Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 587 dílů / poslední díl: 27. 11. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Jeremjáš 31,33 / Kristovo království a zákon

24090 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Postav si milníky, pamětná znamení, vztyč ukazatele a pamatuj na ně... Můžeme Boží nařízení a přikázání vnímat jako jakési ukazatele, které nás nasměrovávají k bezpečnému a plnohodnotnému životu? Může člověku Bible pomoci k lepšímu porozumění sebe, druhých? Jsou Boží nařízení omezující, nebo naopak člověku prospěšné?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zjevení 14,12 / Kristova církev a zákon

24526 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Čím se vyznačuje církev Kristova? Co se o ní říká ve společnosti? Čím je známá? Není z lidí v církvi cítit stejná pachuť znechucení, jako v obecné společnosti? V tomto dílu pořadu uvádíme zamyšlení kazatele Františka Kolesára nad textem z knihy Zjevení Jana 14,12 a jeho pohled na to, jak se má projevovat Kristova církev dnes.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 21. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 15,9-11 a 13,35 / Apoštolové a zákon

24117 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V našem životě se setkáváme s různými pravidly. I Bůh nám představil ta svá. Řídíme se jimi? Jaké místo má v našem životě Boží zákon? Přinášíme zamyšlení kazatele Františka Kolesára nad textem z Janova evangelia 15,9-11 a 13,35.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 14. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Efezským 2,4-7 / Kristus, zákon a smlouvy

24279 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co se vám v mysli vybaví, když se řekne smlouva? Časy, kdy se smlouvy uzavíraly podáním ruky, jsou již nenávratně pryč. V Bibli čteme o Nové smlouvě a Staré smlouvě. Jaký je jejich obsah, smysl, význam? Nad tématem Boží smlouvy se zamýšlí kazatel Církve adventistů František Kolesár z Bratislavy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 7. června 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 2,11-16 / Kristus, zákon a evangelium

24463 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co bude s pohany? Jaký postoj zaujme Bůh k bezbožníkům a co bude s těmi, kteří se s evangeliem v životě nepotkali? Skutečně je Boží zákon, láska vepsána do srdcí lidí? Zamyšlení nad textem z epištoly Římanům, 2. kapitoly připravil kazatel Mgr. Radomír Jonczy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 31. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 22,34-40 / Kristův zákon

24196 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V Matoušově evangeliu 22,34-40 Ježíš představil největší přikázání Božího zákona. Z čeho by měla vyvěrat naše poslušnost Božích přikázání a jak je dodržovat ze srdce a nenuceně? Zamyšlení nad textem z Matoušova evangelia připravil kazatel Mgr. Radomír Jonczy.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 24. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 7,15-24 / Milost a zákon

25158 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

I když máme dobrou vůli jednat tak, abychom druhé nezraňovali a řídili se podle Božích zákonů zapsaných v Bibli i podle našeho svědomí, často se nám to nedaří. Jak splnit Boží zákon? Jaké východisko nám nabízí Ježíš Kristus a Boží milost? Zaposlouchejte se do zamyšlení kazatele Mgr. Radomíra Jonczyho nad textem z novozákonní knihy Římanům 7,15-24.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 17. května 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Římanům 7,1-6 / Kristova smrt a zákon

24570 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V každém z nás je vnitřní morální, etický řád neboli svědomí. Jaká je podle Bible role zákona a jak se změnila tím, že Kristus místo nás podstoupil smrt? Co znamená, že jsme podle apoštola Pavla "zemřeli" zákonu? Zamyšlení k biblickému textu z knihy Římanům 7,1-6 s kazatelem Michalem Balcarem, M.A.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 10. května 2014.
zobrazit více

Napište nám