Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 603 dílů / poslední díl: 19. 3. 2023

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Život křesťana / 2017 2Q 9

1776 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak vypadá zbožný život? Může to být něco, co je pro dnešního člověka, žijícího ve 21. století, přitažlivé? V čem? K čemu vyzývá Petr své souvěrce a co se z toho můžeme dnes naučit my?
Rozhovor na téma devátého úkolu „Život křesťana" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíš v Prvním listu Petrově / 2017 2Q 8

1488 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co píše ve svých listech apoštol Petr o Ježíši Kristu? Jak porozumět tomu, že Kristus byl k oběti vyhlédnut už před stvořením světa? A co znamená vyjádření, že ve starozákonních prorocích byl přítomen Duch Kristův?
Rozhovor na téma osmého úkolu "Ježíš v prvním listu Petrově" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.skzobrazit více

Bible pro dnešek / Sloužící vůdcové / 2017 2Q 7

1529 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo je z biblického pohledu vůdce? A není tak trochu protimluv, když apoštol Petr řekne, že vůdce má sloužit? Kdo je "starší" ve sborovém společenství a jak se postavit ke generačním problémům?
Rozhovor na téma sedmého úkolu „Sloužící vůdcové" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Utrpení pro Krista / 2017 2Q 6

1742 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Setkáváme se s tím, že někteří vnímají víru, křesťanství, jako něco pro slabé, neschopné normální reality života. Ale Petr řekne, že víra je náročná, že člověk bude pravděpodobně trpět! Minimálně v době Petra by bylo snazší nebýt křesťanem. Je víra berličkou? A co to znamená "jít v Ježíšových stopách"?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Utrpení pro Krista" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Život s Bohem / 2017 2Q 5

2128 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Jak podle Petra vypadá život křesťana, který se odevzdal Kristu? Mají být křesťané lidé, kteří si nechají všechno líbit a "nastaví vždy druhou tvář"? Jak zacházel s lidskými vášněmi, které nás často ovládají, a je opravu konec všech věcí blízko, jak už to napsal Petr před 2000 lety?
Rozhovor na téma pátého úkolu „Život s Bohem" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Společenská zodpovědnost / 2017 2Q 4

1884 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Mají křesťané poslouchat vlády, které jsou morálně zkažené? A má věřící žena zůstat s nevěřícím manželem, když je víra rozděluje? Přesně toto řešili věřící lidé v době apoštola Petra a my se z toho můžeme poučit.
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Společenská zodpovědnost" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Královské kněžstvo / 2017 2Q 3

1768 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Ve svém Prvním listu Petr napsal, že křesťané jsou svatým kněžstvem. Jak tomu rozumět? Má to něco společného s dnešním chápáním postavení kněze? Proč je Kristus nazýván živým kamenem a také kamenem úhelným? Můžeme se z toho něco naučit pro náš život?
Rozhovor na téma třetího úkolu „Královské kněžstvo" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích / 2017 2Q 2

2135 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

V úvodu prvního Petrova listu se hovoří o vyvolených a předem vyhlédnutých. Co tato slova znamenají? Lze to chápat tak, že Bůh o nás rozhoduje předem? Na základě čeho dojde člověk záchrany a co to znamená být svatý v celém způsobu života? I na tyto otázky nejdeme v dnešním díle odpověď.
Rozhovor na téma druhého úkolu „Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám