Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 462 dílů / poslední díl: 5. 7. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Nebeská svatyně a Den smíření

7620 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Popisuje prorocká kniha Daniel nadčasové, symbolické poselství týkající se boje dobra a zla, nebo se proroctví týkají minulosti a budoucnosti našich dějin? Co znamenají jednotlivé symboly, které jsou zaznamenány v 2., 7. a 8. kapitole knihy Daniel? Kazatel Oldřich Svoboda se podělil o přehled těchto proroctví i jejich význam a také souvislost s Jom kipurem, židovským Dnem smíření.

V druhé části pořadu jsme připravili ukázku z australského dokumentárního seriálu "Hledání", která se věnuje 8. kapitole knihy Daniel a také svatyni. Svatyni, která byla zde na zemi i té v nebi. Celý seriál "Hledání", který se zabývá otázkami života a křesťanství tak, jak je vidí Církev adventistů sedmého dne na základě svého poznání Bible, je možné zhlédnout na DVD, které vydalo AWR studio jako reedici dostupnou v eshopu AWR studia (zde).

Celý díl, ze kterého pochází uvedená ukázka, si můžete prohlédnout kliknutím na náš ARCHIV.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 7. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Předadventní soud

6962 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co si představíte, když se řekne poslední, nebo předadventní soud? Jak se k tématu posledního soudu vyjadřuje starozákonní prorocká kniha Daniel?

Tématem předadventního soudu v Bibli a v danielovských textech nás v úvodu dnešního dílu provede systematický teolog a učitel z Teologického semináře na Sázavě - Roman Mach, B.Th., M.A. Více informací o vzdělávací instituci kde působí, naleznete zde: www.tscasd.cz.

Stručný popis biblických textů, které nesou stopy apokalyptiky a výklad textu z knihy Daniel, 7. kapitoly, připravil redaktor a vedoucí pracovník mediálního centra Církve adventistů s.d. a HopeTv v Praze, Mgr. Csaba Čák. 

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Kristus, náš velekněz

6818 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kristus jako velekněz v nebeském chrámu. Jaká je role kněze a velekněze? Jak vnímá evropská společnost roli kněze ve 21. století? Potřebujeme přímluvce, který nás obhájí již dnes, nebo jednou v nebi?

Nad významem služby kněze a jeho rolí se zamyslíme s kazatelem z pražských Vinohrad, Michalem Balcarem. Kde Michal působí, se podívejte zde: sborvinohrady.cz , www.londynska30.cz

V Togu je již více než rok uvězněn kazatel Církve adventistů s.d. a starší místního společenství věřících. Dle zpráv, které máme, byli falešně obviněni. Dočkají se soudního procesu, aby vyvrátili obvinění? Můžeme se za ně přimluvit? Čtěte více na: pray4togo.com

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: On vzal naše hříchy na kříž

7624 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kristův kříž = popravčí nástroj, nebo symbol vítězství a spásy? Kdo na golgotském kříži vítězí a kdo prohrává? Jaký význam má pro člověka prázdný hrob? Stojí a padá křesťanská zvěst evangelia na přijetí a porozumění Kristova vzkříšení?

Krista jako trpícího služebníka, beránka Božího, který snímá hříchy světa, představil ve svém příspěvku do dnešního dílu kazatel a administrátor Českého sdružení Církve adventistů s.d. Mgr. Jiří Tomášek. Více informací o řečníkovi naleznete zde: ceskesdruzeni.cz

S teologem, biblistou a učitelem Husitské teologické fakulty v Praze Mgr. Jiřím Lukešem, Th.D. promýšlíme v druhé části našeho pořadu význam Kristova utrpení na dřevěném kříži a hloubku vzkříšení. Více informací o lektorovi čtěte zde: www.htf.cuni.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Den smíření

7353 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Mezi nejvýznamnější dny v Bibli patří zajisté "Den smíření - jom kipur." Umíte si představit den, ve kterém by se všichni lidé, národy a rasy usmířili? Skončili by všechny spory, neshody a konflikty... Potřebujeme takový den?

O biblickém pozadí dne smíření nám v první části pořadu povypráví kazatel Samuel Ondrušek. Samuel působí jako duchovní Církve adventistů s. d. v Trnavě a okolí. Více informací naleznete na internetových stránkách: trnava.casd.sk 

Jom kipur včera a dnes, jeho význam, symbolika a poselství - to vše nám ve svém příspěvku prozradí  Mgr. Aleš Weiss z Židovského muzea v Praze.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Smíření

7398 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Smíření je v Bibli úzce spojeno s oběťmi. Doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě nabídne v tomto dílu Bible pro dnešek výklad 4. kapitoly knihy Leviticus (3.knihy Mojžíšovy), který se týká oběti za hřích.

Jak vnímá oběti a obětní systém rabínský judaismus? Jakou mají podobu dnes? O to se podělil Mgr. Aleš WeissŽidovského muzea v Praze.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Poučení ze svatyně

7124 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Spolu s kazatelem Michalem Balcarem, M.A. budeme moci v tomto dílu Bible pro dnešek nahlédnout na smysl svatyně izraelského národa a její rozdílnost oproti svatyním jiných náboženství a kultů. Na jaký Boží charakter a vlastnosti poukazuje Bible právě v souvislosti se svatyní? Jaký kontext ji váže s evangelijní zprávou, kterou můžeme najít v Novém zákoně?

Pohled na svatostánek vybudovaný Izraelci na poušti vycházející z rabínské tradice nabídne Mgr. Aleš WeissŽidovského muzea v Praze. Na co poukazuje a z čeho vycházelo uspořádání svatyně, její tvar a např. i použité materiály?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. října 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Živá, svatá, Bohu milá oběť

7163 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Do jaké míry jsme schopni a ochotni se dnes obětovat pro druhé? Jaká lidská činnost může být označena za svatou a Bohu milou? Mají biblická slova popisující obětní systém starozákonního Izraele nějaký význam, případně snad i poučení pro člověka ve 21. století?

V úvodním čtení biblického textu se zaposloucháme do perikopy ze starozákonní knihy Leviticus (3. Mojžíšova) 5,5-7.11. Text nás uvede do popisu obětního obřadu za hřích, který měl přinést každý izraelita v době existence chrámu. ThLic. Oldřich Svoboda, pastor a učitel, nám přiblíží čtyři hlavní myšlenky, které lze ze čteného textu Bible vyrozumět.

V druhé části pořadu jsme ve studiu HopeTV zpovídali vedoucí Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Českých Budějovicích - Jitku Chánovou. Dobrovolnická centra ADRA vykonávají po celé naší zemi velmi záslužnou a obdivuhodnou práci. Co práce v takovém centru člověku dává, a co mu naopak bere? Jaké oběti přináší dobrovolníci, když se rozhodnou věnovat pomoci druhým? Odpovědi na tyto, ale i další otázky naleznete v druhé části našeho pořadu. Více se o práci dobrovolníků dočtete na webových stránkách DC ADRA České Budějovice.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. října 2013.
zobrazit více

Napište nám