Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 571 dílů / poslední díl: 10. 8. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Křest a naplnění Duchem svatým / 2017 1Q 5

2910 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Křest Duchem svatým je otázka často diskutovaná a také nepochopená. Co to tedy křest Duchem je a jak se projevuje v životě křesťana? Je ten, kdo je pokřtěn vodou, automaticky pokřtěn i Duchem svatým? Apoštol Pavel napsal, že Duch svatý se přijímá skrze víru. Co to znamená a jak se to dělá?
Rozhovor na téma pátého úkolu „Křest a naplnění Duchem svatým" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý jako osoba / 2017 1Q 4

2541 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Je Duch svatý osoba? Tedy samostatně uvažující bytost Trojice? A nebo je Duch svatý vliv, určitá síla vycházející od Boha Otce, jak tvrdí jedna skupina věřících? A co to znamená, že Boží Duch je Přímluvce? Za koho se přimlouvá? Co může udělat člověk, aby Ducha svatého více poznal?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Duch Svatý jako osoba" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Božství Ducha svatého / 2017 1Q 3

2350 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Je Duch svatý Bohem? Někdy jsme jako křesťané napadáni, že vlastně věříme ve tři Bohy. O které biblické texty se můžeme opřít? A jak si poradit s příběhem úmrtí Ananiáše a jeho ženy Safiry? A je vůbec důležité vnímat Ducha svatého jako Boha?
Rozhovor na téma třetího úkolu „Božství Ducha svatého" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Vliv Ducha svatého / 2017 1Q 2

3032 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak Duch Svatý působí v našich životech? Co se můžeme naučit ze setkání Ježíše Krista a učitele Zákona Nikodéma? Co si představit pod pojmy "narození z Ducha" a "narození z vody"? A proč se v našem nitru odehrává neustálý zápas a jak se dá žít z moci Ducha?
Rozhovor na téma druhého úkolu „Vliv Ducha Svatého" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Duch svatý a Boží slovo / 2017 1Q 1

4272 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Duch svatý je pro křesťany třetí Božskou osobou. Kdo to vlastně je? Jaká je souvislost mezi Duchem svatým a Biblí? Co znamená text, že "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha"? Byla Bible Duchem svatým diktována anebo to bylo jinak?
Rozhovor na téma prvního úkolu „Duch svatý a Boží slovo" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Jiří Tomášek.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Některá naučení z knihy Jób / 2016 4Q 14

4734 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

K čemu nakonec Bůh Jóba přivedl? Mnoha lidem se zdá, že Starý zákon je plný násilí, krveprolévání a Bůh, že je tvrdý a přísný. Kde můžeme v této části Bible vidět Boha soucitu, lásky a slitování? A jak žít s nezodpovězenými otázkami, které měl Jób, a které máme dnes i my? A co znamená, být spasen v naději?
Rozhovor na téma třináctého úkolu „Některá naučení z knihy Jób“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Jóbův charakter / 2016 4Q 13

3089 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je rozdíl mezi bezúhonností a bezhříšností? A jak se takový člověk projevuje dnes? Jób se staral o potřeby lidí kolem sebe. Pomáhal sirotkům a utiskovaným. Co nám to říká dnes jako jednotlivcům, členům církve? Lze být podobný Jóbovi, a přitom neprožít podobné trápení, jakým prošel on? A co se dá udělat pro to, aby naše děti vyrostly v charakterní, čestné a hluboce věřící jedince?
Rozhovor na téma třináctého úkolu „Jóbův charakter“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jóbův Vykupitel / 2016 4Q 12

2805 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kde vzal Jób jistotu, že bude nějaké vzkříšení? A jak si mohl být tak jistý, že bude zachráněn? Když se dnes někdo zeptá nás, tak raději odpovídáme: "Nevím. Nejsem si jistý. Mám obavy.....". A věřil v tělesné vzkříšení, když používá slova: "Mé oči ho uvidí"? A jak si poradit s textem, že Kristus se za nás přimlouvá? Je třeba Boha Otce přemlouvat?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Jóbův Vykupitel“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám