Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 542 dílů / poslední díl: 16. 1. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Jan 3,1-8 / Duch Svatý

18747 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh je Duch. Kdo se nenarodí z Ducha, nemůže vejít do Božího království! Jak se dá znovu narodit? Bůh, který je v Bibli představen jako Duch Svatý, vane jak chce a jedná jak chce, nevíme odkud a kam směruje. Tak podle Bible jedná i znovuzrozený člověk. Poznali jste to na sobě?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Jana a v něm příběh starověkého mudrce a učitele Nikodéma, který se potkává s Ježíšem Kristem. Nikodéma k Ježíši něco táhlo. Snad právě to, že viděl jak v životě Ježíše Krista vanul Duch Svatý.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 20,25-28 / Syn

18577 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš Kristus na sebe vztáhl titul Syn člověka. Kdo je Syn člověka? Odkud tento titul pochází? Uvažujme nad slovy a službou Ježíše Krista, Syna člověka. Jak nás může inspirovat? Jak Syna člověka představuje pisatel prorocké knihy-Daniel?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Matouše, dvacátou kapitolu. Otevírá téma Božského titulu Syn člověka. Odkud pramení tento titul, jaké jsou jeho kořeny a význam. Zavede nás do knihy Daniel, po stopách prorockého Syna člověka, který přináší porozumění, povzbuzení a vítězství pro Jeho lid.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 7,7-11 / Laskavý nebeský Otec

18917 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bůh jako laskavý Otec. Ježíš Kristus často nazýval Boha svým Otcem. Jaký Bůh je? Pán, vládce, vojevůdce, soudce, Král, vládce vesmíru, milující Otec, Otec nebeský? Je Bůh pořád stejný? Je blízký, nebo vzdálený?

Kazatel Církve adventistů s.d. Oldřich Svoboda v tomto díle pořadu otevírá evangelium podle Matouše, 7. kapitolu a nabízí nám svůj osobní pohled na Boha jako Otce, který je v nebesích.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. července 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jeremjáš 31,33 / Kristovo království a zákon

18372 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Postav si milníky, pamětná znamení, vztyč ukazatele a pamatuj na ně... Můžeme Boží nařízení a přikázání vnímat jako jakési ukazatele, které nás nasměrovávají k bezpečnému a plnohodnotnému životu? Může člověku Bible pomoci k lepšímu porozumění sebe, druhých? Jsou Boží nařízení omezující, nebo naopak člověku prospěšné?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zjevení 14,12 / Kristova církev a zákon

18734 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Čím se vyznačuje církev Kristova? Co se o ní říká ve společnosti? Čím je známá? Není z lidí v církvi cítit stejná pachuť znechucení, jako v obecné společnosti? V tomto dílu pořadu uvádíme zamyšlení kazatele Františka Kolesára nad textem z knihy Zjevení Jana 14,12 a jeho pohled na to, jak se má projevovat Kristova církev dnes.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 21. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 15,9-11 a 13,35 / Apoštolové a zákon

18253 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V našem životě se setkáváme s různými pravidly. I Bůh nám představil ta svá. Řídíme se jimi? Jaké místo má v našem životě Boží zákon? Přinášíme zamyšlení kazatele Františka Kolesára nad textem z Janova evangelia 15,9-11 a 13,35.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 14. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Efezským 2,4-7 / Kristus, zákon a smlouvy

18354 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co se vám v mysli vybaví, když se řekne smlouva? Časy, kdy se smlouvy uzavíraly podáním ruky, jsou již nenávratně pryč. V Bibli čteme o Nové smlouvě a Staré smlouvě. Jaký je jejich obsah, smysl, význam? Nad tématem Boží smlouvy se zamýšlí kazatel Církve adventistů František Kolesár z Bratislavy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 7. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 2,11-16 / Kristus, zákon a evangelium

18259 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co bude s pohany? Jaký postoj zaujme Bůh k bezbožníkům a co bude s těmi, kteří se s evangeliem v životě nepotkali? Skutečně je Boží zákon, láska vepsána do srdcí lidí? Zamyšlení nad textem z epištoly Římanům, 2. kapitoly připravil kazatel Mgr. Radomír Jonczy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 31. května 2014.
zobrazit více

Napište nám