Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 442 dílů / poslední díl: 16. 2. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Genesis 3. kapitola - Jako v zrcadle

6939 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Teolog William Paley ve své knize Natural Theology (1802) přináší myšlenku, že člověk může skrze pozorování přírody pochopit Boží charakter. Může křesťanská víra nějak podpořit, nebo pomoci vědě v jejím zkoumání?  Může věda podepřít, nebo popřít Boží existenci? V dnešním díle pořadu máte příležitost otevřít Bibli s kazatelem Jiřím Tomáškem a uvažovat nad tím, co znamená "vidět jenom v zrcadle."
V rozhovoru s vědcem, učitelem a výzkumným pracovníkem Prof. Vladimírem Králem uvažujeme o důmyslnosti, složitosti a komplexnosti lidských buněk a molekul. Stojí za životem na této planetě a za veškerou existencí nadpřirozený dizajnér?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 3. kapitola - Stvoření a pád do hříchu

6988 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Platí skutečně rčení: Kam nemůže čert, tam pošle ženu? Přináší příběh o pádu do hříchu člověku i jisté poselství naděje?  Proč hřích v dokonalém ráji? Příběh z ráje, ve kterém Eva podlehne svádění hada, nám ve svém příspěvku převypráví kazatel Milenko Vučetič.

Ve druhé části dílu vám přinášíme ukázku z připravovaného DVD "Život - náhoda, nebo záměr", které právě dokončujeme. Uvedená kapitola nese název Láska.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: ev. podle Matouše 5. kapitola - Stvoření a morálka

7087 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Morálka = zodpovědnost, souhlasíte? Jaké morální standardy představuje Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista? Jsou pořád platné a měl by se jimi řídit i člověk 21. stol.? Co se můžeme dozvědět o Božím charakteru díky příběhu z ráje? V dalším pokračování seriálu Bible pro dnešek uvidíte a uslyšíte výklad textu z evangelia podle Matouše, který pro vás připravil kazatel a pedagog Roman Mach. Ve svém výkladu nám přiblíží význam a vliv duchovního života a víry na morálku a etické jednání člověka. Vodítkem mu je Průvodce studiem Bible 1/2013 - Zázrak Stvoření.

Ve druhé části dílu vám přinášíme ukázku z připravovaného DVD - "Život - náhoda, nebo záměr", které právě dokončujeme. Uvedená kapitola nese název SPRAVEDLNOST.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Skutky apoštolů 17. kapitola - Stvoření a Bible

7166 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co vypovídá o stvoření světa a člověka jeden z textů Nového zákona? Výklad textu z knihy Skutky apoštolů pro vás připravil kazatel a pedagog Oldřich Svoboda. Ve svém výkladu nám přiblíží religiozitu Atéňanů a dobové pozadí života v době apoštola Pavla. Ve druhé části pořadu uvádíme další ukázku z dokumentu „Sedmý den.“ Fascinující dokument zachycující příběh, který trvá již tisíciletí a jehož dějištěm byla nejrůznější místa světa, příběh výkladu jednoho z desatera Božích přikázání týkajícího se dne odpočinku.

DVD Sedmý den je možné zakoupit v našem eshopu ve slevě.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 1. a 2. kapitola – Dokončení stvoření

7008 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

O čem vypovídá struktura celého stvoření, která je popsána v knize Genesis 1.-2. kapitole? Jak dlouho trvaly jednotlivé stvořitelské dny a co připomíná sedmý den, sobota, který celé stvoření završil? Kromě příspěvku kazatele Stanislava Bielika přinášíme i další ukázku z dokumentu „Život – náhoda nebo záměr“, který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme. Co lze poznat o Bohu ve funkci a složení DNA lidí i jiných živých organismů?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 1. kapitola - Formování světa

6419 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Zformoval člověka a veškerý život na Zemi Bůh? Trvalo stvoření sedm dní, nebo dal Bůh jenom stvořitelský impulz a veškerá existence se po mnoho let vyvíjela dál sama?

Podívejte se na další díl pořadu Bible pro dnešek, ve kterém budeme spolu s kazatelem a učitelem Michalem Balcarem uvažovat o počátku života na Zemi na základě textů z první knihy Bible - Genesis. Ve druhé části pořadu jsme pro vás připravili ukázku z dokumentu "Život - náhoda nebo záměr", který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Jan 1. kapitola - Ježíš, Stvořitel nebe a země

6424 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Vznikl vesmír, svět, život, který dnes známe a prožíváme, zcela náhodou, nebo je dílem bytosti, která vše přesahuje? Je Ježíš Kristus tím, kdo stál u zrodu naší existence? Co říká o vzniku života věda?

Podívejte se na další díl pořadu Bible pro dnešek, ve kterém budeme spolu s Michalem Martínkem promýšlet nejen text z evangelia podle Jana 1. kapitoly, ale také biblickou zprávu o stvoření z knihy Genesis. Ve druhé části pořadu jsme pro vás připravili ukázku z dokumentu "Život - náhoda nebo záměr", který ve spolupráci s o.s. Maranatha právě dokončujeme.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. ledna 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zjevení 21. kapitola - Až bude všechno nové

6511 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

S kazatelem Samuelem Ondruškem otevřeme poslední knihu Bible - Zjevení Jana, 21. kapitolu. Odkazují poslední kapitoly Bible k prvním stránkám Svatých Písem? Píše Jan ve své knize o konečném řešení zla, nápravě křivd v celém vesmíru a lidstvu?

K otázce tisíciletého království v Bibli, různým pohledům a chápání milénia se v příspěvku vyjádřil teolog a biblista Jiří Lukeš.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 29. prosince 2012.
zobrazit více

Napište nám