Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 432 dílů / poslední díl: 7. 12. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Ježíšovo učení a velký spor / 2016 1Q 7

24397 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Tříska v oku je něco, co se nedá přehlédnout. A trám už vůbec ne. Ježíš použil tento příměr, aby nám něco důležitého řekl. Na jiném místě nás vyzve, abychom na sebe vzali jeho jho. Co si pod tím dnes představit a jaký pokoj nám Ježíš nabízí?

Rozhovor na téma sedmého úkolu „Ježíšovo učení a velký spor“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Vítězství na poušti / 2016 1Q 6

21994 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co se můžeme naučit z Ježíšova pokušení na poušti? A proč byl Duchem Božím Ježíš veden právě na poušť?  A číslo 40, hraje zde nějakou úlohu? Je možné dát do souvislosti počátek Ježíšovy služby a počátek cesty víry dnešních lidí? Musí každý počítat se zkouškami do kterých je povede sám Bůh?

Rozhovor na téma šestého úkolu „Vítězství na poušti“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor ve starozákonních příbězích / 2016 1Q 5

21609 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible je plná příběhů, které nám jsou blízké. Nejsou to vždy příběhy o odvaze a silné vůli. Často čteme o prohrách a životních pádech. Dnes se mimo jiné podíváme na krále Davida a jeho vášně. A také si položíme otázku v souvislosti s Eliášem, jak dnes může člověk poznat, kdo je pravý Bůh.

Rozhovor na téma pátého úkolu „Velký spor ve starozákonních příbězích“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Doba soudců / 2016 1Q 4

22498 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Starozákonní kniha Soudců popisuje zajímavé období. Kdo to byli ti soudcové a jak kniha Soudců vznikla? Je zajímavé, že v silně patriarchální době se objevují i ženy prorokyně. V tomto díle se podíváme také na muže jménem Gedeón a Samson.

Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Doba soudců“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor a patriarchové / 2016 1Q 3

1443 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible popisuje dobu před potopou jako období zkaženosti, kdy jedinou cestou k nápravě, byl nový začátek. Co znamená, že lidé měli zkaženou mysl i srdce? A jak si poradit s Božím příkazem k obětování Izáka? Potřeboval Bůh Abrahama zkoušet, když je vševědoucí?

Rozhovor na téma třetího úkolu „Velký spor a patriarchové“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek/ Krize v zahradě Eden/ 2016 1Q 2

18818 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když pročítáme úvod Bible zjistíme, že Bůh na počátku sedmý den požehnal a posvětil. Co ale tato slova znamenají? A proč dal Bůh strom poznání a strom života doprostřed zahrady? Když se lidem "otevřeli oči", co to znamená? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi.

Rozhovor na téma prvního úkolu „Krize v nebi“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Krize v nebi / 2016 1Q 1

17891 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Rozhovor na téma prvního úkolu „Krize v nebi“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Poučení z Jeremjáše / 2015 4Q 13

17247 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Není pastýř jako pastýř. Koho Bůh nazývá pastýřem a co na nich kritizuje? V knize proroka Jeremjáše se objevuje termín "spravedlivý výhonek". Kdo je tím myšlen? Co pod tímto textem chápou ortodoxní židé dnes? Jak a kde Jeremjáš zemřel? A co osobně dala kniha proroka Jeremjáše našemu hostu?

Rozhovor na téma třináctého úkolu „Poučení z Jeremjáše“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám