Právě sledujete: Bůh radostí zpívá - Jiří Moskala

16145 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam kázání ThDr. Jiřího Moskaly, Ph.D. z prosince 2010 z kostela sboru CASD Praha – Smíchov, u příležitosti výročního programu 90 let vzniku první školy kazatelů na území Československa a 20 let založení Teologického semináře CASD v ČR.

Jaký je pravý a skutečný Boží charakter? Jiří Moskala ve své úvaze představuje myšlenky textu starozákonního proroka Sofoniáše zaznamenané v biblické knize Sofoniáš, 3. kapitole, 14.-17. verši. Jiří Moskala uvádí, že naším úkolem je představit pravý Boží charakter. Dále dodává, že pokud budeme s pokorou hledat Hospodina, uvidíme vždy naději.

Jiří Moskala, původem z Českého Těšína, je v současnosti děkanem adventistického Teologického semináře na Andrewsově univerzitě v Berrien Springs v americkém státě Michigan. Na této škole učí od roku 1996 exegezi a teologii Starého zákona. Současně je zde také vedoucím katedry Starého zákona. Více informací o Andrewsově univerzitě se můžete dočíst zde.

Informace o Teologickém semináři CASD v ČR najdete na www.tscasd.cz.
zobrazit více zobrazit méně

Modlitba v zákoníku 5. knihy Mojžíšovy - Jiří Beneš

Modlitba v zákoníku 5. knihy Mojžíšovy - Jiří Beneš

O radosti v životě křesťana - Gabriele Stangl

O radosti v životě křesťana - Gabriele Stangl

Bohoslužba - Roman Hampacher, akce Anděl 2010

Bohoslužba - Roman Hampacher, akce Anděl 2010

Další díly

Boží plán pro spokojený život - kázání Radek Kantor

716 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Sobota 15. května 2021 je v Církvi adventistů sedmého dne věnována tématu zdraví. O tom, jaký je Boží záměr s člověkem v otázce zdraví, se zamýšlí kazatel Radek Kantor.

zobrazit více

Slavnostní konferenční bohoslužba Č-SU CASD • 2019 • kázání Mario Brito

447 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

V sobotu 8. června 2019 se uskutečnila slavnostní konferenční bohoslužba pro tři sdružení Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne.
V rámci bohoslužby vystoupil i předseda Interevropské divize CASD Mario Brito s kázáním na téma Získávání lidí pro Krista v neklidné době.

zobrazit více

100. výročí Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne • 1/2 dopoledne

1487 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Přímý přenos slavnostní bohoslužby při příležitosti 100. výročí MSS CASD. Slavnostní bohoslužbu navštívili předseda Generální konference br. Ted Wilson, předseda Inter-Evropské divize br. Bruno Vertallier, předseda naší unie br. Mikuláš Pavlík a další hosté.
Program celé akce najdete zde: http://www2.casd.cz/mss/dokumenty/program_100jubilea_mss_cez_arena.pdf

zobrazit více

100. výročí Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne • 2/2 odpoledne

872 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Přímý přenos slavnostní bohoslužby při příležitosti 100. výročí MSS CASD. Slavnostní bohoslužbu navštívili předseda Generální konference br. Ted Wilson, předseda Inter-Evropské divize br. Bruno Vertallier, předseda naší unie br. Mikuláš Pavlík a další hosté.
Program celé akce najdete zde: http://www2.casd.cz/mss/dokumenty/program_100jubilea_mss_cez_arena.pdf

zobrazit více

Bohoslužba Ostrava: Matthew Bediako - Být Božím nástrojem (Konference ČSU 2009)

253 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Napříč Čechami, Moravou a Slezskem připravila HopeTV.cz cyklus záznamů sobotních bohoslužeb, při kterých biblickým slovem provázejí kazatelé Církve adventistů sedmého dne, někteří její členové a zajímaví hosté.
zobrazit více

Bohoslužba Praha Kongresové centrum: Ulrich Frikart - Vyvoleni a vysláni (Konference CS 2007)

67 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Napříč Čechami, Moravou a Slezskem připravila HopeTV.cz cyklus záznamů sobotních bohoslužeb, při kterých biblickým slovem provázejí kazatelé Církve adventistů sedmého dne, někteří její členové a zajímaví hosté.
zobrazit více

Odebírejte nová videa jako první