Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 399 dílů / poslední díl: 20. 4. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Hlavní témata v Petrových listech / 2017 2Q 13

1350 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když bychom prošli dva Petrovy dopisy, tak zjistíme, že pro autora bylo důležitých asi pět oblastí, o kterých psal. Které to byly a na co tedy dával důraz? My se dotkneme dvou z nich a položíme si například otázku, co to vlastně znamená a jak si to představit, že Kristus vzal naše hříchy na kříž.
Rozhovor na téma třináctého úkolu „Hlavní témata v Petrových listech" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Den Páně / 2017 2Q 12

1625 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co Petr píše o závěru dějin a Dni soudu? Je to něco, co nám má nahánět strach, anebo nás naopak povzbudit? Jak chápat vyjádření, že "nebesa s rachotem zaniknou a vesmír se roztaví"? A co znamenají nová nebesa a zem?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Den Páně" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Falešní učitelé / 2017 2Q 11

1995 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Dnešní téma se týká falešných učitelů. Podíváme se před jakým učením Petr varoval a jak na něj reagoval. Také si řekneme, co se z jeho varování můžeme naučit my dnes. V neposlední řadě se dotkneme otázky svobody a zda je člověk v církvi svobodný. Řada lidí má totiž z členství v církvi obavy.
Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Falešní učitelé" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Proroctví a Písmo / 2017 2Q 10

1357 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jakou úlohu hrála proroctví v životě apoštola Petra? Co chtěl říct vyjádřením: " Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.“? A jak rozpoznat pravé proroctví od falešného?
Rozhovor na téma desátého úkolu „Proroctví a Písmo" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Život křesťana / 2017 2Q 9

1698 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak vypadá zbožný život? Může to být něco, co je pro dnešního člověka, žijícího ve 21. století, přitažlivé? V čem? K čemu vyzývá Petr své souvěrce a co se z toho můžeme dnes naučit my?
Rozhovor na téma devátého úkolu „Život křesťana" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš v Prvním listu Petrově / 2017 2Q 8

1420 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co píše ve svých listech apoštol Petr o Ježíši Kristu? Jak porozumět tomu, že Kristus byl k oběti vyhlédnut už před stvořením světa? A co znamená vyjádření, že ve starozákonních prorocích byl přítomen Duch Kristův?
Rozhovor na téma osmého úkolu "Ježíš v prvním listu Petrově" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.skzobrazit více

Bible pro dnešek / Sloužící vůdcové / 2017 2Q 7

1476 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo je z biblického pohledu vůdce? A není tak trochu protimluv, když apoštol Petr řekne, že vůdce má sloužit? Kdo je "starší" ve sborovém společenství a jak se postavit ke generačním problémům?
Rozhovor na téma sedmého úkolu „Sloužící vůdcové" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Utrpení pro Krista / 2017 2Q 6

1611 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Setkáváme se s tím, že někteří vnímají víru, křesťanství, jako něco pro slabé, neschopné normální reality života. Ale Petr řekne, že víra je náročná, že člověk bude pravděpodobně trpět! Minimálně v době Petra by bylo snazší nebýt křesťanem. Je víra berličkou? A co to znamená "jít v Ježíšových stopách"?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Utrpení pro Krista" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám