Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 565 dílů / poslední díl: 26. 6. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Římanům 7,15-24 / Milost a zákon

22187 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

I když máme dobrou vůli jednat tak, abychom druhé nezraňovali a řídili se podle Božích zákonů zapsaných v Bibli i podle našeho svědomí, často se nám to nedaří. Jak splnit Boží zákon? Jaké východisko nám nabízí Ježíš Kristus a Boží milost? Zaposlouchejte se do zamyšlení kazatele Mgr. Radomíra Jonczyho nad textem z novozákonní knihy Římanům 7,15-24.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 17. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 7,1-6 / Kristova smrt a zákon

21798 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V každém z nás je vnitřní morální, etický řád neboli svědomí. Jaká je podle Bible role zákona a jak se změnila tím, že Kristus místo nás podstoupil smrt? Co znamená, že jsme podle apoštola Pavla "zemřeli" zákonu? Zamyšlení k biblickému textu z knihy Římanům 7,1-6 s kazatelem Michalem Balcarem, M.A.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 10. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Marek 2,27-28 / Kristus a sobota

21709 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jakou důležitost hraje ve vašem životě den odpočinku? Jak jej trávíte a s kým? Jak odpočíváte? Sedmý den týdne, sobota, den odpočinku od stvoření světa je dle slov Ježíše Krista určena "pro člověka". Co to znamená? Ve svém příspěvku se nad pasáží z evangelia podle Marka 2,27-28 zamýšlí kazatel Michal Balcar. Jak rozumíte výroku, že Pánem soboty je Kristus?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 3. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 16,17-18 / Kristus a zákon v kázání na hoře

22425 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jaký je vztah adventistů k zákonu?  Jak se naplňuje zákon? Ježíš na konci kázání na hoře mluví o tom, že přišel zákon naplnit a ne zrušit. Co je vrcholem kázání na hoře, které pronesl Ježíš během své pozemské služby? Kazatel Michal Balcar pro nás v tomto díle připravil výklad textu Matoušova evangelia 16,17-18. Natáčeli jsme před kavárnou na rušné ulici v centru Prahy, proto můžete v pozadí jeho slov zaslechnout pracovníky vodáren v plném nasazení :-)

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. dubna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 16,1-5 / Kristus a tradice

22164 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Máte rádi tradice? Které tradiční názory a zvyklosti jsou dobré? Co se z tradice můžeme naučit? Jak vnímá Bible, Boží slovo, tradici otců? Kazatel ThLic. Oldřich Svoboda vykládá text z Matoušova evangelia 16,1-5 s ohledem na téma tradice. Poslechněte si, co k tématu tradice říkají biblické texty v pozitivní i negativní rovině.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. dubna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 22,35-40 / Kristus a Mojžíšův zákon

21988 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Nakolik jsou i dnes platné Boží zákony a nařízení ze Starého zákona? Jak se k nim stavěl sám Ježíš Kristus? Kazatel ThLic. Oldřich Svoboda tyto otázky zrekflektoval na základě textu z Matoušova evangelia 22,35-40, kde byl Ježíš dotázán na největší přikázání v zákoně.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. dubna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 16,16-19 / Zákony v Kristově době

21780 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Zákony, pravidla, nařízení, příkazy. Kdo k nim má pozitivní vztah? Většina společnosti asi ne, spíše je považujeme za omezení. V čem jsou Boží nařízení jiná než lidská?

Biblický text z evangelia podle Matouše 16,16-19 nám ve svém komentáři přiblížil ThLic. Oldřich Svoboda. Mimo jiné se v něm dotýká také doby pozemského života Ježíše Krista a vlivů, které působily na zákonodárství prvních století našeho letopočtu.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. dubna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 16,24 / Vezmi svůj kříž

21967 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Biblický text z evangelia podle Matouše 16,24 zaměstnává mysl křesťanů i nekřesťanů již po staletí. O krátký výklad se v tomto dílu pořadu pokusil redaktor HopeTV - Csaba Čák. Při pokusu shrnout zmíněný biblický text do otázky by se dalo říci: Je v životě něco, co nám brání jít za tím nejlepším?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 29. března 2014.
zobrazit více

Napište nám