Abrahamoviny - Radek Jonczy 4/14

23. 9. 2016

Série krátkých zamyšlení, ve kterých kazatel Církve adventistů sedmého dne Mgr. Radomír Jonczy rozebírá a aktualizuje biblické texty popisující životní příběh praotce víry Abrahama.
Už známe jeho slabé stránky, ale i jeho silné stránky. Dnes budeme pronásledovat několik králů. Poznáme lásku a přátelství, které by mělo inspirovat i nás.


přečíst více

Nové díly pořadu Bible pro dnešek - 2016/4Q - Jób

21. 9. 2016

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Aktuální čtvrtletí se zaměří na studium starozákonní knihy Jób, kterou ve svých rozhovorech přiblíží redaktor HopeTV Jindra Černohorský a docent Husitské teologické fakulty Jiří Beneš.
Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk

přečíst více

Bible pro dnešek / Jak máme čekat na Krista? / 2016 3Q 13

19. 9. 2016

Jako křesťané jsme vyzýváni k vytrvalosti a horlivosti. Co se dá udělat pro to, aby člověk neochaboval a co to znamená mít vroucího ducha? A jak si představit člověka, který je "novým stvořením"? A víte o tom, že Bůh nás se sebou usmířil a my máme tomuto smíření sloužit? Ale co to znamená?
Rozhovor na téma třináctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Jak máme čekat na Krista?“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.


Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
přečíst více

Teologická konference 2014 – Stvoření (2/8)

18. 9. 2016

V prosinci 2014 se uskutečnil již osmý ročník Teologické konference CASD, tentokrát na téma: stvoření. Různé úhly pohledu přinesli teologové, kazatelé, ale např. i vědci – Jiří Beneš, Oldřich Svoboda, Roman Mach, Josef Dvořák a další. Konferenci pořádal Teologický seminář CASD a oddělením výchovy CASD v prostorech kaple Thomayerovy nemocnice v Praze.
Druhý příspěvek prof. RNDr. Vladimíra Krále, Ph.D., DSc., vysokoškolského učitele a vědce nesl název: Co dnes víme o vesmíru a o životě.
přečíst více

Abrahamoviny - Radek Jonczy 3/14

16. 9. 2016

Třetí díl pořadu Abrahamoviny se věnuje rodinnému konfliktu v Abramově životě. Tento problém se určitě týká i nás, což není ojedinělé. Čteme o tom v Genesis 13. kapitole. Abram a jeho bratranec Lot. Bylo třeba se rozdělit, ale podle čeho se rozhodli? Neměl by mít přednost starší muž? Jak se zachoval a proč?

Série krátkých zamyšlení, ve kterých kazatel Církve adventistů sedmého dne Mgr. Radomír Jonczy rozebírá a aktualizuje biblické texty popisující životní příběh praotce víry Abrahama.přečíst více

Misijní videozprávy 2016/1Q (4.-6. díl)

14. 9. 2016

Druhá várka nejnovějšího vydání pořadu Misijní videozprávy nám představí nejen zajímavé kouty naší planety, ale zejména misijní aktivity ze života Církve adventistů sedmého dne. Věřící adventisté totiž neprožívají svou víru doma, ale nabízí ji ve prospěch společnosti. Kompletní přehled dílů naleznete v našem Youtube archivu.


přečíst více