Strážci pravdy

Filmy a dokumenty, Seriály / 8 dílů / poslední díl: 2. 5. 2017

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvy našeho času.

Strážci pravdy (8/8): Ellen Whiteová jako žena

3233 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace neseno dál až do dnešní doby.

Díl osmý navazuje na předešlé části ze série Strážci pravdy. Jaká byla Ellen Gould Whiteová jako člověk? Jakou měla rodinu, čím se ráda zabývala a jak na ni vzpomínali její současníci? Osmý díl dokumentu Strážci pravdy sleduje život a působení této ženy.

Ellen G. Whiteová byla praktikující křesťankou, spisovatelkou a také reformátorkou druhé poloviny 19. a začátku 20. st. Bůh ji oslovil zvláštním způsobem – ve viděních týkajících se obsahu Bible i našich dějin. Žena, která se snažila vést k zamyšlení a hlubšímu poznání Bible a především Boha. Více se o Ellen G. Whiteové i jejích spisech můžete dočíst zde. Více se o Ellen G. Whiteové i jejích spisech můžete dočíst zde.

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (7/8): Ve službě zdraví

620 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli
započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i
další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace
neseno dál až do dnešní doby.


Cyklus Strážci pravdy
o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde
se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré
dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (6/8): Menší světlo

406 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace neseno dál až do dnešní doby.

Ellen Gould Whiteová. Jaká poselství přinesla a podle čeho lze věřit, že její vidění byla skutečně od Boha? Jak se rozvíjel adventismus, z kterého vzešla Církev adventistů sedmého dne? Více se o Ellen G. Whiteové i jejích spisech můžete dočíst zde.

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (5/8): Nejslabší ze slabých

437 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace neseno dál až do dnešní doby.

5. díl dokumentu Strážci pravdy se věnuje osobě Ellen G. Whiteové. Ellen G. Whiteová byla praktikující křesťankou, spisovatelkou a také reformátorkou druhé poloviny 19. a začátku 20. st. Bůh ji oslovil zvláštním způsobem – ve viděních týkajících se obsahu Bible i našich dějin. Žena, která se snažila vést k zamyšlení a hlubšímu poznání Bible a především Boha. Více se o Ellen G. Whiteové i jejích spisech můžete dočíst zde.

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (4/8): Za obzorem času

384 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli
započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i
další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace
neseno dál až do dnešní doby.


Cyklus Strážci pravdy
o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde
se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré
dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (3/8): Velké očekávání

409 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace neseno dál až do dnešní doby.

3. díl dokumentu Strážci pravdy se věnuje osobě Williama Millera a očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Pohled na časové události ve světle proroctví z 8. kapitoly knihy Daniel.

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (2/8): Reformátoři

512 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace neseno dál až do dnešní doby.

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Strážci pravdy (1/8): Odpadnutí

1536 zhlédnutí

Z pořadu: Strážci pravdy

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. Pohled na adventní hnutí ukazuje, jak je dědictví reformace neseno dál až do dnešní doby.

1. díl s názvem "Odpadnutí" sleduje církev v 15. a 16. století, život a působení Jana Viklefa, mistra Jana Husa, valdenských a Martina Luthera.

Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvu našeho času.
zobrazit více

Napište nám