Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 542 dílů / poslední díl: 16. 1. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Elífazova řeč / 2016 4Q 6

2962 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo byl Elífaz, jeden z Jóbových přátel? A nakolik dávat jeho slovům důležitost? Jak sladit Jóbova slova o jeho bezúhonnosti s texty Bible o tom, že žádný člověk není bezhříšný? Pro mnoho lidí je Boží zdánlivá nečinnost důkazem jeho neexistence. Jak se s tím vypořádat? A co říká kniha Jób o omylnosti andělů?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Elífazova řeč“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zlořečit dni / 2016 4Q 5

3603 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Někdy může i nám život připadat nesmyslný a zbytečný. Viděl takto svůj život i Jób? Dává tato kniha odpověď na utrpení v lidském životě? A jak je to s životem hned po smrti? Věřil Jób ve svůj odchod do nebe nebo do pekla? A nestálo by za to trochu zpomalit v životě a hledat skutečné hodnoty? Jednoho dne stejně bude vše v troskách ...
Rozhovor na téma pátého úkolu „Zlořečit dni“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Bůh a lidské utrpení / 2016 4Q 4

3912 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Stávají se zlé věci jen zlým lidem? Proč to Jóbovi přátelé takto viděli? Jak reagovat na odsouzení mnoha lidí, kteří tvrdí, že kdyby byl Bůh, tak nebude tolik utrpení? A je opravdu Bůh Bohem lásky?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Bůh a lidské utrpení“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / To máme od Boha přijímat jenom dobro? / 2016 4Q 3

4667 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jakou úlohu v knize Jób hraje jeho žena? Není Jóbova odpověď trochu necitlivá? Jaké poučení ze situace Jóba si můžeme vzít do našich životů? Co to znamená být bezúhonný a přímý? Je to reálné ještě dnes? A co je pro život věřícího člověka horší ... komfort a pohodlí, nebo nátlak?
Rozhovor na téma třetího úkolu „To máme od Boha přijímat jenom dobro?“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor / 2016 4Q 2

3879 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Je satan reálná bytost? Někteří křesťané tvrdí, že ne, že se jedná pouze o jakousi personifikaci zla. A chrání Bůh některé lidi? Jak a proč? A není to, co Jób prožívá, tak trochu nespravedlivé? Jak to dát do souladu se spravedlivým Bohem?
Rozhovor na téma druhého úkolu „Velký spor“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zemře-li muž, ožije snad opět? / 2016 4Q 1

4392 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

O čem je vlastně kniha Jób a co znamená jeho jméno? Proč věříme ve vzkříšení? A lze považovat závěr knihy Jób za happy end? Možná také znáte křesťany kteří věří, že víra a věrnost Bohu zaručují jeho ochranu a požehnání. Ale co když je to jinak? A jak přečkat dobu, kdy prožíváme velké problémy, modlíme se a Bůh mlčí?
Rozhovor na téma prvního úkolu „Zemře-li muž, ožije snad opět?“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jak máme čekat na Krista? / 2016 3Q 13

2154 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jako křesťané jsme vyzýváni k vytrvalosti a horlivosti. Co se dá udělat pro to, aby člověk neochaboval a co to znamená mít vroucího ducha? A jak si představit člověka, který je "novým stvořením"? A víte o tom, že Bůh nás se sebou usmířil a my máme tomuto smíření sloužit? Ale co to znamená?
Rozhovor na téma třináctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Jak máme čekat na Krista?“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Služba ve městech / 2016 3Q 12

1338 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jedno z míst v Bibli, která jsou dost často špatně chápána, jsou Pavlova slova o tom kdo je pod zákonem a kdo není. Nemá to nic společného s naší plnoletostí. Co Pavlova slova znamenají? A jaké poselství můžeme dnes zaslechnout v podobenství O rozsévači?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu ve třetím čtvrtletí s názvem „Služba ve městech!“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Michal Fulier.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám