Teologická konference 2014 – Stvoření (2/8)

18. 9. 2016

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci – Jiří Beneš, Oldřich Svoboda, Roman Mach, Josef Dvořák a další. Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
Druhý příspěvek prof. RNDr. Vladimíra Krále, Ph.D., DSc., vysokoškolského učitele a vědce nesl název: Co dnes víme o vesmíru a o životě.
přečíst více

Abrahamoviny - Radek Jonczy 3/14

16. 9. 2016

Třetí díl pořadu Abrahamoviny se věnuje rodinnému konfliktu v Abramově životě. Tento problém se určitě týká i nás, což není ojedinělé. Čteme o tom v Genesis 13. kapitole. Abram a jeho bratranec Lot. Bylo třeba se rozdělit, ale podle čeho se rozhodli? Neměl by mít přednost starší muž? Jak se zachoval a proč?

Série krátkých zamyšlení, ve kterých kazatel Církve adventistů sedmého dne Mgr. Radomír Jonczy rozebírá a aktualizuje biblické texty popisující životní příběh praotce víry Abrahama.přečíst více

Misijní videozprávy 2016/1Q (4.-6. díl)

14. 9. 2016

Druhá várka nejnovějšího vydání pořadu Misijní videozprávy nám představí nejen zajímavé kouty naší planety, ale zejména misijní aktivity ze života Církve adventistů sedmého dne. Věřící adventisté totiž neprožívají svou víru doma, ale nabízí ji ve prospěch společnosti. Kompletní přehled dílů naleznete v našem Youtube archivu.


přečíst více

Bible pro dnešek / Služba ve městech / 2016 3Q 12

12. 9. 2016

Jedno z míst v Bibli, která jsou dost často špatně chápána, jsou Pavlova slova o tom kdo je pod zákonem a kdo není. Nemá to nic společného s naší plnoletostí. Co Pavlova slova znamenají? A jaké poselství můžeme dnes zaslechnout v podobenství O rozsévači?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Služba ve městech!“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.


Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

Misijní videozprávy 2016/1Q (1.-3. díl)

11. 9. 2016

Nejnovější vydání pořadu Misijní videozprávy nám představí nejen zajímavé kouty naší planety, ale zejména misijní aktivity ze života Církve adventistů sedmého dne. Věřící adventisté totiž neprožívají svou víru doma, ale nabízí ji ve prospěch společnosti. Kompletní přehled dílů naleznete v našem Youtube archivu.přečíst více

Na ceste: 2. Prvý misionár

7. 9. 2016

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 2010 působilo jejích téměř 17 tisíc kazatelů a misionářů společně se 17 miliony členů v 68 tisících sborech v 232 zemích všech kontinentů a v 901 jazyku.
Druhý díl seriálu "Na cestě" je věnován prvnímu misionáři z řad Církve adventistů sedmého dne. Kdo jím byl? A jaké měl cíle?


přečíst více