Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 525 dílů / poslední díl: 19. 9. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Ježíš si získával důvěru lidí / 2016 3Q 10

1700 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Proč Abraham Bohu důvěřoval a co znamenají slova, že Bůh připočetl Abrahamovi jeho víru jako spravedlnost? A jak dát do souladu slova, že na jedné straně máme poslouchat pozemské vlády a na straně druhé nedoufat v člověka, ale důvěřovat Hospodinu? A čím by křesťané měli být nejvíce známí?
Rozhovor na téma desátého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš si získával důvěru lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš naplňoval potřeby lidí / 2016 3Q 9

1428 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V českých Biblích můžeme například číst, že Ježíš učil a kázal a nebo také uzdravoval každou nemoc a chorobu. Co je v originálním textu? Mají tato podobná slova různý význam? A jak se postavit k situaci, kdy Bohu oddaný člověk těžce onemocní a nakonec třeba i zemře?
Rozhovor na téma devátého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš naplňoval potřeby lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš projevoval soucit / 2016 3Q 8

1236 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V Bibli můžeme číst, že Bůh se rozpomněl. Co se tímto vyjádřením chce říct? A co myslel Pavel tím, když v dopise křesťanům do Korintu nazval Boha "Bohem veškeré útěchy"? Jak Bůh potěšuje dnes, v 21. století a jakou úlohu v tom hraje církev?
Rozhovor na téma osmého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš projevoval soucit“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš a dobro lidí / 2016 3Q 7

2812 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou některá Ježíšova uzdravení, které nabízí mnoho otázek. Například, proč při uzdravení potírá oči slepého blátem a neuzdraví jej hned, ale na dvakrát? Můžeme tomu porozumět? A co to znamená smýšlet jako Kristus? Existuje nějaké řešení pro společenství, kde jsou vztahy na bodu mrazu?
Rozhovor na téma sedmého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíš a dobro lidí“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Kristova metoda / 2016 3Q 6

1922 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Dnes jsou kostely a modlitebny plné věřících lidí. V době Ježíše šli za Kristem davy lidí a mnoho z nich věřících nebylo. Čím to je, že dnes není křesťanství tak přitažlivé? A co se z toho můžeme naučit? Platí i dnes, že pro Boha jsou důležitější lidé a milosrdenství, než stavby a obřady?
Rozhovor na téma šestého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Kristova metoda“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíšův vliv na společnost / 2016 3Q 5

1184 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když Ježíš četl knihu proroka Izajáše, vztáhl určité texty na sebe. Co vlastně přišel dělat, když říká, že "přišel propustit zdeptané na svobodu", nebo "vyhlásit zajatcům propuštění" ? A když Ježíš řekl o svých následovnících: "Vy jste sůl země", co tím vlastně myslel?
Rozhovor na téma pátého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Ježíšův vliv na společnost“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek /Boží milosrdenství pro tento svět / 2016 3Q 4

2638 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V Bibli se píše, že jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pro mnoho lidí to může být nesrozumitelné. Co to vlastně znamená? A jak dnes pracuje Boží Duch? A byl zde v době Ježíše Boží Duch, když text Písma říká, že "Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven."?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Boží milosrdenství pro tento svět“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně / 2016 3Q 3

1738 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Někteří věří, že ve starozákonní době byli lidé zachráněni z činění skutků a v době novozákonní je to z víry a to díky oběti Ježíše Krista. Jsou ale některé texty, které říkají něco zcela jiného. Jak Bůh dnes pracuje a co očekává od nás křesťanů? A mohou dnes náboženské obřady Boha doslova "otravovat"?
Rozhovor na téma třetího úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám