Cliff! - Filozofie pro dnešek

Přednášky, Seriály / 35 dílů / poslední díl: 1. 12. 2016

Pořad Cliff! je cyklus filozoficko-teologických úvah, který provokativním způsobem polemizuje nad základními křesťanskými principy.Pořadem provází teolog Clifford Goldstein.

Cliff! – 35: Ve jménu žádného Boha

20779 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Ve jménu žádného Boha


Cyklus filozoficko-teologických úvah

Clifford Goldstein
zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Co zažil Bryan Magee (1/41)

2694 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Co vyznal populární oxfordský filozof a ateista Bryan Magee, jak vidí vesmír australský astrofyzik Paul Davis, co je „velký krach“, výchovné potíže ve filmu Woodyho Allena, jak přemýšleli o životě a smrti fyzik Blaise Pascal, básníci William Ernest Henley a Dylan Thomas, filozofové Albert Camus a Frank Tippler? Může člověk přijít na smysl svého života? Jak to souvisí se smrtí a jak to zásadně ovlivňuje každý prožitý okamžik?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Slyšet, vidět, dotknout se (2/41)

1295 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Je svět vnímaný našimi smysly a přístroji objektivní? Je to vše, co je možné o světě poznat? Co když jde o mnohem víc, než si dokážeme představit? A jak to souvisí s naším každodenním „všedním“ životem? V jakém vztahu jsou skutečnost kolem nás a naše možnosti ji poznávat a prožívat? Jak o tom přemýšleli Plató, Saul z Tarsu, Francis Bacon, Moses Maimonides, Immanuel Kant, Bertrand Rusell, Günter Grass nebo Simon Blackbourn? Existuje i cosi jako „šestý smysl“, kterým je možno poznat a prožít z reality více?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Morální imperativ (3/41)

1143 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Vzhledem k rozmanitosti kultur a názorů, můžeme vůbec mluvit o objektivních mravních hodnotách? Je rozlišování mezi dobrem a zlem výmysl člověka, nebo má vyšší původ a představuje výrazný nárok na všechny lidské bytosti – morální imperativ? Jaké důsledky mají různé odpovědi myslitelů jako Friedrich Nietsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, John McAfee, Fjodor Michajlovič Dostojevskij nebo Immanuel Kant na tyto otázky? Jak nás bezprostředně ovlivňuje to, co nás přesahuje?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Kvantový skok (4/41)

1655 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Co se současnými objevy, které staví celou dosavadní vědu na hlavu? Na poli kvantové fyziky se zdá, že se věci dějí bez příčiny. Čas a prostor vypadají, že neexistují, jednotlivé částečky vědí, že jsou pozorovány a věci zároveň existují i neexistují. To je něco výrazně jiného, než nám odkázali Aristoteles, Francis Bacon, René Descartes, Johannes Kepler, Mikuláš Koperník, Isaac Newton, Christopher Wren, Robert Hooke nebo Edmont Halley. Co vlastně znamená to, s čím přišli Thomas Young, Max Planck a Albert Einstein? Jak to aplikují John Gribbin a Niels Bohr, který řekl “Kdo není kvantovou teorií šokován, ten ji nepochopil”? Jak mohou být vědecky daná fakta v rozporu s tak zvaným zdravým lidským rozumem?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Želvy odshora dolů (5/41)

642 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Existuje vůbec pravda? Moderní mýtus od Stephena Hawkinga o Bertrandu Russellovi a starší dámě v teniskách tvrdící, že svět spočívá na krunýři želvy. Tajemné pozadí rozhovoru Ježíše Nazaretského s Pilátem Pontským, korespondenční, koherenční, pragmatická a deflační teorie pravdy. Skepticismus, agnosticismus, epistemický nihilismus, realismus. Co na to Plató, Protagor, Friedrich Nietsche, Jean Francois Lyotard, Michel Foucault, Richard Rorty, Thomas Kuhn, Huston Smith? Proč jsou existence a poznatelnost pravdy dvě různé věci?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Břímě bezvýznamnosti (6/41)

1060 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Román Spolčení hlupců od nešťastného Johna Kennedyho Toolea a oč se zasloužil Walker Percy. Kolik nicoty nás pohlcuje, totiž na čem z toho, co děláme dnes, bude záležet i zítra, tím spíše za rok a tím spíše, až tady nebudeme? Co znamená kdokoli z nás? Co o tom míní Stephen Crane, Blaise Pascal, Laurens van der Post, trenér Tom Landry, režisér Woody Allen, taxikář José Martinez, Albert Camus, David Foster Wallace, Edna St. Vincent Millay, Francisco José Moreno, Martin Heidegger, Daniel Harbour, Jean-Paul Sartre? Jak žít život, který nemá smysl? A dává taková otázka smysl? Je nějaká šance najít odpověď?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Pomatenec (7/41)

932 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Byl Friedrich Nietsche nacista? Proč se mu připisuje vina za odporné zločiny jiných lidí a totalitních režimů? Čím jeho filosofie ovlivnila tolik myslitelů 20. století? Je Bůh mrtev, zabili jsme ho a pohřbili, jak tvrdil? Co když společnost, která odložila křesťanské náboženství, odhodí také křesťanskou morálku? Co nám zůstane místo ní? Je to opravdu „morálka slabých“? Jak se vše projevilo v životě Friedricha Nietscheho a co nám to říká pro život náš?
zobrazit více

Napište nám