Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 543 dílů / poslední díl: 22. 1. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / List Jakubův 3,1 - 10 / Jazyk pod kontrolou

19186 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Člověk vysloví za jeden den v průměru 16.000 slov. Slovo dokáže žehnat, pomáhat, povzbudit, ale také ničit, lámat, bořit... Umění zacházení se slovem se v dnešní společnosti vysoce cení. Jak používat jazyk tak, abychom jím tvořili dobro a ne zlo? Kde hledat inspiraci v povzbuzování a laskavém kárání?

Pastor Jiří Tomášek vás provede výkladem biblického textu z Jakubova listu, třetí kapitoly.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 15. listopadu 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / List Jakubův 2,14 - 26 / Víra a skutky

19917 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Podle křesťanského učení je člověk zachráněn pouze vírou. Tomuto učení se říká ospravedlnění z víry. Jakub ve své epištole ovšem píše: "Víra bez skutků je mrtvá." Nakolik jde pouze o víru a jakou roli v záchraně člověka hrají naše každodenní činy?

Pastor a redaktor HopeTV Radomír Jonczy vás provede biblickým textem z Jakubova listu, druhé kapitoly. Nechte se inspirovat.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 8. listopadu 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / List Jakubův 2,1-13 / Láska a zákon

19320 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Milosrdenství. Není to již tak trochu zapomenuté slovo a akt? Nevytratilo se milosrdenství a milosrdný přístup člověka k člověku z dnešní společnosti? Kdo dnes ještě prokazuje milosrdenství druhému člověku, kde lze tento přístup nalézt?

Pastor a redaktor HopeTV Radomír Jonczy vás provede biblickým textem z Jakubova listu, druhé kapitoly.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. listopadu 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / List Jakubův 1,22-27 / Ten, kdo činí slovo...

19471 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo podle vás jedná stejně jako mluví? Znáte někoho takového? Nebo spíše potkáváte lidi, kteří toho více namluví, než udělají? Asi všichni jsme již potkali "mluvku", který nás umlátil svým slovním "průjmem". Jak se může člověk stát tím, kdo slovo nejen mluví, ale také činí?

Pastor a redaktor HopeTV Radomír Jonczy vás provede biblickým textem z Jakubova listu, první kapitoly. Představí nám "Zákon svobody", který je pro život člověka ten nejdůležitější! Zákon svobody = zákon lásky a milosrdenství!

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 25. října 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / List Jakubův 1,2 / Lidská slabost a Kristova síla

19938 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak vydržet v těžkých zkouškách? Jak se "radovat" i ve chvílích, kdy nám život hází tzv. "klacky pod nohy"? Jakub ve svém dopise píše, že už dnes můžeme mít jistotu vítězství! Zdá se, že trpělivost a vytrvalost je podle Jakuba ctností, které přikládá velkou hodnotu. Zaposlouchejte se do výkladu Bible v podání Oldřicha Svobody.

Pastor Oldřich slouží ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Brně, Střední ulici. Kromě pastorské péče působí též jako učitel a vedoucí oddělení biblického studia církve, které je označené také jako Sobotní škola.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 18. října 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / List Jakubův 1,1-4 / Víra

19480 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Komu je cílen dopis apoštola Jakuba? Na začátku každého dopisu obvykle čteme pozdrav, oslovení, které navodí atmosféru toho, co bude následovat. Jaké pozdravy používáte rádi vy? Co třeba pozdrav: zdravím?

Výkladu biblického textu se opět ujal Oldřich Svoboda. Pastor Oldřich slouží ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Brně, Střední ulici. Kromě pastorské péče působí též jako učitel a vedoucí oddělení biblického studia církve, které je označené také jako Sobotní škola.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 11. října 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / List Jakubův 1,1 / Kdo je Jakub?

19541 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo je autorem novozákonního listu podle Jakuba? Jaké poselství může antický dopis přinést dnešnímu čtenáři? Kdo je služebník Boží?

Na tyto a mnohé další otázky budeme nalézat odpovědi s autorem dnešního výkladu biblického textu Oldřichem Svobodou. List podle Jakuba je nenápadným, ale důležitým místem Bible. Nechme se i po staletích oslovit jeho textem a hledejme třeba i skrytý význam antických slov, které k nám mohou promlouvat.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

Možnost zhlédnout video s TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ na našem kanálu Youtube - HopeTV Czech.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 4. října 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 14,1-3 / Druhý příchod Ježíše Krista

22002 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co vám vyvstane na mysli, když se řekne Bůh? Představíte si staříka na obláčku, který z výšky nahlíží na ty malé lidičky a sem tam zasáhne do jejich života? Bůh je jako píseň. Zcela výjimečná a neopakovatelná. Zkusme naslouchat Jeho melodii.

Redaktor HopeTV Csaba Čák si jako hlavní téma svého zamyšlení zvolil myšlenku souznění. "Když přemýšlím o Bohu, myslím na zcela jedinečnou a výjimečnou píseň, která zní všem lidem již po věky. Život v harmonii s "Boží písní" je tím nejlepším, co nás může v životě potkat".

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 27. září 2014.
zobrazit více

Napište nám