Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 412 dílů / poslední díl: 20. 7. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Misionáři navzdory těžkým okolnostem / 2015 3Q 5

9499 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Rozhovor na téma pátého úkolu „Misionáři navzdory těžkým okolnostem “ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a předseda Českého sdružení CASD, Vít Vurst.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk.

Texty ke studiu snaleznete zde: LEKCE.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Příběh o Jonášovi / 2015 3Q 4

9492 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když se řekne Jonáš, někomu se vybaví jméno syna, nebo večerníček. Lidem znalým Bible pravděpodobně ještě muž, kterého spolkla velká ryba. Asyřané patřili mezi národy, které velmi krutě zacházeli se svými zajatci. Jonáš, byl poslán právě k nim. O čem je vlastně tento příběh? Proč se Bůh zajímal o pohany a posílá proroka mimo území Izraele? A má čtyřicetidenní "doba milosti" pro město Ninive nějaký hlubší význam?

Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Příběh o Jonášovi“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a předseda Českého sdružení CASD, Vít Vurst.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk.

Texty ke studiu snaleznete zde: LEKCE.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Neobvyklý misionář / 2015 3Q 3

8560 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Někdy se stane, že když člověk prožije těžkou životní situaci a je věřící, otřese to s jeho jistotami. Někteří dokonce ztratí víru a ptají se: "Proč Bůh mlčí, proč nepomáhá." O to víc nás může překvapit pravý opak a ještě k tomu u dítěte. Co udělat pro to, abych neztratil víru? Může být pýcha překážkou k uzdravení?

Rozhovor na téma třetího úkolu „Neobvyklý misionář“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a vedoucí oddělení SŠ Oldřich Svoboda.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk.

Texty ke studiu snaleznete zde: LEKCE.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Abraham - první misionář / 2015 3Q 2

8747 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Není náhodou, že se tři velká světová náboženství – judaizmus, křesťanství a islám – někdy nazývají jako, abrahamovská náboženství“. Všechna odvozují svůj původ od tohoto velkého Božího muže. Abraham je považován za vzor víry. Tento týden se však na jeho věrnost podíváme z jiného úhlu. Budeme ho sledovat jako misionáře, kterého Bůh povolal, aby šel do neznámé země a byl svědkem, který představuje okolí pravého Boha – Stvořitele a Vykupitele.

Rozhovor na téma druhého úkolu "Abraham - první misionář" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindra Černohorský a vedoucí oddělení SŠ Oldřich Svoboda.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk.

Texty ke studiu snaleznete zde: LEKCE.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Bůh – největší misionář / 2015 3Q 1

8702 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Matouš 5, 13-16: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."

Rozhovor na téma prvního úkolu "Bůh - největší misionář" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindra Černohorský a vedoucí oddělení SŠ Oldřich Svoboda.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk.

Texty ke studiu snaleznete zde: LEKCE.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 22,39-46/ Ukřižovaný a vzkříšený

8732 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Už od dětství si byl Ježíš vědom toho, že přišel na tuto zem, aby plnil vůli svého Otce (L 2,41–50). Učil, uzdravoval a sloužil v poslušnosti a plném odevzdání se Otci. Po poslední večeři s učedníky přišel čas, kdy se vydá na poslední cestu, na níž bude kráčet sám, zrazen a zapřen nejbližšími, aby byl odsouzen a ukřižován. Nakonec však byl vzkříšen a vstal jako vítěz nad smrtí. Co to pro nás znamená?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 17,20-21/ Ježíš v Jeruzalémě

8541 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Poslední týden Ježíšova pozemského života se odehrával v Jeruzalémě. Během něho se odehrálo několik vypjatých scén: triumfální vjezd do města, Ježíšův pláč nad lhostejným Jeruzalémem, vyčištění chrámu, intriky a spiknutí, sklíčenost během poslední večeře, agónie v Getsemanské zahradě, zesměšňování a ponižování, fraška u soudu, potupné ukřižování a nakonec slavné vzkříšení. Nikdy předtím ani potom nebylo nějaké město svědkem tak rozhodujícího vývoje a pohybu v dějinách. Během tohoto týdne kulminoval kosmický konflikt mezi dobrem a zlem. Nikdo kromě Ježíše nerozuměl tomu, co se v Jeruzalémě vlastně odehrálo.

Výklad biblického textu připravil kazatel Pavol Barát.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 19, 28-42 / Boží království

8103 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsme jako věřící součástí Božího království? Nebo nás teprve čeká? Je realita Božího království vidět v našich životech? A jaký vztah máme k druhému příchodu?

Výklad biblického textu připravil kazatel Pavol Barát.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
zobrazit více

Napište nám