Právě sledujete: Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 4. část

3921 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Kornelius Novak se ve svém 4. příspěvku věnuje tématu milosti, kterou Pán Bůh nabízí každému. Jak o sobě může apoštol Pavel v Bibli psát, že je největším hříšníkem? Jaký máme vztah k hříchu my?

Záznam ze setkání „Pravý život v harmonii s Bohem“ s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů „Holy Riders Germany“, kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více zobrazit méně

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 3. část

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 3. část

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 2. část

 Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 2. část

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem - 1. část

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem - 1. část

Další díly

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 9. část

3531 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Ježíš řekl: "Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Jak je to s Božím vysláním? Jak se připravit na čas, kdy nás chce Bůh použít? Závěr cyklu přednášek Kornelia Novaka.

Záznam ze setkání "Pravý život v harmonii s Bohem" s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů "Holy Riders Germany", kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 8. část

3801 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Kornelius Novak se ve své 8. přednášce věnoval Desateru Božích přikázání. V čem je jedinečné? Platí stále? Jaký význam mají jednotlivá přikázání? Co nám může přinést sedmý den - den odpočinku, o kterém se píše ve 4. přikázání?

Záznam ze setkání "Pravý život v harmonii s Bohem" s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů "Holy Riders Germany", kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 7. část

4548 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Co znamená žít v harmonii s Bohem v každodenním životě? Co u sebe změnit, chceme-li být Bohu blíž?

Záznam ze setkání "Pravý život v harmonii s Bohem" s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů "Holy Riders Germany", kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 6. část

3723 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Kornelius Novak pokračuje na téma uzdravení. Mluví ale také o tom, v čem a proč může být nemoc přínosem. Možná nemoc dává prostor k tomu se mnohé o nás a našem vztahu k ostatním lidem i Bohu naučit, něco změnit a také jedinečným způsobem na Boha druhým poukázat.

Záznam ze setkání "Pravý život v harmonii s Bohem" s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů "Holy Riders Germany", kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 5. část

3852 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Nemoc a uzdravení je tématem další přednášky Kornelia Novaka. Ten poukazuje nejen na rozměr uzdravení, ale zabývá se i situací, kdy i přes modlitby uzdravení nepřichází. Co Bůh otevírá za možnosti pro uzdravujícího se i nemocného a jak se stavět ke svému zdraví?

Záznam ze setkání „Pravý život v harmonii s Bohem“ s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů „Holy Riders Germany“, kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více

Kornelius Novak: Pravý život v harmonii s Bohem – 3. část

4202 zhlédnutí

Z pořadu: Pravý život v harmonii s Bohem - Kornelius Novak

V Bibli čteme, že je Bůh spravedlivý. Jak ale chápat, že se největším zločincům za jejich života často nedostává spravedlivého trestu? Jak rozdílný konečný soud je čeká oproti ostatním?

Záznam ze setkání „Pravý život v harmonii s Bohem“ s hlavním hostem Korneliem Novakem. Kornelius Novak je zakladatelem klubu křesťanských motorkářů „Holy Riders Germany“, kazatelem a misionářem Církve adventistů sedmého dne v Norsku. Jako bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a barový vyhazovač prožil dramatický život. Setkání s Ježíšem Kristem jej však od základu změnilo.

Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".

Natočeno v Kroměříži, 2013.
zobrazit více

Odebírejte nová videa jako první