Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 565 dílů / poslední díl: 26. 6. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Ježíš – původce a dokonavatel naší víry / 2022 1Q 11

2373 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ten, kdo je již delší čas křesťanem, tak se často setkává s tím, že jako následovníci Ježíše Krista musíme žít z víry. Co je to za víru? Jak poznám, že mám tu správnou víru? A co znamená vyjádření, že Ježíš Kristus vede naši víru od počátku až do cíle?
Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Ježíš – původce a dokonavatel naší víry" vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Cesta za oponu / 2022 1Q 10

2260 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co je to nebeská svatyně? Kam Ježíš vstoupil po svém vzkříšení? Text listu Židům říká, že se za nás postavil před Boží tvář. Rozumíme tomu, co se tím myslí? A co je to za tu novou a živou cestu, která se otevřela zrušením opony?
Rozhovor na téma desátého úkolu „Cesta za oponu" vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš – dokonalá oběť / 2022 1Q 09

2082 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Zvláště ve Starém zákoně Bible se často hovoří o obětech a krvi. Proč je krev tak důležitá? Proč je napsáno, že „bez vylití krve, není odpuštění“? Byly nutné milióny obětí zvířat v době starozákonní a nebo by to šlo za určitých podmínek i bez nich? A rozumíme tomu nejdůležitějšímu, tedy co to znamená žít z víry?
Rozhovor na téma devátého úkolu „Ježíš – dokonalá oběť" vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš – prostředník nové smlouvy / 2022 1Q 08

2437 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je rozdíl mezi knězem řádu Áronova a Melchisedechova? Co znamená, že změna kněžství přinesla i změnu zákona? A co je to za zákon o kterém autor listu píše jako o neužitečném a neúčinném? A dokázali bychom vysvětlit, v čem ta „nová smlouva“ je skutečně nová?
Rozhovor na téma osmého úkolu „Ježíš – prostředník nové smlouvy " vedli redaktor HopeTV Pavel Eder a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Naděje jako „kotva duše“ / 2022 1Q 07

2381 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Text dopisu Židům říká, že s těmi, kdo poznali Boží lásku, uvěřili a byli osvíceni a potom odpadli, není možné znovu začínat. Jak to jde dohromady s Boží láskou a odpuštěním? Proč Bůh potvrzuje zaslíbení přísahou? A co chtěl autor říci textem, že „v naději jsme zakotveni a pronikáme díky ní až do nitra nebeské svatyně“?
Rozhovor na téma sedmého úkolu „Naděje jako „kotva duše" vedli redaktor HopeTV Pavel Eder a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš – věčný kněz / 2022 1Q 06

2267 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co znamená, že je Kristus nazván „knězem podle řádu Melchisedechova“? Proč v některých církvích mají dodnes kněze a v protestantských církvích nejsou? A co znamená, že se Ježíš naučil poslušnosti z utrpení?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Ježíš – věčný kněz" vedli moderátor HopeTV Pavel Eder a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš – dárce odpočinku / 2022 1Q 05

2352 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ve čtvrté kapitole listu Židům se hovoří o odpočinku. Pro nás adventisty má tento text zvláštní význam, protože jsme přesvědčeni, že sobota je stále platné nařízení a nikdy nemělo dojít k tomu, aby si lidé vybrali jiný den než určil Hospodin. Co znamenají slova: „Neboť doodpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili,“? O jaké odpočinutí se zde jedná?Je to odpočinutí sedmého dne, nebo to není vázáno na konkrétní den?
Rozhovor na téma pátého úkolu „Ježíš - dárce odpočinku" vedli moderátor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš – náš věrný bratr / 2022 1Q 04

2574 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Také vás napadla otázka, proč se Kristus musel stát člověkem? Nešlo to vše udělat nějak jinak? Druhá kapitola ukazuje právě na to, že Ježíš se stal naším bratrem a člověkem. Proč právě toto zdůrazňuje autor dopisu? Proč také řeší otázku strachu ze smrti? A co znamená, že Kristus „musel být ve všem jako jeho bratří“?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Ježíš - náš věrný bratr" vedli moderátor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám