Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 448 dílů / poslední díl: 28. 3. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Reformace - výsledek oživení

6676 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je smysl a odkaz reformace v českých zemích, kterou započal Jan Hus? Dá se říci, že dopady husitského hnutí sahají až do dnešních dní? Nejedna církev o sobě tvrdí, že navazuje na středověkou reformaci. Co se dá reformovat na církvi, která již je reformovaná?

S kazatelem Ferkem Kolesárem se ponoříme do myšlenek velkých reformátorů a také novozákonních textů Bible. Podrobněji se zastavíme u pasáže z knihy Zjevení, 2. kapitoly, 1.-6. verše.

Od učitelky církevních dějin a moderátorky historické společnosti Veritas, zabývající se aktualizací odkazu české reformace, doc. PhDr. Evy Melmukové se dozvíme, jaký je odkaz a dílo českého reformátora Jana Husa. Co je základem české reformace? Podíváme se na dobu Jana Husa a snahu jeho i jeho žáků o reformu církve. Dopady, které měla a má česká reformace na naši společnost.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 31. srpna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Rozpoznávání - ochrana oživení

6668 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Zázrak ještě nemusí být důkazem toho, že se setkáváme s Bohem. Jak rozeznat pravdu od polopravdy, zázrak od klamu? Jak ochránit rozvoj osobnosti, společenství, církve tak, abychom měli jistotu, že se rozvíjíme správným směrem? Máme nějaký příklad, se kterým se můžeme srovnávat?

S kazatelem ThLic. Oldřichem Svobodou se ponoříme do novozákonních epištol napsaných ap. Pavlem. Blíže se seznámíme s pasáží z 2. listu Tesalonickým 2,9-12. Kromě jiného se dozvíme, že ne za každým zázrakem musí zákonitě stát Bůh a Jeho moc.

Od učitelky církevních dějin a moderátorky historické společnosti Veritas, zabývající se aktualizací odkazu české reformace, doc. PhDr. Evy Melmukové se dozvíme více o prvních reformátorech církve, kteří působili již ve 13. stol. pod vedením mnicha Valda. Jaké byli další pokusy o reformaci církve? V Anglii sledujeme stopu Jana Viklefa, dále také Lollardů atd.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 24. srpna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Jednota - svazek oživení

6797 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Je rozdíl mezi reformou a reformací? Vede pokaždé snaha o reformaci církve k jejímu oživení? Kdo nebo co je skutečným zdrojem oživení církve? Jakou roli hraje v procesu jejího oživení jednota?

S teologem a učitelem Teologického semináře Církve adventistů v Sázavě Danielem Horničárem, Ph.D. se ponoříme do novozákonního textu z knihy Skutky apoštolů 5,30-32. Jednota, společenství a sdílení v církvi je dílem Svatého Ducha.

Od učitelky církevních dějin a moderátorky historické společnosti Veritas, zabývající se aktualizací odkazu české reformace, doc. PhDr. Evy Melmukové se dozvíme, jaký je rozdíl mezi reformou a reformací. Podíváme se na dobu vzniku reformace a okolnosti, které vedly k potřebě reformy církve.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 17. srpna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Pokání - podmínka oživení

6963 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co je to pokání? Proč ho lidé činí? Je možné být křesťanem bez pokání? Je to skutečně tak, že po pokání přichází obnova a oživení?

S teologem a pastorem Michalem Balcarem se podíváme na novozákonní text z knihy Skutky apoštolů 5,30-32. Zamyslíme se s ním nad významem řeckého slova pokání = metanoia, jak jej užívají bibličtí pisatelé.

Potkali jste již při pochůzkách přírodou samostatně stojící kamenný kříž, který byl nahrubo otesaný a nikde v blízkém okolí se nenacházel žádný církevní objekt? S největší pravděpodobností jste natrefili na tzv. "smírčí kříž". S Ing. Stanislav Wieserem, zakládajícím členem Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš, jsme se na několik zmíněných křížů blíže podívali v okolí Lokte u Karlových Varů. Více o smírčích kamenech i Muzeu Aš, kde má Společnost svůj archiv, najdete zde: http://www.muzeum-as.cz/kamenne-krize nebo v katalozích Kamenných křížů Čech a Moravy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 10. srpna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Poslušnost - ovoce oživení

7088 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Dle slovníku vyjadřuje poslušnost stav podřízení se požadavkům a vůli někoho, vykonávání rozkazů nebo stav, kdy je lidský jedinec nějakým způsobem ovládán. Jak na vás výraz poslušnost působí? Pozitivně? Negativně? V každém případě se jedná o jistou formu vztahu mezi dvěma nebo více bytostmi. Koho nebo co posloucháte vy?

S teologem a pastorem Miloslavem Žaludem se podíváme na novozákonní text z epištoly Filipským 2,5-11 - hymnus o Kristu. Vzorem poslušnosti a podřízení se je zde právě Boží Syn - Ježíš Kristus. Co bylo motivem Ježíšovy poslušnosti Otci a co má motivovat k poslušnosti nás?

Jaký je rozdíl mezi posloucháním a nasloucháním? Existuje aktivní a pasivní naslouchání? Jakou roli hraje v naslouchání empatie - naše spoluprožívání příběhu s tím, kdo vypráví? O aktivním naslouchání jsme natočili rozhovor s klinickým psychologem a psychoterapeutem PhDr. Jiřím Bauerem Ph.D. v Sokolově.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 3. srpna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Svědectví a služba - ovoce oživení

6786 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Křesťané se již po staletí snaží různými způsoby sdílet komu a čemu uvěřili. Jaký je podle vás ten nejlepší způsob zvěstování evangelia? Nabízíme vám jeden příklad, který využívá moderní komunikační prostředky a audiovizuální technologii. Ještě předtím se však zaposlouchejme do úvahy nad slovy Bible, které čteme v dopise nazvaném 1. list Janův 1,1-4. Průvodcem nám bude kazatel a teolog Oldřich Svoboda z Brna.

V Praze na Smíchově vznikla aktivita, která nese název www.bohosluzbyonline.cz. Nemalou mírou jsme ji technologicky také podpořili. Přinášíme vám pohled do zázemí, kde vznikají internetové přenosy bohoslužeb a hodnotné mezilidské vztahy. Třeba vás tato aktivita také bude inspirovat ke sdílení evangelia v české společnosti.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 27. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Boží slovo - základ oživení

7051 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak důležitou roli hraje Písmo v procesu oživení duchovního života jednotlivce nebo církve? Je Bible skutečně zdrojem proměny či reformace života? Nad těmito otázkami se v pořadu Bible pro dnešek zamyslel kazatel MgA. Martin Lindtner. V druhé části pořadu se podíváme do Ivančic a Kralic, "rodišť" Bible kralické. Spolu s Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., z Moravského zemského muzea a kazatelem Janem Dymáčkem, B.Th. se dozvíme, kdy a jak kralický překlad vznikal a také něco o jeho významu pro dějiny českého národa.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 20. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Modlitba - pulz oživení

6858 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak důležitou roli v oživení našeho duchovního života hraje modlitba? Co je jejím smyslem a proč se modlit? Nad těmito otázkami se v pořadu Bible pro dnešek zamyslel kazatel Michal Balcar, M.A. a redaktor HopeTV Jindřich Černohorský.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 13. července 2013.
zobrazit více

Napište nám