Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 355 dílů / poslední díl: 18. 6. 2018

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Odpověď z vichřice / 2016 4Q 11

2221 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh pode jednoho textu v knize Jób odpovídá "ze smrště". Co toto vyjádření chce říct? A jak rozumět jinému vyjádření: "Nuže, opásej si bedra jako muž"? A proč, když konečně promluví Hospodin a Jób má příležitost se zeptat na své trápení, proč tuto příležitost nevyužije? A platí úměra, že čím více Hospodina známe, tím je člověk méně "teologicky upovídaný"?
Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Odpověď z vichřice“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Rozhořčený Elíhú / 2016 4Q 10

2603 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co znamená text: „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“? A co se z toho můžeme dnes naučit? Elíhú, který naslouchal tomu, jak argumentovali jeho přátelé, byl jako na trní. Co mu tak vadilo? A je Bůh dokonalý, když podle některých stvořil nedokonalého anděla cheruba?
Rozhovor na téma desátého úkolu „Rozhořčený Elíhú“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Vyjádření naděje / 2016 4Q 9

2685 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Mluvit může být nebezpečné. Lidé kolem mě totiž mohou poznat, že jsem hlupák. Někdy je moudřejší spíše naslouchat a mlčet. Jaký je vlastně rozdíl mezi chytrostí a moudrostí? A čím se moudrý člověk vyznačuje? A co znamená, že Kristus byl vzkříšen jako první? Vždyť víme minimálně o Mojžíšovi, který byl vzkříšen dříve než Kristus.
Rozhovor na téma devátého úkolu „Vyjádření naděje“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Nevinná krev / 2016 4Q 8

2499 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou lidé, které problémy vedou pryč od Boha. A jiní se naopak drží pevně své víry. Jób patří do druhé skupiny. Je to překvapující? Co mu pomáhalo? A v čem byly rady Jóbových přátel falešné, i když se zdá, že mluví moudře a pravdu? A je troufalost říct Bohu "od plic", co si myslíme?
Rozhovor na téma osmého úkolu „Nevinná krev“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Trest jako odplata / 2016 4Q 7

2451 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Na kolik je pravdivé přísloví: "Kdo s čím zachází, tím také schází."? Lze toto přísloví uplatnit na Jóbovi syny? Jak se postavit k situaci, kdy někdo vysvětluje příčinu neštěstí druhého? A měli by křesťané dělat Bohu advokáta ... tedy obhajovat jeho jednání? A co si myslet o zobrazit více

Bible pro dnešek / Elífazova řeč / 2016 4Q 6

2443 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo byl Elífaz, jeden z Jóbových přátel? A nakolik dávat jeho slovům důležitost? Jak sladit Jóbova slova o jeho bezúhonnosti s texty Bible o tom, že žádný člověk není bezhříšný? Pro mnoho lidí je Boží zdánlivá nečinnost důkazem jeho neexistence. Jak se s tím vypořádat? A co říká kniha Jób o omylnosti andělů?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Elífazova řeč“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zlořečit dni / 2016 4Q 5

2790 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Někdy může i nám život připadat nesmyslný a zbytečný. Viděl takto svůj život i Jób? Dává tato kniha odpověď na utrpení v lidském životě? A jak je to s životem hned po smrti? Věřil Jób ve svůj odchod do nebe nebo do pekla? A nestálo by za to trochu zpomalit v životě a hledat skutečné hodnoty? Jednoho dne stejně bude vše v troskách ...
Rozhovor na téma pátého úkolu „Zlořečit dni“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Bůh a lidské utrpení / 2016 4Q 4

2767 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Stávají se zlé věci jen zlým lidem? Proč to Jóbovi přátelé takto viděli? Jak reagovat na odsouzení mnoha lidí, kteří tvrdí, že kdyby byl Bůh, tak nebude tolik utrpení? A je opravdu Bůh Bohem lásky?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Bůh a lidské utrpení“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám