Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 429 dílů / poslední díl: 16. 11. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: 1. a 2. kapitola – Správcovství a životní prostředí

8538 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V první části Bible pro dnešek se Michal Balcar, M.A., kazatel sboru Církve adventistů sedmého dne Liberec a několika dalších zamýšlí nad úkolem člověka ve vztahu k přírodě a všemu živému, co Bůh stvořil.

Způsob našeho života se nepromítá jen v okolí a krajině kde žijeme, ale má dopad i na lidi a prostředí vzdálené stovky a tisíce kilometrů od nás. Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák učí děti i studenty chápat rozdíly, podobnosti a souvislosti života lidí v ekonomicky rozvinutých a naopak rozvojových zemích. O globálním rozvojovém vzdělávání hovořila vedoucí tohoto programu, Mgr. Tereza Čajková. Více o něm naleznete zde.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 2. kapitola – Manželství – dar z ráje

7862 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V čem je manželství muže a ženy jedinečné a co do jejich životů může přinést? Čím se pro sebe muž a žena stávají, když si řeknou své "ano" a jakou roli hrají v životě jeden druhého? Kromě Romana Macha, kazatele a učitele na Teologickém semináři CASD (Církve adventistů sedmého dne), který se podělil o pohled na manželství ve Starém a Novém zákoně, reflektuje tento svazek i klinický psycholog PhDr. Jeroným Klimeš.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. března 2013.

zobrazit více

Bible pro dnešek: List Koloským 1. kapitola, Ježíš - Dárce života

6728 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak a kde vzniká život? Stojí nad člověkem nějaká vyšší bytost, která má moc dát vznik životu i tam, kde je to z lidského pohledu nepravděpodobné?  O životě v Kolosech, biblickém místě, kde se formuje novozákonní církev, promluví v úvodní části pořadu pastor Oldřich Svoboda. List do Kolos je vlastně oslavnou písní (hymnem) na Ježíše a jeho dílo, které činí pro člověka.


Ve druhé části pořadu se můžete podívat na vyznání mladé rodiny Bískových z Ústí nad Labem, která dostala do života velký dar v podobě syna Tomáše. Ne vždy se v životě člověka daří vše, po čem toužíme a co si přejeme. Mít dítě, potomka dnes již také není samozřejmé a jednoduché. Když ovšem zasáhne vyšší moc... podívejte se sami.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 3. kapitola - Jako v zrcadle

6697 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Teolog William Paley ve své knize Natural Theology (1802) přináší myšlenku, že člověk může skrze pozorování přírody pochopit Boží charakter. Může křesťanská víra nějak podpořit, nebo pomoci vědě v jejím zkoumání?  Může věda podepřít, nebo popřít Boží existenci? V dnešním díle pořadu máte příležitost otevřít Bibli s kazatelem Jiřím Tomáškem a uvažovat nad tím, co znamená "vidět jenom v zrcadle."
V rozhovoru s vědcem, učitelem a výzkumným pracovníkem Prof. Vladimírem Králem uvažujeme o důmyslnosti, složitosti a komplexnosti lidských buněk a molekul. Stojí za životem na této planetě a za veškerou existencí nadpřirozený dizajnér?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 3. kapitola - Stvoření a pád do hříchu

6659 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Platí skutečně rčení: Kam nemůže čert, tam pošle ženu? Přináší příběh o pádu do hříchu člověku i jisté poselství naděje?  Proč hřích v dokonalém ráji? Příběh z ráje, ve kterém Eva podlehne svádění hada, nám ve svém příspěvku převypráví kazatel Milenko Vučetič.

Ve druhé části dílu vám přinášíme ukázku z připravovaného DVD "Život - náhoda, nebo záměr", které právě dokončujeme. Uvedená kapitola nese název Láska.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: ev. podle Matouše 5. kapitola - Stvoření a morálka

6775 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Morálka = zodpovědnost, souhlasíte? Jaké morální standardy představuje Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista? Jsou pořád platné a měl by se jimi řídit i člověk 21. stol.? Co se můžeme dozvědět o Božím charakteru díky příběhu z ráje? V dalším pokračování seriálu Bible pro dnešek uvidíte a uslyšíte výklad textu z evangelia podle Matouše, který pro vás připravil kazatel a pedagog Roman Mach. Ve svém výkladu nám přiblíží význam a vliv duchovního života a víry na morálku a etické jednání člověka. Vodítkem mu je Průvodce studiem Bible 1/2013 - Zázrak Stvoření.

Ve druhé části dílu vám přinášíme ukázku z připravovaného DVD - "Život - náhoda, nebo záměr", které právě dokončujeme. Uvedená kapitola nese název SPRAVEDLNOST.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Skutky apoštolů 17. kapitola - Stvoření a Bible

6749 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co vypovídá o stvoření světa a člověka jeden z textů Nového zákona? Výklad textu z knihy Skutky apoštolů pro vás připravil kazatel a pedagog Oldřich Svoboda. Ve svém výkladu nám přiblíží religiozitu Atéňanů a dobové pozadí života v době apoštola Pavla. Ve druhé části pořadu uvádíme další ukázku z dokumentu „Sedmý den.“ Fascinující dokument zachycující příběh, který trvá již tisíciletí a jehož dějištěm byla nejrůznější místa světa, příběh výkladu jednoho z desatera Božích přikázání týkajícího se dne odpočinku.

DVD Sedmý den je možné zakoupit v našem eshopu ve slevě.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 1. a 2. kapitola – Dokončení stvoření

6723 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

O čem vypovídá struktura celého stvoření, která je popsána v knize Genesis 1.-2. kapitole? Jak dlouho trvaly jednotlivé stvořitelské dny a co připomíná sedmý den, sobota, který celé stvoření završil? Kromě příspěvku kazatele Stanislava Bielika přinášíme i další ukázku z dokumentu „Život – náhoda nebo záměr“, který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme. Co lze poznat o Bohu ve funkci a složení DNA lidí i jiných živých organismů?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. ledna 2013.
zobrazit více

Napište nám