Bohoslužba z ASI v roce 2006 – Dwight K. Nelson

3. 4. 2014

Záznam sobotního kázání Dwighta K. Nelsona ze setkání ASI konaného v roce 2006 v Praze.
Dwight Nelson ve svém kázání hovoří o důkazech znamení věrnosti Božích přátel v poslední době. Popisuje propojenost textů biblických starozákonních knih a novozákonní knihy Zjevení. Své posluchače přesvědčuje o důležitosti věrnosti Stvořiteli a Jeho dni i přesto, že to v současné sekularizované společnosti není trendem.
Dwight K. Nelson působí jako pastor amerického sboru Pionneer Memorial na Andrewsově univerzitě a profesor nauky o kázání na adventistickém teologickém semináři. V roce 1998 vedl evangelizační kampaň NET 98. Dwight Nelson je také televizním a rozhlasovým moderátorem. Jedním z pořadů, ve kterém působil, je série půlhodinových dokumentů „Důkaz“ (v orig. „The Evidence“), který můžete sledovat v našem vysílání nebo zakoupit na DVD v e-shopu AWR studia.
ASI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí. Více informací o ASI-CS naleznete zde.
přečíst více

Bible pro dnešek / Matouš 16,16-19 / Zákony v Kristově době

31. 3. 2014

Zákony, pravidla, nařízení, příkazy. Kdo k nim má pozitivní vztah? Většina společnosti asi ne, spíše je považujeme za omezení. V čem jsou Boží nařízení jiná než lidská?
Biblický text z evangelia podle Matouše 16,16-19 nám ve svém komentáři přiblížil ThLic. Oldřich Svoboda. Mimo jiné se v něm dotýká také doby pozemského života Ježíše Krista a vlivů, které působily na zákonodárství prvních století našeho letopočtu.
Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/
Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.
Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. dubna 2014.
přečíst více

Jaro Křivohlavý - O vděčnosti

29. 3. 2014

Jak udělat někomu radost? Za co být vděčný? A komu patří největší vděčnost? V únoru 2010 se v prostorách komunitního centra Londýnská 30 uskutečnil cyklus přenášek "O životě", které vedl Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. Druhá přednáška se zaměřila na téma vděčnosti.
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. (19. března 1925 Třebenice – 27. prosince 2014 Praha) byl český psycholog a spisovatel. Zabýval se psychologií zdraví, experimentální psychologií, logoterapií, pozitivní psychologií a problematikou manželského života. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných mj. tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Roku 1942 ve věku 17 let byl jako student roudnického gymnázia zatčen a uvězněn v Malé pevnosti nacistického koncentračního tábora v Terezíně. Později pracoval tři roky na dole Prago IV v Kladně. Po maturitě v Roudnici studoval v letech 1945-1949 na Filozofické fakultě UK obory psychologie – filozofie a anglistika, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie. V roce 1966 se stal kandidátem věd, roku 1976 se habilitoval na Filozofické fakultě UK a získal tak titul docenta. V roce 1996 ho prezident republiky Václav Havel jmenoval univerzitním profesorem psychologie. Prvních 15 let profesního života pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. V období 1967–1994 byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval v Čechách i v zahraničí. Později přednášel psychologii zdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Byl křesťanem, pokřtěn byl v roce 1939, byl členem Českobratrské církve evangelické a byl ordinován jako presbyter a laický kazatel. Za totality byl po tři období (1969–1984) svobodně zvoleným laickým členem vedení této církve (Synodní rady). Od roku 1951 byl ženatý, měl 3 děti, 8 vnoučat a 10 pravnoučat.
přečíst více

Tváří v tvář – Jiří Beneš a Petr Vaďura

28. 3. 2014

Redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu Petr Vaďura si v rámci diskusního pořadu Tváří v tvář, který proběhl 14. prosince 2011, povídal s biblistou a teologem doc. Jiřím Benešem, Th.D. o tom, čím ho Bible stále znovu oslovuje, o jeho přístupu k výkladu biblických textů. Tématem společného rozhovoru byly také společné publikace "Nevystižitelný Bůh" či "Pradějiny".
Jiří Beneš
V roce 1986 absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, v r. 1988 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Praze a roku 1997 získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze za práci "Exodus 28 a 39. Příspěvek k exegezi kultických látek". V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě. Jiří Beneš je žákem prof. Jana Hellera. Spolu s ním i publikoval knihu "Poutní písně", která obsahuje výklad Žalmů 120 až 134. Sám pak vydal postilu "V moci Slova", úvahy "Ozvěny Izajášova volání" (novozákonní reflexe Izajášova textu), skriptum "Dvanáctka" (příručka ke studiu dvanácti tzv. malých proroků ve Starém zákoně) a výklad desatera ("Desítka"). Jiří Beneš přednáší, publikuje v různých periodikách a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.
Petr Vaďura
Během studií na Filosofické fakultě UK se stal křesťanem. V letech 1989-1992 byl zaměstnancem Křesťanských sborů, po té do roku 2008 na volné noze. Od roku 2009 je zaměstnán Plzeňským biskupstvím a Evangelickou církví metodistickou jako redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu. Je autorem několika knih rozhlasových rozhovorů s biblisty Janem Hellerem, Janem Sokolem a Jiřím Benešem, které vydalo vydavatelstvím Vyšehrad. S manželkou Evou vychovávají čtyři děti: Šimona, Dorotu, Kryštofa a Matouše.
přečíst více

Pozvánka ke sledování HopeTV

28. 3. 2014

Přinášíme Vám krátký výčet zajímavých pořadů, které můžete od pátku 28. 3. 2014 ve vysílání HopeTV zhlédnout:

Lukášovo evangelium o radosti (1/5) - Oldřich Svoboda
Pátek 28. 3. od 19:00 hod., sobota 29. 3. od 16:30 hod.
a neděle 30. 3. od 20:00 hod.
Premiérově Vám přinášíme zamyšlení kazatele Oldřicha Svobody zaznamenané v rámci ranních chvil Biblického týdne Českého sdružení CASD v roce 2013.
 
 
Animované biblické příběhy (SK)
Poklady v nebi – pátek 28. 3. od 18.30 hod. a sobota 29. 3. od 7.40 hod.
Dva muži hledají v životě něco víc. Oba potkají Ježíše a oba se ptají: Jak získat věčný život? Dají bohatý mladík a výběrčí daní na Ježíšovu radu?
Strateny syn - sobota 29. 3. od 15.00 hod.
Nekonečná je lásku plná soucitu, která přijímá každého, kdo se rozhodne vrátit do Boží rodiny, když lituje svých špatných rozhodnutí.

 

 
Bible pro každého (1/16) – Můžeme věřit Bibli?
Pátek 28. 3. od 20:00 hod. a sobota 29. 3. od 12:30 hod.
Následující víkendy Vás zveme ke sledování jedinečných přednášek ředitele americké misijní organizace „It Is Written“ Johna Bradshawa o poselství Bible.
 
 

 
Tajemství spánku - Poruchy spánku a Psychologický výklad snu
Pátek 28. 3. a sobota 29. 3. od 17:30 hod.
Můžeme nějak ovlivnit kvalitu našeho spánku? Přednášky klinického psychologa PhDr. Jiřího Bauera, Ph.D.
 
 

 
Koncert Brazilian Youth Choir
Sobota 29.3. od 20:00 hod. a neděle 30. 3. od 14:45 hod.

 
 
 

Důkaz
Každý den od 16:00 hod.
Může se životní zkušenost s Bohem stát mostem mezi teologií, vědou a touhou lidského srdce? Cyklus dokumentů Dwighta K. Nelsona hledající odpovědi na základní otázky lidstva.
 
 
 
Nenechte si ujít ani ostatní pořady vysílané na HopeTV. Jejich kompletní nabídku najdete v našem PROGRAMU.
přečíst více

Osvojte si smýšlení Ježíše Krista - Peter Roennfeldt

27. 3. 2014

Záznam kázání Petera Roennfeldta z roku 2011 z modlitebny sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Díváme se na druhé s větším respektem než na sebe? Je naše chování obrazem Boha, kterého máme rádi? Peter Roennfeldt ve své úvaze hovoří o nesouladu mezi Ježíšem Kristem jako osobností a tělem Ježíše jako jeho církví. Své posluchače vybízí, aby měli stejné smýšlení, chování a srdce jako Pán Ježíš. „Měli bychom být schopni říct, že církev je taková, jaký je Ježíš. Ježíš je takový, jako jsem já. To je obrovská výzva,“ dodává Peter Roennfeldt.
Peter Roennfeldt se celoživotně věnuje zakládání nových sborů a misii v postmoderním světě. Pochází z Austrálie, kde působil jako duchovní. Byl také vedoucím oddělení evangelizace při Transevropské divizi CASD.
Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více