Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 380 dílů / poslední díl: 9. 12. 2018

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Poslušnost - ovoce oživení

3685 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Dle slovníku vyjadřuje poslušnost stav podřízení se požadavkům a vůli někoho, vykonávání rozkazů nebo stav, kdy je lidský jedinec nějakým způsobem ovládán. Jak na vás výraz poslušnost působí? Pozitivně? Negativně? V každém případě se jedná o jistou formu vztahu mezi dvěma nebo více bytostmi. Koho nebo co posloucháte vy?

S teologem a pastorem Miloslavem Žaludem se podíváme na novozákonní text z epištoly Filipským 2,5-11 - hymnus o Kristu. Vzorem poslušnosti a podřízení se je zde právě Boží Syn - Ježíš Kristus. Co bylo motivem Ježíšovy poslušnosti Otci a co má motivovat k poslušnosti nás?

Jaký je rozdíl mezi posloucháním a nasloucháním? Existuje aktivní a pasivní naslouchání? Jakou roli hraje v naslouchání empatie - naše spoluprožívání příběhu s tím, kdo vypráví? O aktivním naslouchání jsme natočili rozhovor s klinickým psychologem a psychoterapeutem PhDr. Jiřím Bauerem Ph.D. v Sokolově.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 3. srpna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Svědectví a služba - ovoce oživení

3493 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Křesťané se již po staletí snaží různými způsoby sdílet komu a čemu uvěřili. Jaký je podle vás ten nejlepší způsob zvěstování evangelia? Nabízíme vám jeden příklad, který využívá moderní komunikační prostředky a audiovizuální technologii. Ještě předtím se však zaposlouchejme do úvahy nad slovy Bible, které čteme v dopise nazvaném 1. list Janův 1,1-4. Průvodcem nám bude kazatel a teolog Oldřich Svoboda z Brna.

V Praze na Smíchově vznikla aktivita, která nese název www.bohosluzbyonline.cz. Nemalou mírou jsme ji technologicky také podpořili. Přinášíme vám pohled do zázemí, kde vznikají internetové přenosy bohoslužeb a hodnotné mezilidské vztahy. Třeba vás tato aktivita také bude inspirovat ke sdílení evangelia v české společnosti.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 27. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Boží slovo - základ oživení

3722 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak důležitou roli hraje Písmo v procesu oživení duchovního života jednotlivce nebo církve? Je Bible skutečně zdrojem proměny či reformace života? Nad těmito otázkami se v pořadu Bible pro dnešek zamyslel kazatel MgA. Martin Lindtner. V druhé části pořadu se podíváme do Ivančic a Kralic, "rodišť" Bible kralické. Spolu s Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., z Moravského zemského muzea a kazatelem Janem Dymáčkem, B.Th. se dozvíme, kdy a jak kralický překlad vznikal a také něco o jeho významu pro dějiny českého národa.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 20. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Modlitba - pulz oživení

3585 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak důležitou roli v oživení našeho duchovního života hraje modlitba? Co je jejím smyslem a proč se modlit? Nad těmito otázkami se v pořadu Bible pro dnešek zamyslel kazatel Michal Balcar, M.A. a redaktor HopeTV Jindřich Černohorský.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 13. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zjevení 3. kapitola - Oživení - naše velká potřeba

3403 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

K jakému zastavení a sebereflexi, ale možná překvapivě i povzbuzení a ujištění nás chce přivést Ježíš Kristus v textu adresovaném církvi v Laodikeji ve Zjevení 3,14-22? Pojďte se zamyslet spolu s kazatelem Oldřichem Svobodou nad sedmi obrazy, ve kterých Ježíš Kristus ukazuje, kým pro nás chce být.

Postavit se na stranu pravdy, zastat se člověka, který je v právu, je právě ten princip, který mění události v životě nás samotných i jiných lidí. O nelhostejnosti, jejím významu i dopadech se zamyslel Vítězslav Vurst. Ten stál u zrodu Ceny Michala Velíška, která oceňuje ty, kdo zaujali aktivní postoj zájmu a zachránili život druhému člověku.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Malachiáš - Abychom nezapomněli!

3553 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V pořadu Bible pro dnešek přinášíme výklad poslední knihy z tzv. "malých proroků" označované jménem Malachiáš. Jaké poselství uzavírá celý Starý zákon a co říká o vztahu Hospodina k nám lidem?

Zamyšlení nad biblickými knihami, které řadíme mezi tzv. malé proroky, připravil doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vysokoškolský učitel, vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 29. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zacharjáš II - Nejvzácnější dar nebes

3889 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Výklad starozákoníka Jiřího Beneše k druhé části knihy proroka Zacharjáše od 8. do 14. kapitoly, která je velmi často citována na různých místech Nového zákona.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. se dlouhodobě věnuje Starému zákonu a je učitelem a zároveň i vedoucím katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 22. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zacharjáš I - Poselství plné naděje

4052 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Slova obsažená v knize proroka Zacharjáše jsou velmi často citována na různých místech Nového zákona. Co aktuálního může jejich poselství přinést do našeho života dnes? V dalším dílu Bible pro dnešek se podělil Jiří Beneš o první část výkladu knihy Zacharjáš od 1. do 7. kapitoly.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. se dlouhodobě věnuje Starému zákonu a je učitelem a zároveň i vedoucím katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 15. června 2013.
zobrazit více

Napište nám