Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 448 dílů / poslední díl: 28. 3. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Zjevení 3. kapitola - Oživení - naše velká potřeba

6612 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

K jakému zastavení a sebereflexi, ale možná překvapivě i povzbuzení a ujištění nás chce přivést Ježíš Kristus v textu adresovaném církvi v Laodikeji ve Zjevení 3,14-22? Pojďte se zamyslet spolu s kazatelem Oldřichem Svobodou nad sedmi obrazy, ve kterých Ježíš Kristus ukazuje, kým pro nás chce být.

Postavit se na stranu pravdy, zastat se člověka, který je v právu, je právě ten princip, který mění události v životě nás samotných i jiných lidí. O nelhostejnosti, jejím významu i dopadech se zamyslel Vítězslav Vurst. Ten stál u zrodu Ceny Michala Velíška, která oceňuje ty, kdo zaujali aktivní postoj zájmu a zachránili život druhému člověku.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. července 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Malachiáš - Abychom nezapomněli!

6773 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V pořadu Bible pro dnešek přinášíme výklad poslední knihy z tzv. "malých proroků" označované jménem Malachiáš. Jaké poselství uzavírá celý Starý zákon a co říká o vztahu Hospodina k nám lidem?

Zamyšlení nad biblickými knihami, které řadíme mezi tzv. malé proroky, připravil doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vysokoškolský učitel, vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 29. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zacharjáš II - Nejvzácnější dar nebes

7125 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Výklad starozákoníka Jiřího Beneše k druhé části knihy proroka Zacharjáše od 8. do 14. kapitoly, která je velmi často citována na různých místech Nového zákona.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. se dlouhodobě věnuje Starému zákonu a je učitelem a zároveň i vedoucím katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 22. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zacharjáš I - Poselství plné naděje

7443 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Slova obsažená v knize proroka Zacharjáše jsou velmi často citována na různých místech Nového zákona. Co aktuálního může jejich poselství přinést do našeho života dnes? V dalším dílu Bible pro dnešek se podělil Jiří Beneš o první část výkladu knihy Zacharjáš od 1. do 7. kapitoly.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. se dlouhodobě věnuje Starému zákonu a je učitelem a zároveň i vedoucím katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 15. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Ageus - Nejdůležitější věci patří na první místo!

7255 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co stojí na žebříčku našich priorit? Jaké místo v něm zaujímá Bůh a náš vztah k němu? A jak blízko nebo naopak daleko měli k Hospodinu Izraelci, kteří se vrátili z babylonského zajetí zpět do judského království? Další díl Bible pro dnešek přináší výklad Jiřího Beneše ke knize proroka Agea.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. se dlouhodobě věnuje Starému zákonu a je učitelem a zároveň i vedoucím katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 8. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Poselství proroka Nahuma

7440 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Poselství proroka Nahuma je další z knih malých proroků, které nám ve svém výkladu přiblížil Jiří Beneš.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. se dlouhodobě věnuje Starému zákonu a je učitelem a zároveň i vedoucím katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu, které se věnují poselství proroka Sofonjáše a Nahuma můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Sofonjáš - Den Hospodinův

7545 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Zaposlouchejte se do výkladu ke knize proroka Sofojnáše, která se mezi prorockými texty nejsilněji a nejzřetelněji  věnuje Božímu soudu a její poselství hrálo důležitou roli v obrácení krále Jošiáše i izraelského lidu k Hospodinu v 7. st. před naším letopočtem.

Zamyšlení nad poselstvím biblických knih, které řadíme mezi tzv. malé proroky, připravil doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vysokoškolský učitel, vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. června 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Abakuk – Důvěra v Boží dobrotu

7588 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Další díl Bible pro dnešek přináší bližší pohled na starozákonní knihu proroka Abakuka. Poselství tohoto proroka doplňuje i píseň Pavla Kantora „I kdyby…“ inspirovaná 3. kapitolou této knihy.


Zamyšlení nad poselstvím biblických knih, které řadíme mezi tzv. malé proroky, připravil doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vysokoškolský učitel, vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 25. května 2013.
zobrazit více

Napište nám