Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 559 dílů / poslední díl: 14. 5. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Duch svatý a Boží slovo / 2017 1Q 1

4263 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Duch svatý je pro křesťany třetí Božskou osobou. Kdo to vlastně je? Jaká je souvislost mezi Duchem svatým a Biblí? Co znamená text, že "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha"? Byla Bible Duchem svatým diktována anebo to bylo jinak?
Rozhovor na téma prvního úkolu „Duch svatý a Boží slovo" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Některá naučení z knihy Jób / 2016 4Q 14

4609 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

K čemu nakonec Bůh Jóba přivedl? Mnoha lidem se zdá, že Starý zákon je plný násilí, krveprolévání a Bůh, že je tvrdý a přísný. Kde můžeme v této části Bible vidět Boha soucitu, lásky a slitování? A jak žít s nezodpovězenými otázkami, které měl Jób, a které máme dnes i my? A co znamená, být spasen v naději?
Rozhovor na téma třináctého úkolu „Některá naučení z knihy Jób“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Jóbův charakter / 2016 4Q 13

3054 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je rozdíl mezi bezúhonností a bezhříšností? A jak se takový člověk projevuje dnes? Jób se staral o potřeby lidí kolem sebe. Pomáhal sirotkům a utiskovaným. Co nám to říká dnes jako jednotlivcům, členům církve? Lze být podobný Jóbovi, a přitom neprožít podobné trápení, jakým prošel on? A co se dá udělat pro to, aby naše děti vyrostly v charakterní, čestné a hluboce věřící jedince?
Rozhovor na téma třináctého úkolu „Jóbův charakter“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jóbův Vykupitel / 2016 4Q 12

2781 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kde vzal Jób jistotu, že bude nějaké vzkříšení? A jak si mohl být tak jistý, že bude zachráněn? Když se dnes někdo zeptá nás, tak raději odpovídáme: "Nevím. Nejsem si jistý. Mám obavy.....". A věřil v tělesné vzkříšení, když používá slova: "Mé oči ho uvidí"? A jak si poradit s textem, že Kristus se za nás přimlouvá? Je třeba Boha Otce přemlouvat?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Jóbův Vykupitel“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Odpověď z vichřice / 2016 4Q 11

2752 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh pode jednoho textu v knize Jób odpovídá "ze smrště". Co toto vyjádření chce říct? A jak rozumět jinému vyjádření: "Nuže, opásej si bedra jako muž"? A proč, když konečně promluví Hospodin a Jób má příležitost se zeptat na své trápení, proč tuto příležitost nevyužije? A platí úměra, že čím více Hospodina známe, tím je člověk méně "teologicky upovídaný"?
Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Odpověď z vichřice“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Rozhořčený Elíhú / 2016 4Q 10

3135 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co znamená text: „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“? A co se z toho můžeme dnes naučit? Elíhú, který naslouchal tomu, jak argumentovali jeho přátelé, byl jako na trní. Co mu tak vadilo? A je Bůh dokonalý, když podle některých stvořil nedokonalého anděla cheruba?
Rozhovor na téma desátého úkolu „Rozhořčený Elíhú“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Vyjádření naděje / 2016 4Q 9

3349 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Mluvit může být nebezpečné. Lidé kolem mě totiž mohou poznat, že jsem hlupák. Někdy je moudřejší spíše naslouchat a mlčet. Jaký je vlastně rozdíl mezi chytrostí a moudrostí? A čím se moudrý člověk vyznačuje? A co znamená, že Kristus byl vzkříšen jako první? Vždyť víme minimálně o Mojžíšovi, který byl vzkříšen dříve než Kristus.
Rozhovor na téma devátého úkolu „Vyjádření naděje“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Nevinná krev / 2016 4Q 8

3516 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou lidé, které problémy vedou pryč od Boha. A jiní se naopak drží pevně své víry. Jób patří do druhé skupiny. Je to překvapující? Co mu pomáhalo? A v čem byly rady Jóbových přátel falešné, i když se zdá, že mluví moudře a pravdu? A je troufalost říct Bohu "od plic", co si myslíme?
Rozhovor na téma osmého úkolu „Nevinná krev“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám