Právě sledujete: Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 1. část

3716 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě,  která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, psychoterapeut Daniel Hrdinka, duchovní Josef Hrdinka, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková nebo lékař Josef Čupka. 

První přednáškový blok vedli Mgr. Luděk Svrček a Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th, kteří se snažili představit dobu trvání středního věku a upozornit na největší rizika, jež deprimují mnoho třicátníků. Během první přednášky se budeme snažit hledat odpověď na otázky - Vybral jsem si dobře svého partnera? Žijeme s mým partnerem spolu nebo vedle sebe? Máme dostatek společných aktivit? Má naše rodina křesťanské základy?
zobrazit více zobrazit méně

Další díly

Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 8. část

3399 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě, která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková,  duchovní Josef Hrdinka nebo psychoterapeut Daniel Hrdinka. 

Osmý díl videozáznamů z Psychosociální konference byl koncipován jako závěrečná diskuze, kterou moderoval Mgr. Luděk Svrček. Všech 5 přednášejících odpovídalo na dvě otázky. První dotaz se snažil vyzjistit, jaké je nejdůležitější poselství jejich příspěvku. Druhý dotaz se týkal otázky naší osobní prospěšnosti v rodinném, církevním či pracovním prostředí.
zobrazit více

Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 7. část

3445 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě,  která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková,  duchovní Josef Hrdinka nebo psychoterapeut Daniel Hrdinka. 

Sedmou přednášku vedl pastor Církve adventistů sedmého dne Petr Staš a nesla název "Jak jsem prožíval období střeního věku". Kazatel Petr Staš se ohlédl za svým životem, během kterého i jeho potkala krize střední věku.
zobrazit více

Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 6. část

3516 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě,  která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková,  duchovní Josef Hrdinka nebo psychoterapeut Daniel Hrdinka. 

Šestou přednášku vedl MUDr. Josef Čupka a nesla název "Jak se dožít 50 let ve fyzickém a psychickém zdraví". Doktor Josef Čupka se tentokrát na krizi středního věku podíval zejména ze zdravotního hlediska. Jak dosáhnout tělesného, duševního i sociálního zdraví? Které vlivy nejvíce ovlivňují lidské zdraví? Může být nemoc součástí Boží výchovy?
zobrazit více

Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 5. část

3592 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě,  která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková,  duchovní Josef Hrdinka nebo lékař Josef Čupka. 

Pátá přednáška Mgr. Daniela Hrdinky, B.Th nese název: "Nejsme na tom všichni stejně". Psychoterapeut Daniel Hrdinka se podívá na krizi středního věku zejména ze sociologického hlediska. Z čeho vychází krize středního věku? Má původy již v dětství? Jaký vliv má na krizi středního věku prostředí ze kterého pocházíme? Co to znamená být sociální případ?
zobrazit více

Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 4. část

3590 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě,  která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, sociálně-pedagogická poradkyně Milena Mikulková, psychoterapeut  Daniel Hrdinka, duchovní Josef Hrdinka nebo lékař Josef Čupka. 

Čtvrtá přednáška PhDr. Josefa Slowíka, Ph.D. nese název: "Čas vnuka, syna, otce a dědečka". Jak se vyrovnat se změnami výchovných rolí ve středním věku? Zvlášť, když v tomto období prochází každý člověk mnoha osobními změnami a zastává i více sociálních rolí současně? Jak blízko nebo naopak daleko k sobě mají jednotlivé generace a co to znamená pro jejich vztahy?
zobrazit více

Psychosociální konference 2013 - Krize středního věku, 3. část

3774 zhlédnutí

Z pořadu: Krize středního věku (Psychosociální konference 2013)

Krize středního věku. Tak zněl název 4. psychosociální konference Teologického semináře církve adventistů v Sázavě,  která se uskutečnila 7. dubna 2013 v modlitebně sboru církve adventistů v Praze 2 na Vinohradech. HopeTV zaznamenala přednášky všech vystupujících a v následujících několika týdnech budeme jednotlivé přednášky na téma "Bylo mi 30 a do důchodu mám ještě daleko (aneb jak se žije člověku ve středním věku)" zveřejňovat v našem archivu.

Mezi přednášejícími se objevili například Josef Slowík ze Západočeské univerzity Plzeň, psychoterapeut Daniel Hrdinka, duchovní Josef Hrdinka nebo lékař Josef Čupka. 

Třetí přednášku konference vedla sociálně-pedagogická poradkyně Mgr. Milena Mikulková, která promluvila na téma "Na vrchol(u)". Její dvacetiminutová přednáška je zaměřena na ty, kteří řeší každodenní otázky krize střeního věku.
zobrazit více

Odebírejte nová videa jako první