Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 428 dílů / poslední díl: 9. 11. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Římanům 8,31-39 Vítězství skrze Ježíše Krista

6749 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Vítězství skrze Ježíše Krista - Římanům 8. kapitola


Výklad biblického textu z epištoly Římanům připravil Oldřich Svoboda. Ve svém poselství nám apoštol Pavel dává naději, povzbuzení a ujištění, že s Ježíšem Kristem je možné vítězit i nad silami temna.

Možná jste již zaslechli jméno Mahalia Jackson. Tato černoška, která v životě s Boží pomocí překonala nemalé překážky, může být příkladem všem těm, kteří hledají sílu a inspiraci pro vítězství nad temnou minulostí či nepřátelstvím okolního světa. Její příběh nám ve svém příspěvku přiblížil redaktor HopeTV Csaba Čák.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 10. listopadu 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Římanům 6. kapitola - Růst v Kristu

6180 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Růst v Kristu - Římanům 6. kapitola


Teolog Michal Martínek směřuje náš pohled k 6. kapitole knihy Římanům. Proti sobě zde na jedné straně stojí hřích, který člověka ovládá a zotročuje, na druhé dobrovolné rozhodnutí pro Boha a získání svobody, ospravedlnění a věčného života.

Ladislav Stejskal vzpomíná na zkušenost své matky, která byla během jeho dětství v kontaktu se světem duchů zemřelých. Díky poselství Bible poznala nebezpečí i ošidnost tohoto světa, pro které se na jedné straně dobrovolně rozhodla, ale z kterého nevede stejně svobodná cesta zpět. Díky víře v Krista však matka Ladislava Stejskala prožila vítězství nad touto mocí.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 3. listopadu 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Římanům 5. kapitola - Spasení - jediné řešení

5720 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Spasení - jediné řešení - Římanům 5. kapitola


Další díl pořadu Bible pro dnešek vychází z 5. kapitoly knihy Římanům. Zabývá se spasením a jeho významem pro každého člověka. Výklad biblického textu připravil teolog Roman Mach. Přinášíme také pohled na chápání spásy východními křesťanskými církvemi, o který se s námi podělil teolog Václav Ventura, přednosta ústavu humanitních studií lékařské fakulty.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 27. října 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek 2012: Genesis 1. kapitola – Člověk – dílo Božích rukou

5641 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek: Genesis 1


Co sděluje text z 1. knihy Mojžíšovi o původu člověka a jeho hodnotě? Bible říká, že jsme byli stvořeni jako "Boží obraz". V čem jsme Bohu podobní? Pojďme uvažovat spolu s kazatelem Michalem Balcarem a redaktorem HopeTV Jindřichem Černohorským. Text z 1. knihy Mojžíšovi 1. kapitoly naleznete zde.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout ZDE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 20. října 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Bůh, který se nám zjevuje - ep. Židům 1,1-2

6600 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Židům 1,1-2 Bůh, který se nám zjevuje


Další díl Bible pro dnešek hledá spolu s teologem Romanem Machem odpovědi na otázky, zda a jak se Bůh dává člověku poznat a jakým způsobem k němu mluví. O tom, jak se tato skutečnost projevuje např. v životě umělce, se s námi podělila písničkářka Eva Henychová.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout ZDE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 13. října 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek: Velký spor, Zjevení Jana 12 kap.

5401 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 4. čtvrtletí 2012


Zjevení Jana 12. kap - Velký spor


Bible pro dnešek přináší v dílu "Velký spor" teologický výklad 12. kapitoly knihy Zjevení kazatele Oldřicha Svobody a také zamyšlení redaktora Csabiho Čáka.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout ZDE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. října 2012
zobrazit více

Bible pro dnešek (13.): Host Jon Paulien

5443 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Přinášíme rozhovor s Jonem Paulienem, autorem studijních materiálů k 1. a 2. knize Tesalonickým. Čím ho tyto Pavlovy listy oslovily a mohou být aktuální i pro nás v 21. století? Jon Paulien, děkan teologické fakulty na Loma Linda University v USA, je autorem knihy "Pavlovy listy Tesalonickým – církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista", kterou vydalo nakladatelství Advent-Orion. Jon Paulien se oběma knihám do Tesaloniky věnoval také na svých přednáškách na Biblickém týdnu Českého sdružení CASD. Jejich záznam můžete zhlédnout zde.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu Bible můžete stáhnout ZDE
zobrazit více

Bible pro dnešek: Antikrist (12.)

5825 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible pro dnešek 3. čtvrtletí 2012, díl 12.

Antikrist

Výklad biblické pasáže připravil kazatel Michal Balcar, který působí ve sborech Liberec, Jablonec nad Nisou, Horní Rokytnice, Zásada-Zbytky a v otevřeném křesťanském společenství Generace Víry. O působení a vlivu temných sil promluvil ze své osobní zkušenosti bratr Vladimír Immer. Více se o Vladimírovi dozvíte v dokumentu z cyklu Cesty víry, který natočila v roce 2012 Česká televize.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout ZDE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 22. září 2012
zobrazit více

Napište nám