Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 543 dílů / poslední díl: 22. 1. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Galatským 3,26-29 / Učedníci a společnost

18522 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou si skutečně všichni lidé rovni? Nebo v nás stále ještě přežívá třídní rozdělování a kastování? Jaký je Boží postoj k člověku? Nemusíme mít hned strach z cizích národností, ras a náboženství. To, že má někdo jiný názor, pochází z jiné země či tradice ještě neznamená, že nás chce ohrozit.

Výklad textu Bible z epištoly Galatským 3,26-29 pro tento díl připravil kazatel Oldřich Svoboda, který působí ve sborech Církve adventistů sedmého dne Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 8. února 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 15,29-31 / Učedníci a nemocní lidé

18633 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíšova pomoc a pozornost, kterou věnoval člověku, nebyla ničím limitována. Dotýkal se nemocných, šel do míst, kam by jiný člověk nevkročil, zajímal se o pohany atd. Specifickou pozornost věnoval nemocným. Zajímal se o to, co člověk prožívá, co jej trápí, nabízel pomoc a oporu a když bylo potřeba, i jídlo. Jaký je zájem nás křesťanů o potřeby lidí v našem okolí? Znají nás jako ty, kteří nabízejí dotek uzdravení a pomoc? Nestydíme se za to, že se snažíme následovat největšího Lékaře?

Pojďte s námi promýšlet text z Matoušova evangelia 15,29-31. Co nám mohou přinést tyto verše, o to se podělil kazatel Oldřich Svoboda, který působí ve sborech Církve adventistů sedmého dne Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov.

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. února 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 18,1-5 / Výchova dětí

18721 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš měl zvláštní vztah k dětem. Rád s nimi trávil čas a dokonce se s nimi identifikoval, když říká: "A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne." Proč je dával Ježíš za vzor? V čem nám mohou být příkladem?

Pojďte s námi promýšlet text z Matoušova evangelia 18,1-5. Co nám mohou přinést tyto verše, o to se podělil kazatel Oldřich Svoboda, který působí ve sborech Církve adventistů sedmého dne Brno-Střední, Brno-ZápadTišnov.

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 25. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 17,20.21 / Modlitba

18306 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Je modlitba jistou formou "kouzla"? A co modlitba jako dialog člověka s Bohem? Co o modlitbě říká Bible a jak se modlil Ježíš Kristus? Modlitba je klíčovou součástí víry a komunikace člověka s Bohem. Při svých modlitbách myslí Ježíš na své učedníky a prosí o jednotu člověka s Bohem. Jaká je vaše zkušenost s modlitbou?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pasáží z evangelia podle Jana 17,20.21 nás v tomto díle provede kazatel a učitel Michal Balcar, M.A. z Prahy. Michal je pastorem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 18. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Mat 13,34.35 / Předávání poselství

17774 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak mají křesťané srozumitelně, bez klišé a věrohodně předávat poselství o milujícím Bohu lidem v post-sekulární společnosti? Proč používá Ježíš řeč podobenství a jinotajů? Jaké je to Boží tajemství, které se mají lidé dozvědět?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pasáž z evangelia podle Matouše 13,34.35 v tomto díle vyloží kazatel a učitel Michal Balcar, M.A. z Prahy. Michal je pastorem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 11. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 5, 39-40 / Učedníci a Písmo

17695 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible jako kniha knih. Již po staletí je nejpřekládanější a nejčtenější knihou. Bible jako nadpřirozené poselství Boží člověku, nebo jen další kniha v polici? Co nebo koho máme za jejími řádky hledat a kam nás čtení Bible může zavést? Jak ji číst tak, abychom z toho měli užitek?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Nad jednou z pasáží Bible, přesněji z evangelia podle Jana 5,39-40 se společně zamyslíme s kazatelem a učitelem Michalem Balcarem, M.A. z Prahy. Michal je kazatelem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 4. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Svatyně a křesťanský život

18529 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Nejen na sklonku kalendářního roku a během vánočních svátků bychom se k sobě navzájem měli chovat jako lidé. Daří se vám naplňovat vaše slova hodnotným významem, nebo pouze znějí jako prázdný a dunivý zvuk? Jak nás k tomuto naplňování inspiruje Bible?

Poselství listu Židům nám ve svém zamyšlení přiblíží učitel teologického semináře Daniel Horničár, Ph.D. Zaposlouchejte se do poselství o smyslu a významu velekněžské služby Ježíše Krista v nebeské svatyni. Jak znějí a jaký je obsah dvou výzev, které věřícím pisatel listu předkládá?

Jako malý příklad a také naše novoroční přání jsme do druhé části pořadu zařadili krátké zamyšlení pastora a redaktora Jindřicha Černohorského. Přejeme vám i pořadu Bible pro dnešek vše dobré do nového roku a hezké vánoční svátky.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Vesmírný konflikt a Boží charakter

18929 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Adventisté chápou realitu světa skrze biblické pojetí příběhu "velkého sporu." Jde o spor mezi nebeskými bytostmi, mezi dobrem a zlem. Existují kolem nás i jiné mocnosti a bytosti, než jsou ty, které můžeme zakoušet našimi smysly? Biblický příběh zbožného muže Joba již po staletí inspiruje čtenáře Bible a svým způsobem naznačuje i odpovědi na zmíněnou otázku.

Příběhem z knihy Jób, 1. kapitoly nás ve svém komentáři provede kazatel a pedagog ThLic. Oldřich Svoboda z Brna. Příběh zbožného muže Jóba je stále znovu pročítaný a studovaný, jelikož poukazuje i na jinou životní realitu, než je ta, kterou vidíme na vlastní oči. Jde o děj, který se odehrává jaksi v zákulisí. V zákulisním sporu se objevují kromě Jóba i Pán Bůh a satan. Je zjevné, že kolem nás se projevují nadpřirozené mocnosti, které mají moc. Celou knihou Jób se táhne jeden příběh, který si klade otázku: "Jaký je Bůh?" Je Bůh láska?

V druhé části pořadu se podívejte na příběh bývalého psychotronika, léčitele a jasnovidce Martina Ševčíka, který sám na sobě vyzkoušel vliv nadpřirozených mocností z té odvrácené strany dobra.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 21. prosince 2013.
zobrazit více

Napište nám