Blok 57 - Pavel Helan

8. 7. 2016

„Vlídný písničkář“ – jak sám sebe Pavel Helan nazývá, je autor svérázných modliteb i vážných textů a již dávno si jej nespojujeme jen s jeho hitem iBůh. Charisma osobnosti a hudební vybroušenost přitahují na jeho koncerty posluchače po celé České republice i mimo ni. Hudebník Pavel Helan byl hostem pořadu Martina Žaluda "Blok57" a debata se točila kolem hudby, talentu a inspirace shůry.

přečíst více

Vzpomínky politicky perzekuovaných - Miloslav Bláha - Pro neslyšící

6. 7. 2016Jak vzpomínají na své odsouzení a uvěznění bývalí političtí vězni z řad členů a kazatelů Církve adventistů sedmého dne (CASD)? S čím se vyrovnávali a co prožili ti, kteří se za komunistického režimu snažili zůstat věrní Bohu a zachování soboty jako biblického dne odpočinku? Co pro ně a jejich blízké bylo nejtěžší a s jakými reakcemi se setkávali u svých dozorců a spoluvězňů? Vzpomíná Miloslav Bláha.V následujících týdnech, budeme upozorňovat na videa, která již nyní mohou sloužit sluchově postiženým. Titulky pro neslyšící prozatím nabízíme v našem Youtube archivu. Stačí si v pravém dolním rohu zapnout funkci "Titulky". Pokud máte tip na zajímavé video z našeho archivu, které by posloužilo neslyšícím, napište nám na info@hopetv.cz.
Desatero chování k neslyšícím
Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nezvyšujeme hlas a nekřičíme. Zajistíme vhodné poslechové podmínky bez okolního hluku.

přečíst více

Bible pro dnešek / Obnova moudré vlády / 2016 3Q 2

4. 7. 2016

Co prozrazují slova, že člověk měl Zemi obdělávat a střežit? Když se podíváme na to, jak dnes naše Zem vypadá, máme obavy z budoucnosti. Dá se situace dnešního světa ještě změnit? A co to je zbožnost? Často si pod tímto slovem představíme falešný obraz.
Rozhovor na téma druhého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Obnova moudré vlády“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.skpřečíst více

V kostce - Thomas Ch. Kotulla: Založení světa

3. 7. 2016

Proč je svět tak krásný a přitom tak hrozný? Jsme v nitru dobří, nebo špatní? Máme vůbec svobodnou vůli? Těmito otázkami se zaobírá Thomas Christian Kotulla ve své knize s názvem „Založení světa“. Thomas prošel na prahu dospělosti velmi těžkým obdobím a blízkost smrti ho přiměla k hlubokému přemýšlení o existenci člověka, jeho vztahu k Bohu, o samotné existenci Boha. Jeho kniha je jedinečným svědectvím o pochybnostech, o hledání smyslu života a opotřebě tento smysl najít. Více o knize se můžete dozvědět na www.diebegruendungderwelt.co


přečíst více

Martin Chadima - Sexualita ve světových náboženstvích (3/3)

29. 6. 2016

Záznam přednášek ThDr. Martina Chadimy, Th.D. na téma „Sexualita ve světových náboženstvích“. Jakou roli hrála sexualita v různých náboženstvích, jejich dějinách, proč a do jaké míry jsou k ní otevřené?Přednášky byly natočeny ve Společenském centru Londýnská 30, Praha 2011. Ve třetí části se religionista Martin Chadima zaměřil na pojetí sexuality v náboženstvích Východu. Co je tabu v Indii a co je tabu v Číně? Jak souvisí sexualita s bohy Východu? Jak znázorňují lásku a projevy sexuality?


přečíst více

Bible pro dnešek / Obnova všech věcí / 2016 3Q 1

27. 6. 2016

Co je úkolem křesťana na tomto světě? Jak by měl "působit"? Existuje ideální způsob, jakým by křesťané měli hovořit o své víře? A co znamená, že bychom se měli podobat Bohu?
Rozhovor na téma prvního úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Obnova všech věcí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více