Cliff! - Filozofie pro dnešek: Pomatenec (7/41)

Právě sledujete: Cliff! - Filozofie pro dnešek: Pomatenec (7/41)

992 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Byl Friedrich Nietsche nacista? Proč se mu připisuje vina za odporné zločiny jiných lidí a totalitních režimů? Čím jeho filosofie ovlivnila tolik myslitelů 20. století? Je Bůh mrtev, zabili jsme ho a pohřbili, jak tvrdil? Co když společnost, která odložila křesťanské náboženství, odhodí také křesťanskou morálku? Co nám zůstane místo ní? Je to opravdu „morálka slabých“? Jak se vše projevilo v životě Friedricha Nietscheho a co nám to říká pro život náš?
zobrazit více zobrazit méně

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Břímě bezvýznamnosti (6/41)

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Břímě bezvýznamnosti (6/41)

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Želvy odshora dolů (5/41)

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Želvy odshora dolů (5/41)

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Kvantový skok (4/41)

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Kvantový skok (4/41)

Další díly

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Morální imperativ (3/41)

1230 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Vzhledem k rozmanitosti kultur a názorů, můžeme vůbec mluvit o objektivních mravních hodnotách? Je rozlišování mezi dobrem a zlem výmysl člověka, nebo má vyšší původ a představuje výrazný nárok na všechny lidské bytosti – morální imperativ? Jaké důsledky mají různé odpovědi myslitelů jako Friedrich Nietsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, John McAfee, Fjodor Michajlovič Dostojevskij nebo Immanuel Kant na tyto otázky? Jak nás bezprostředně ovlivňuje to, co nás přesahuje?

zobrazit více

Cliff! - Filozofie pro dnešek: Slyšet, vidět, dotknout se (2/41)

1420 zhlédnutí

Z pořadu: Cliff! - Filozofie pro dnešek

Je svět vnímaný našimi smysly a přístroji objektivní? Je to vše, co je možné o světě poznat? Co když jde o mnohem víc, než si dokážeme představit? A jak to souvisí s naším každodenním „všedním“ životem? V jakém vztahu jsou skutečnost kolem nás a naše možnosti ji poznávat a prožívat? Jak o tom přemýšleli Plató, Saul z Tarsu, Francis Bacon, Moses Maimonides, Immanuel Kant, Bertrand Rusell, Günter Grass nebo Simon Blackbourn? Existuje i cosi jako „šestý smysl“, kterým je možno poznat a prožít z reality více?

zobrazit více

Odebírejte nová videa jako první