Pozvánka ke sledování pořadů na HopeTV

11. 4. 2014

Jaké pořady uvidíte ve vysílání HopeTV v následujících dnech?
PREMIÉRA: Lukášovo evangelium o radosti (3/5) – Oldřich Svoboda
Pátek 11. 4. od 19:10 hod., sobota 12. 4. od 16:00 hod. a neděle 13. 4. od 20:00 hod.
Proč si Lukášovo evangelium neklade za cíl jen popsat Ježíšův život v co největší šíři, ale chce také vyjádřit, že setkání s Ježíšem přináší do života radost? Zamyšlení kazatele Oldřicha Svobody pořízené v rámci ranních chvil Biblického týdne Českého sdružení CASD v roce 2013.
 

PREMIÉRA: Bible pro dnešek – Kristus a tradice (3.)
Od neděle 13. 4. každý den v 8:00 a 19:30 hod.
Jaký problém nastává, pokud si křesťané cení tradice, způsobu uvažování či vlastní zkušenosti víc než jasného učení Písma? Pořad inspirovaný biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy Církve adventistů sedmého dne.
 
Animované biblické příběhy (SK)
Nebeské kráľovstvo -  pátek 11. 4. od 18:30 hod. a sobota 12. 4. od 7:30 hod.
Příběhem o rozsévači, pšenici a koukolu a podobenství o deseti pannách Ježíš otevírá úplně nový svět, než na jaký jsme zvyklí.
Znamenia časov – sobota 12. 4. od 15:00 hod. a neděle 13. 4. od 19:00 hod.
Ježíš vypráví podobenství o královské svatbě a o zloději v noci, aby svým učedníkům připomněl důležitost pokory, lítosti a připravenosti na den, kdy znovu přijde.
 

Bible pro každého (3/16) – Události, které nelze přehlížet
Pátek 11. 4. od 20:00 hod. a sobota 12. 4. od 12:30 hod.
Žijeme v kritické době. Znamení nám jasně říkají, že bychom se měli ubírat k bezpečným místům. Je však někde místo, kde můžeme nalézt útěchu? Třetí část série přednášek Johna Bradshawa, ředitele americké misijní organizace „It Is Written“.
 
Dokument: Jindřich Černohorský
Sobota 12. 4. od 19:40 hod. a neděle 13. 4. od 13:00
Jaký je pohled na život a víru očima frontmana skupiny GRACE Jindry Černohorského? Dokumentární film z produkce AWR studia.
 
 
 

KONCERT: GRACE LIVE Praha 2006
Sobota 12. 4. od 20:00 hod. a neděle 13. 4. od 14:45 hod.
Živý záznam bohoslužby chval skupiny Grace.
 
 
 
Kompletní nabídku pořadů vysílaných na HopeTV najdete v PROGRAMU.
přečíst více

Oldřich Svoboda - Lukášovo evangelium o radosti - BT 2013 - 2. část

11. 4. 2014

Hlavním tématem Biblického týdne 2013 bylo téma Daniela Dudy, který vykládal  "Velký příběh Bible II". Svůj prostor však dostalo také Lukášovo evangelium, jehož výkladu se ujal kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda, působící ve sborech Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov. V rámci ranních zamyšlení se studoval text, který je zapsán v Lukášově evangeliu 6. kapitole, verších 12-26. Biblický týden pořádalo České sdružení Církve adventistů sedmého dne  ve Ždírci nad Doubravou.
přečíst více

Nezapomínejme – Karel Nowak

10. 4. 2014

Záznam kázání Karla Nowaka ze dne 29. 1. 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Paměť je důležitá složka naší identity. Na co bychom ve vztahu k Pánu Bohu neměli zapomínat? Karel Nowak ve své úvaze poukazuje na to, abychom nezapomínali být Pánu Bohu vděční, abychom si pamatovali cestu, kterou nás Pán Bůh vede a abychom nezapomněli respektovat určité řády, které nám Pán Bůh do našeho života dal.
Sbor CASD Praha – Smíchov pořádá pravidelné bohoslužby každou sobotu od 9:30 hod. Druhou část dopolední bohoslužby můžete sledovat také v přímém přenosu od 10:45 hod. na stránkách bohosluzbyonline.cz. Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Bible pro dnešek / Matouš 22,35-40 / Kristus a Mojžíšův zákon

8. 4. 2014

Nakolik jsou i dnes platné Boží zákony a nařízení ze Starého zákona? Jak se k nim stavěl sám Ježíš Kristus? Kazatel ThLic. Oldřich Svoboda tyto otázky zrekflektoval na základě textu z Matoušova evangelia 22,35-40, kde byl Ježíš dotázán na největší přikázání v zákoně.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. dubna 2014.
přečíst více

Zveme vás k pořadům ve vysílání HopeTV od 4. 4. 2014

4. 4. 2014

Jsme rádi, že vás můžeme pozvat k několika tipům z našeho vysílání od pátku 4. dubna 2014:
 
Pravý život v harmonii s Bohem – Kornelius Novak (9 dílů)
Denně od pátku 4. dubna v 17.30 hod.
Od pátku můžete sledovat první ze série setkání s kazatelem a misionářem Korneliem Novakem na téma: Pravý život v harmonii s Bohem. Život křesťana neznamená pouze znát, co je v Bibli, ale také mít vztah s Bohem. Mottem Kornelia Novaka a zároveň jeho přáním je, abychom "stále více a více vstupovali do harmonie s Bohem".
 
PREMIÉRA: Lukášovo evangelium o radosti (2/5) – Oldřich Svoboda
Pátek 4. 4. od 19.00 hod., sobota 5. 4. od 16.00 hod. a neděle od 20.00 hod.
Premiérově Vám přinášíme druhé zamyšlení kazatele Oldřicha Svobody nad Lukášovým evangeliem zaznamenané v rámci ranních chvil Biblického týdne Českého sdružení CASD v roce 2013.
 
 
Bible pro každého (2/16) – Na počátku stvořil Bůh…
Pátek 4. 4. od 20.00 hod. a sobota 5. 4. od 12.00 hod.
Záznam jedinečných přednášek Johna Bradshawa, ředitele americké misijní organizace "It Is Written" o poselství Bible.
 
 
PREMIÉRA: Bible pro dnešek – Kristus a Mojžíšův zákon
Od neděle 6. 4. každý den v 19.30 hod. a dalších reprízách
Co je podstatou Božího zákona? Jaký je vztah mezi zákonem a milostí? Pořad inspirovaný biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy Církve adventistů sedmého dne.
 
 
Animované biblické příběhy (SK)
Prišiel hľadať stratenýchpátek od 18.30 hod. a sobota od 7.30 hod.
Příběh výběrčího daní Matouše, Miriam a nemocného muže jménem Jonáš. Všichni tři hledali naději a vysvobození ze své situace a prožívají odpouštějící a uzdravující moc Spasitele - Ježíše Krista.
Lazar žijesobota od 15.00 hod.
Příběh vzkříšení Lazara, který přináší jistotu, že Ježíš Kristus má moc i nad smrtí. Co je pro nás lidi nemožné, není však pro Ježíše.
 
 
Přísahat nemohu – Jan Kloda - dokument z cyklu Osudy
Sobota 5. 4. od 19.30 hod. a neděle 6. 4. od 13.00
Co prožil a s čím se vyrovnával Jan Kloda, který se i za komunistického režimu snažil zůstat věrný Bohu a zachovát sobotu jako biblický den odpočinku? Dokumentární film o vzpomínkách perzekuovaných z cyklu Osudy.
 
 
KONCERT: Slávek Klecandr - Recitál 2010
Sobota 5. 4.  od 20.00 hod. a neděle 6. 4. od 14.45 hod.
Záznam recitálu Slávka Klecandra – folkového muzikanta vynikajícího zejména texty a mj. také orientací na zhudebněné Žalmy.
 
 
Po stopách apoštola Pavla (1, 2/20)
Z Tarsu do Jeruzaléma (1. část) - v pátek 4. 4. ve 13.00 hod., v sobotu 5. 4. v 17.00
Cesta do Damašku (2. část) ve čtvrtek 10. 4. ve 20.00 hod.
Dokumentární seriál o životě, díle a cestách apoštola Pavla od prvního dílu.
 
 
Důkaz (10. – 13. díl)
Pátek, neděle, pondělí 4., 6, a 7. 4. od 16.00 hod.
Sobota 5. 4. od 16.30 hod.
Rozhovory Dwighta Nelsona s lidmi, kteří prožili velké životní zlomy, ale i s renomovanými vědci a umělci. Co spojuje vědu s teologií a je možné, že i když se může zdát myšlenka existence Boha nepravděpodobná, není až tak iracionální?
 
Přejeme Vám pěkné chvíle při sledování našich pořadů. Celý program našeho vysílání najdete zde.
přečíst více

Oldřich Svoboda - Lukášovo evangelium o radosti - BT 2013 - 1. část

4. 4. 2014

Hlavním tématem Biblického týdne 2013 bylo téma Daniela Dudy, který vykládal  "Velký příběh Bible II". Svůj prostor však dostalo také Lukášovo evangelium, jehož výkladu se ujal kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda působící ve sborech Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov. Série ranních zamyšlení začíná textem v Lukášově evangeliu 1. kapitole verších 1-38. Biblický týden pořádalo České sdružení Církve adventistů sedmého dne  ve Ždírci nad Doubravou.
přečíst více