Bohoslužby tématické

Bohoslužby, Život církve / 35 dílů / poslední díl: 24. 2. 2023

Záznam tématických bohoslužeb Církve adventistů sedmého dne (ASI, Konference, Biblické týdny, Kongresy mládže, atd.)

Bohoslužba Brno: Gabriel Maurer - Vím, kdo mne zachrání (Konference ČSU 2004)

133 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Napříč Čechami, Moravou a Slezskem připravila HopeTV.cz cyklus záznamů sobotních bohoslužeb, při kterých biblickým slovem provázejí kazatelé Církve adventistů sedmého dne, někteří její členové a zajímaví hosté.
zobrazit více

O spravedlnosti - Karel Nowak

270380 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam sobotní bohoslužby z Biblického týdne Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne 2008 konané v Praze – Suchdole.

Ve své úvaze se Karel Nowak inspiroval rozhovorem dvou zločinců visících na kříži vedle Pána Ježíše zaznamenaným v biblickém textu Lukášova evangelia, 23. kapitole.

Celý Biblický týden Českého sdružení 2008 nesl název „...proto ke své víře připojte...“. Karel Nowak byl jeho hlavním přednášejícím.

Více informací o Biblických týdnech Českého sdružení naleznete zde: www.biblickytyden.cz.
zobrazit více

Strach - Daniel Duda

166187 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam bohoslužby z 24. 11. 2007 konané v Bratislavě při příležitosti setkání Adventistických podnikatelů a manažerů sdružených v rámci občanského sdružení ASI-CS.

Z čeho máte největší strach? Dr. Daniel Duda ve své úvaze poukazuje na boj s našimi strachy. Hovoří o skutečném a stínovém poslání v našich životech a o problému boje s naším egem. Inspirací se mu stal biblický příběh Ester.

Dr. Daniel Duda je pastor a učitel systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

Více informací o občanském sdružení ASI-CS naleznete zde.
zobrazit více

Záznam 10. unijní setkání ASI v Olomouci 2014 – odpolední část

26280 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam odpolední části jubilejního 10. unijního setkání ASI, které se konalo 13. – 15. listopadu 2014 v Olomouci. ASI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí.

Hlavním hostem byl pastor Mark Finley, který působí více než 35 let ve službě jako evangelista a učitel.

Mottem setkání ASI bylo: "Svědectví o Kristu jsem já". Program nabídl bohoslužbu a prezentaci sociálních, zdravotních a misijních projektů, které ASI podporuje. Na setkání zazněla také řada písní - moderních i klasických, a to v podání zpěvačky Vítězslavy Pajerové a Anny Butkiewicz, Ivo Hrachovce, sólisty Státní opery v Praze a klavíristy Petra Nováka.
zobrazit více

Záznam 10. unijní setkání ASI v Olomouci 2014 - dopolední část

26161 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam dopolední části jubilejního 10. unijního setkání ASI, které se konalo 13. – 15. listopadu 2014 v Olomouci. ASI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí.

Hlavním hostem byl pastor Mark Finley, který působí více než 35 let ve službě jako evangelista a učitel.

Mottem setkání ASI bylo: "Svědectví o Kristu jsem já". Program nabídl bohoslužbu a prezentaci sociálních, zdravotních a misijních projektů, které ASI podporuje. Na setkání zazněla také řada písní - moderních i klasických, a to v podání zpěvačky Vítězslavy Pajerové a Anny Butkiewicz, Ivo Hrachovce, sólisty Státní opery v Praze a klavíristy Petra Nováka.
zobrazit více

Unijní konference CASD 2014: Zůstaňte ve mně – odpolední bohoslužba

27002 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam odpolední části konferenčního shromáždění Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne (CASD), které se konalo 17. května 2014 v Bratislavě.

Prostřednictvím videí a osobních výpovědí byla představena činnost různých oddělení CASD - ADRA Slovensko, INRI road, nemocniční kaplani, křesťanská ZŠ a MŠ Elijáš, práce v komunitách a projekt mládeže Dotkni sa neba. Povzbuzením, poděkováním a slovem z Bible posloužil také Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie CASD.

Motem unijní konference CASD 2014 se stala slova Ježíše Krista: "Zůstaňte ve mně" z Janova evangelia 15,4-5.

Více informací o Církvi adventistů sedmého dne najdete na webových stránkách adventiste.cz.

Natočeno v Bratislavě, 2014.
zobrazit více

Unijní konference CASD 2014: Zůstaňte ve mně - dopolední bohoslužba

25866 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam dopolední části konferenčního shromáždění Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne (CASD), které se konalo 17. května 2014 v Bratislavě. Program nabídl sobotní školu, bohoslužbu dětí, představení nového vedení CASD a kázání Artura Steleho, ředitele Biblického badatelského institutu celosvětové Generální konference CASD.

Motem unijní konference CASD 2014 se stala slova Ježíše Krista: "Zůstaňte ve mně" z Janova evangelia 15,4-5.

Více informací o Církvi adventistů sedmého dne najdete na webových stránkách adventiste.cz.

Natočeno v Bratislavě, 2014.
zobrazit více

Bohoslužba z ASI v roce 2006 – Dwight K. Nelson

26069 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam sobotního kázání Dwighta K. Nelsona ze setkání ASI konaného v roce 2006 v Praze.

Dwight Nelson ve svém kázání hovoří o důkazech znamení věrnosti Božích přátel v poslední době. Popisuje propojenost textů biblických starozákonních knih a novozákonní knihy Zjevení. Své posluchače přesvědčuje o důležitosti věrnosti Stvořiteli a Jeho dni i přesto, že to v současné sekularizované společnosti není trendem.

Dwight K. Nelson působí jako pastor amerického sboru Pionneer Memorial na Andrewsově univerzitě a profesor nauky o kázání na adventistickém teologickém semináři. V roce 1998 vedl evangelizační kampaň NET 98. Dwight Nelson je také televizním a rozhlasovým moderátorem. Jedním z pořadů, ve kterém působil, je série půlhodinových dokumentů „Důkaz“ (v orig. „The Evidence“), který můžete sledovat v našem vysílání nebo zakoupit na DVD v e-shopu AWR studia.

ASI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí. Více informací o ASI-CS naleznete zde.
zobrazit více

Napište nám