Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 461 dílů / poslední díl: 29. 6. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Pán židů i pohanů / 2016 2Q 7

1327 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Nasytit kolem 10 000 lidí byl jeden ze zázraků, které Ježíš udělal. Co tím sledoval? Co chtěl naučit učedníky a co si z toho máme vzít my dnes? Můžeme vidět nějakou symboliku v tom, že zbylo právě 12 košů chlebů?
Rozhovor na téma sedmého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Pán židů i pohanů“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Odpočinek v Kristu / 2016 2Q 6

1682 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Přestupoval Ježíš svými činy sobotní přikázání? Jsou situace, kdy záchrana lidského života je důležitější než Boží nařízení? A co znamená Ježíšovo prohlášení, že On je Pánem soboty?
Rozhovor na téma šestého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Odpočinek v Kristu“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Viditelný a neviditelný boj / 2016 2Q 5

1599 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Můžete navštívit naše stránky:
http://www.hopetv.cz
Některé texty v Bibli nejsou jednoduché na pochopení. Jak jde dohromady Ježíšova láska a jeho vyjádření, že kdo miluje kohokoliv více než jeho, není jej hoden? A co s vyjádřením týkajícím se Jana Křtitele, kde Ježíš řekne, že i ten nejmenší v království nebeském je větší než on?
Rozhovor na téma pátého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Viditelný a neviditelný boj“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / "Vstaň a choď - uzdravení těla i ducha" / 2016 2Q 4

1723 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Můžete navštívit naše stránky:
http://www.hopetv.cz
Ježíš se vrací z gadarenské krajiny, která byla naproti Nazaretu přes Genezaretské jezero a jen se ocitne doma, přinášejí k němu ochrnutého člověka. Je obviněn z rouhání, protože odpouští tomuto muži jeho hříchy. Co se tehdy vlastně stalo? A proč Ježíš povolává za svého učedníka právě celníka Matouše?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Vstaň a choď - uzdravení těla i ducha“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Kázání na hoře / 2016 2Q 3

1913 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V Ježíšově kázání na hoře zaznělo mnoho důležitých myšlenek. My se podíváme na několik z nich. Například, kdo jsou ti "chudí v duchu", kdo jsou "tišší" a co to znamená mít "čisté srdce". A jak si představit člověka, který působí pokoj?
Rozhovor na téma třetího úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Kázání na hoře“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Začátek Ježíšovy služby / 2016 2Q 2

1224 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V Bibli je často naše české slovo Hospodin překladem hebrejského JHVH. Ukazují texty Písma na to, že JHVH je sám Ježíš Kristus? Co to znamenala slova Jana Křtitele: "Připravte cestu pro Hospodina"? A jedl Jan opravu kobylky?
Rozhovor na téma druhého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Začátek Ježíšovy služby“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Syn Davidův / 2016 2Q 1

1693 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V evangeliích máme dva Ježíšovy rodokmeny. Nejsou však zcela totožné. Proč? A co o rodokmenech vlastně víme? Proč byly pro Židy tak významné? A proč je právě v Ježíšově rodokmenu zmiňováno pět žen?
Rozhovor na téma prvního úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Syn Davidův“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Vykoupení / 2016 1Q 13

126248 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Závěr Bible popisuje Novou zem bez přítomnosti zla. Může existovat dobro bez přítomnosti zla? Někteří lidé to zpochybňují. A co Nový Jeruzalém s hradbami a branami z perel? Jaké je poselství tohoto obrazu? A co nám má říct stále se opakující číslovka 12?

Rozhovor na téma třináctého úkolu „Vykoupení“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám