Bohoslužby tématické

Bohoslužby, Život církve / 35 dílů / poslední díl: 24. 2. 2023

Záznam tématických bohoslužeb Církve adventistů sedmého dne (ASI, Konference, Biblické týdny, Kongresy mládže, atd.)

Na cestě do Emauz – Karel Nowak

29232 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam kázání Karla Nowaka z dopolední části konferenčního shromáždění Českého sdružení CASD 2011 konaného v Hradci Králové.

Proč v našem vztahu s Bohem není vždy všechno jasné a přímočaré? Jak najít osobní vztah k Bohu? Karel Nowak ve své úvaze přibližuje setkání učedníků s Pánem Ježíšem na cestě do Emauz zaznamenané v Lukášově evangeliu, 24. kapitole, 13.-35. verši. Na základě tohoto příběhu Karel Nowak demonstruje naše prožívání víry a hledání odpovědí na nejasné otázky. Uvádí, že pouze pod vlivem Božího slova a pod mocí Božího ducha bude náš život s Bohem skutečným prožitkem.

Záznam celého slavnostního konferenčního shromáždění, jehož motto znělo: „Jednota v rozmanitosti“, můžete zhlédnout v našem archivu.

Více informací o Českém sdružení Církve adventistů sedmého dne naleznete zde.
zobrazit více

Bůh radostí zpívá - Jiří Moskala

29649 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam kázání ThDr. Jiřího Moskaly, Ph.D. z prosince 2010 z kostela sboru CASD Praha – Smíchov, u příležitosti výročního programu 90 let vzniku první školy kazatelů na území Československa a 20 let založení Teologického semináře CASD v ČR.

Jaký je pravý a skutečný Boží charakter? Jiří Moskala ve své úvaze představuje myšlenky textu starozákonního proroka Sofoniáše zaznamenané v biblické knize Sofoniáš, 3. kapitole, 14.-17. verši. Jiří Moskala uvádí, že naším úkolem je představit pravý Boží charakter. Dále dodává, že pokud budeme s pokorou hledat Hospodina, uvidíme vždy naději.

Jiří Moskala, původem z Českého Těšína, je v současnosti děkanem adventistického Teologického semináře na Andrewsově univerzitě v Berrien Springs v americkém státě Michigan. Na této škole učí od roku 1996 exegezi a teologii Starého zákona. Současně je zde také vedoucím katedry Starého zákona. Více informací o Andrewsově univerzitě se můžete dočíst zde.

Informace o Teologickém semináři CASD v ČR najdete na www.tscasd.cz.
zobrazit více

Modlitba v zákoníku 5. knihy Mojžíšovy - Jiří Beneš

31020 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam sobotní bohoslužby z Biblického týdne Moravskoslezského sdružení CASD 2012 v Kroměříži.

Co je modlitba? Proč, kdy, jak a za co se modlit? Doc. Jiří Beneš, Th.D. ve svém zamyšlení objasňuje význam modlitby v pojetí zákoníku 5. knihy Mojžíšovy. Celý Biblický týden Moravskoslezského sdružení CASD 2012 se věnoval sociálním důrazům v Deuteronomickém zákoníku (5. kniha Mojžíšova, kapitola 12-26). Záznam z jednotlivých přednášek můžete zhlédnout zde.

Doc. Jiří Beneš, Th.D. je český teolog, biblista-starozákoník a vysokoškolský pedagog. V současné době je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě UK v Praze.

Více informací o podobných setkáních Moravskoslezského sdružení CASD naleznete zde.
zobrazit více

O radosti v životě křesťana - Gabriele Stangl

29610 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam kázání Gabriele Stangl z 19. května 2012, sbor CASD Praha-Smíchov. Teoložka a psychoterapeutka Gabriele Stangl hovoří o radosti v životě člověka-křesťana, ale také o obavách, které často trápí ženy.

Gabriele Stangl učila hebrejštinu, dále působila v domově pro seniory a nyní má bohatou praxi jako psychoterapeuta a kaplanka v adventistické nemocnici Waldfriede v Berlíně. V této nemocnici založila také babybox. Gabriele Stangl se při své práci věnuje ženám, které nechtějí děti, ale i rodinám, které naopak nechtěné děti adoptují.
zobrazit více

Bohoslužba - Roman Hampacher, akce Anděl 2010

29443 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam kázání Romana Hampachera při příležitosti mládežnické akce Anděl 2010 na téma „Jak správně evangelizovat“.

Duchovní a hudební setkání mladých lidí Anděl je od roku 2008 již každoročně pořádáno mládeží sboru CASD Praha – Smíchov.

„Někteří lidé mají za to, že každý z nás má několik andělů. Buď to můžou být andělé z nebes, nebo je to prostě člověk nám nejbližší. Setkání Anděl 2010 by mohlo sloužit k tomu, aby si každý z účastníků našel toho anděla, kterého zrovna potřebuje," uvedl organizátor a moderátor akce Martin Žalud.

Více informací o akci Anděl naleznete zde: www.akceandel.cz
//
zobrazit více

Slávnostná bohoslužba z Košíc

30759 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam slávnosti sme umiestnili do archívu HopeTV. Video je možné stiahnuť a archivovať podľa vašich potrieb.

Slávnostná bohoslužba pri príležitosti 100. výročia založenia zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Košiciach sa konala v sobotu 29.9. vo veľkej zasadacej sieni Mestského magistrátu Košice na Triede SNP 48. V roku 2012 zároveň uplynulo 80 rokov od založenia susedného zboru v Poproči a 20 rokov od založenia zboru Košice 2. Božie slovo z Biblie na jubilejnom stretnutí vďačnosti kázal predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík.

Viac informácií o histórii zborov v Košiciach a Poproči sa dočítate na oficiálnych stránkách Cirkvi adventistov www.casd.cz

WWW stránky zborov v Košiciach a Poproči nájdete tu.
zobrazit více

Konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 2009

28110 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

16.5.2009 se tři a půl tisíce lidí sešly v ostravské hale ČEZ Aréna ke slavnostnímu shromáždění na závěr konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Gabriel Maurer z ústředí Evro-Africké divize církve v Bernu tu poděkoval dosavadním vedoucím, představil nově zvolené vedení unie pro Českou a Slovenskou republiku a Matthew Ango Bediako (na snímku) z celosvětového ústředí v americkém Silver Spring přítomným při bohoslužbě položil naléhavé otázky: Jsi připraven na druhý příchod Pána Ježíše? Kolik lidí jsi přivedl ke Kristu?

V archivu naleznete záznam z celého sobotního programu.
zobrazit více

Slavnostní bohoslužba při příležitosti návštěvy předsedy GK Teda Wilsona

30361 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby tématické

Záznam živého přenosu slavnostní bohoslužby při příležitosti návštěvy předsedy Generální konference (GK) Církve adventistů sedmého dne v Praze, která se konala 23. června 2012 v kongresovém centru TOP HOTELU Praha.

Záznam má tři části. V první naleznete program soboty dopoledne, kde měl hlavní slovo předseda Euro-Africké divize Bruno Vertallier. Více informací o divizi a jejím předsedovi naleznete zde: http://www.euroafrica.org/

Dále je to bohoslužba s kázáním Teda N. C. Wilsona, předsedy GK. Ústředním biblickým textem promluvy je poselství tří andělů z knihy Zjevení Jana 14. kapitoly.

Třetí část záznamu obsahuje odpolední program. V jeho centru je opět kázání předsedy GK, ve kterém promýšlí verše z epištoly Filipským 2,1-11.

Předseda GK, Ted N.C. Wilson, je nejvyšším představitelem celosvětové organizace Církve adventistů. Do svého úřadu byl zvolen na základě hlasování na již 59. zasedání GK v roce 2010. Více o osobě předsedy GK: http://www.casd.cz/index.php?ID=4355 a také na:http://www.casd.cz/index.php?ID=4368

Oficiální internetové stránky církve můžete navštívit zde: http://www.adventist.org/

Obal na DVD a potisk nosiče ke stažení zde: DVD WILSON_potisk.

Pokud si s vypálením a potiskem nevíte rady, napište nám email na: awr@awr.cz a my vám zašleme hotové DVD v plastovém obalu. Cena služby je 150,- Kč.
zobrazit více

Napište nám