včetně
kategorie S (starší) - 13 - 17 let včetně
kategorie P (pokročilí) - od 18 let výše

Více na www.stezkapismaku.cz

přečíst více