Blok 57 - Petr Bende

4. 9. 2016

HopeTV vypouští do světa druhý díl pořadu „Blok 57“, jehož smyslem je představit známé či zajímavé osobnosti. Hostem aktuálního vydání je účastník druhé řady soutěže Česko hledá SuperStar, muzikant a zpěvák Petr Bende. Jaká je jeho životní cesta? Kým je pro něj Bůh? A jakou knihu by si vzal pustý ostrov?
Blok 57 je zapadlá čtvrť rušného velkoměsta, kam se odváží jen málokdo. Výjimkou je moderátor talkshow Martin Žalud, který si do této čtvrti například pozval šéfa činohry Národního divadla Daniela Špinara, Českou Miss 2013 Gabrielu Kratochvílovou, zpěváka Ezyho, „Head of Performace“ českého Googlu Davida Špinara nebo rapera Kalwiche.

přečíst více

Abrahamoviny - Radek Jonczy 2/14

2. 9. 2016

Série krátkých zamyšlení, ve kterých kazatel Církve adventistů sedmého dne Mgr. Radomír Jonczy rozebírá a aktualizuje biblické texty popisující životní příběh praotce víry Abrahama.

V tomto díle pokračujeme v příběhu - čeká nás cesta do Egypta. Proč Abram odchází? A co se děje v Egyptě? Proč se vrací zpátky? Často totiž musí někdo jiný trpět za naše chyby. Došlo to Abramovi? Dochází to nám?


přečíst více

Teologická konference 2014 - Stvoření (1. část)

31. 8. 2016

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci - Oldřich Svoboda, Roman Mach, Vladimír Král, Michal Martínek a další.
První příspěvek starozákoníka doc. Jiřího Beneše, Th.D. nesl název: Stvořitelský hymnus jako hermeneutický klíč do Tanachu. Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.


přečíst více

Bible pro dnešek / Ježíš si získával důvěru lidí / 2016 3Q 10

29. 8. 2016

Proč Abraham Bohu důvěřoval a co znamenají slova, že Bůh připočetl Abrahamovi jeho víru jako spravedlnost? A jak dát do souladu slova, že na jedné straně máme poslouchat pozemské vlády a na straně druhé nedoufat v člověka, ale důvěřovat Hospodinu? A čím by křesťané měli být nejvíce známí?

Rozhovor na téma desátého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš si získával důvěru lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

Utopie - Může věřit každý?

28. 8. 2016

„Věříš v Boha?“ Kdyby nám někdo položil tuto otázku, co bychom odpověděli? Mnoho lidí i v naší ateistické společnosti odpoví: „V něco nad námi věřím, ale odmítám církve!“ Pokud patříme do skupiny těch, kteří odpovědí kladně, jak bychom definovali svou víru? Řada lidí si myslí, že věřit znamená nějak tak v životě počítat s tím, že Bůh je, prostě nepopírat jeho možnou existenci, kdesi ve vesmíru.

O projektu Utopie se více dozvíte na www.utopie.cz.

přečíst více

Abrahamoviny - Radek Jonczy 1/14

26. 8. 2016

Před 4000 lety uslyšel Abraham slova: "Odejdi ze své země do země, kterou ti ukážu. Požehnám tě, staň se požehnáním." Týkají se tato slova i člověka dnešní doby? Ty, kdo o to stojí, vyvádí Bůh díky oběti Ježíše Krista z otroctví. Žehná jim, takže se i oni mohou stát pro ostatní požehnáním.
Série krátkých zamyšlení, ve kterých kazatel Církve adventistů sedmého dne Mgr. Radomír Jonczy rozebírá a aktualizuje biblické texty popisující životní příběh praotce víry Abrahama.


přečíst více