Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 429 dílů / poslední díl: 16. 11. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Doba soudců / 2016 1Q 4

21885 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Starozákonní kniha Soudců popisuje zajímavé období. Kdo to byli ti soudcové a jak kniha Soudců vznikla? Je zajímavé, že v silně patriarchální době se objevují i ženy prorokyně. V tomto díle se podíváme také na muže jménem Gedeón a Samson.

Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Doba soudců“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor a patriarchové / 2016 1Q 3

1443 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible popisuje dobu před potopou jako období zkaženosti, kdy jedinou cestou k nápravě, byl nový začátek. Co znamená, že lidé měli zkaženou mysl i srdce? A jak si poradit s Božím příkazem k obětování Izáka? Potřeboval Bůh Abrahama zkoušet, když je vševědoucí?

Rozhovor na téma třetího úkolu „Velký spor a patriarchové“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek/ Krize v zahradě Eden/ 2016 1Q 2

18315 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když pročítáme úvod Bible zjistíme, že Bůh na počátku sedmý den požehnal a posvětil. Co ale tato slova znamenají? A proč dal Bůh strom poznání a strom života doprostřed zahrady? Když se lidem "otevřeli oči", co to znamená? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi.

Rozhovor na téma prvního úkolu „Krize v nebi“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Krize v nebi / 2016 1Q 1

17392 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Rozhovor na téma prvního úkolu „Krize v nebi“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Poučení z Jeremjáše / 2015 4Q 13

16723 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Není pastýř jako pastýř. Koho Bůh nazývá pastýřem a co na nich kritizuje? V knize proroka Jeremjáše se objevuje termín "spravedlivý výhonek". Kdo je tím myšlen? Co pod tímto textem chápou ortodoxní židé dnes? Jak a kde Jeremjáš zemřel? A co osobně dala kniha proroka Jeremjáše našemu hostu?

Rozhovor na téma třináctého úkolu „Poučení z Jeremjáše“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zpátky do Egypta / 2015 4Q 12

19074 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Stalo se vám někdy, že jste se modlili o zjevení Boží vůle a když vám byla ukázána, tak jste se jí nechtěli řídit? Přesně tuto situaci prožili Izraelci. Co chtěli za odpověď a jaké to mělo vše důsledky? Hebrejský text poskytuje více úrovní výkladu a je dobré o tom vědět. A jak souvisí odvšivení s Egyptem?

Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Zpátky do Egypta“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Nová smlouva / 2015 4Q 11

17745 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je rozdíl mezi smlouvou uzavřenou na Sinaji a Novou smlouvou o které hovoří Hospodin? A co to prakticky znamená, když Bůh vepíše smlouvu do srdce? Bylo možné, aby lidé v době Starého zákona žili v Nové smlouvě a lidé dnešní doby, žili ve Staré smlouvě? A co to znamená být lidem Hospodina?

Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Nová smlouva“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zničení Jeruzaléma / 2015 4Q 10

18252 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Při čtení Bible jste možná narazili na božstvo nazvané Tamůz. Kdo to byl a proč pro něj ženy v Izraeli naříkaly? A jaký byl poslední judský král Sidkijáš? Jeremjáš svým chováním působil trochu jako spekulant na burze. Rozhlásí poplašnou zprávu a když spadnou ceny pozemků, tak na příkaz Boha kupuje pole. Co to vše má znamenat?

Rozhovor na téma desátého úkolu „Zničení Jeruzaléma“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám