Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 560 dílů / poslední díl: 22. 5. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Jan 14,1-3 / Druhý příchod Ježíše Krista

24257 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co vám vyvstane na mysli, když se řekne Bůh? Představíte si staříka na obláčku, který z výšky nahlíží na ty malé lidičky a sem tam zasáhne do jejich života? Bůh je jako píseň. Zcela výjimečná a neopakovatelná. Zkusme naslouchat Jeho melodii.

Redaktor HopeTV Csaba Čák si jako hlavní téma svého zamyšlení zvolil myšlenku souznění. "Když přemýšlím o Bohu, myslím na zcela jedinečnou a výjimečnou píseň, která zní všem lidem již po věky. Život v harmonii s "Boží písní" je tím nejlepším, co nás může v životě potkat".

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 27. září 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jób 19,25 / Smrt a vzkříšení

21492 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co vás drží nad vodou v těch nejtěžších životních situacích? Existuje něco po životě, nebo smrtí vše končí? Bible mluví o tom, že poslední slovo nemá smrt, ale Bůh, který je nade vším.

Kazatel Martin Homišin přináší povzbuzení z knihy Jób. Bůh žije a nejen v závěru dějin světa, ale i dnes vítězí také nad smrtí.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 20. září 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / 1. Moj 2,1-4 / Sobota

21363 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Den odpočinku, den Páně, požehnaný den, sedmý den, shabbat, sobota... různými názvy je označován den, ve kterém Bůh odpočinul od veškerého svého díla, požehnal jej a posvětil. Jaký je váš vztah k tomuto dni?

Kazatel Martin Homišin přibližuje texty z úvodu knihy Genesis, kdy Bůh završuje své dílo stvoření. Představuje sobotu jako znamení trvalého a neměnného vztahu Boha s člověkem.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 13. září 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 22,34-40; Jan 14,15 / Boží zákon

21213 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte s Bohem svoji osobní smlouvu? Na čem je založena? Kazatel Martin Homišin přibližuje texty z Matoušova a Janova evangelia (Matouš 22,34-40; Jan 14,15), které poukazují na to, co je základem Božího zákona.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 6. září 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Lukáš 6,27-31 / Naše poslání

20863 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

"Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi." Do jaké míry se vám daří naplnit slova z Lukášova evangelia 6,27-31? Jak svým životem představujeme Boha druhým lidem?

Přemýšlejme společně s kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym nad textem z Lukášova evangelia.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 7,1-6 / Církev

21044 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co je církev, nebo spíše kdo je církev? Jako roli hraje v dnešní společnosti a jaké je její určení? Může hrát církev roli udržovatele etiky a mravnosti v soudobé společnosti? Je církev schopna skutečné sebereflexe?

S kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym můžeme společně přemýšlet nad textem z evangelia podle Matouše. Společně budeme uvažovat nad notoricky známým textem o třísce v oku :-)

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 20,19-23 / Žít jako Ježíš

20743 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte svůj vzor? Proč jste si ho vybrali? Jakým vzorem je podle Bible Ježíš Kristus? Co dělal pro druhé a může udělat dnes i pro nás? Každý z nás má podle Ježíše svůj životní úkol. Jaký je ten váš?

S kazatelem Církve adventistů sedmého dne Radomírem Jonczym můžeme společně uvažovat nad textem z 20. kapitoly Janova evangelia.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. srpna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 3,3 / Růst v Kristu

20957 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak se dá znovu narodit? Co to znamená? Podle Bible se musíme stát novým, jiným člověkem! Jak to má člověk udělat? Co je pro člověka nemožné, je pro Boha možné. Lidé říkají, že každá krize přispívá k růstu osobnosti. Souhlasíte?

S kazatelem Církve adventistů s.d. Michalem Balcarem můžeme společně uvažovat nad texty z evangelia podle Jana, třetí kapitoly. Příběh učitele Nikodéma, který přijde v noci za Kristem, aby s ním hovořil o znovuzrození nám poukáže na cestu, která k obnově člověka může vést.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. srpna 2014.
zobrazit více

Napište nám