Přímý přenos přednášky o epigenetice 8. 3. a program vysílání HopeTV od 7. 3. 2014

7. 3. 2014

Zveme vás k našim přímým přenosům a také pořadům, na které se ve vysílání můžete těšit od pátku 7. března 2014.
V sobotu 8. 3. od 17.00 hod. vám nabídneme přímý přenos přednášky prof. RNDr. Vladimíra Krále, DSc. a MUDr. Jozefa Čupky s názvem: Gram prevence lepší než kilo léků. Prof. Král se podělí o nejnovější informace z oblasti epigenetiky, která může pomoci při předcházení různým onemocněním, která máme v genech.
O týden později, v sobotu 15. 3. 2014, uvidíte od 10.45 hod. přenos bohoslužby z akce pro mladé Anděl 14. Akcí začíná modlitební týden mládeže. Zamyšlení z Bible přinese Petr Húšť.
Pro děti jsme připravili Animované biblické příběhy o Danielovi (7. 3. v 18.30 hod. a 8. 3. v 7.40 hod.) a milosrdném samaritánovi (8. 3. v 15.00 hod.), a to ve slovenském znění.
Závěrečný díl pětidílného dokumentu Sedmý den završí sledování hledání pravdy o sobotě, biblickém sedmém dni. Pátý díl dokumentu Sedmý den sledujte v pátek 7. 3 od 20.00 hod. a v repríze v sobotu 8. 3. od 9.00 hod.
Koncert klasické hudby Lauren & Michelle v tónech příčné flétny a harfy si nenechte ujít v sobotu 8. 3. ve 20.00 hod. a v nedělní repríze od 14.45 hod.


Premiérově vás v našem vysílání chceme potěšit záznamem z Biblických týdnů Velký příběh Bible II – 15. část a Krása a zložitosť rodinného života – závěrečná 21. část. Velký příběh Bible II s Danielem Dudou uvidíte v pátek 7. 3. od 17.30 hod. a závěrečné kázání Eliase B. de Souzy (Krása a zložitosť rodinného života) pak v sobotu 8. 3. od 16.00 hod. a v repríze v neděli od 13.00 hod.
Stejně tak nový díl Bible pro dnešek, který se bude věnovat vlastnostem Kristových následovníků můžete zhlédnout poprvé v neděli v 8.00 a v 19.30 hod. a dále v reprízách během týdne.


Přejeme vám příjemné chvíle ve společnosti našich pořadů.
přečíst více

Daniel Duda – Velký příběh Bible II – 14. část

7. 3. 2014

Daniel Duda došel až k 7. dějství velkého příběhu Bible, které završuje celý její příběh. Pro ty kteří ho přijali, připravil Bůh nový počátek, obnovení ráje, který pro nás stvořil na počátku.
Daniel Duda v sérii "Velký příběh Bible II" z r. 2013 navázal na téma „Jak porozumět příběhu Bible“ z Biblického týdne Českého sdružení CASD 2009. Během něj představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Na Biblickém týdnu 2013 toto téma rozvinul a představil Bibli v sedmi dějstvích, kde Bůh vstupuje do našich dějin i životů.
Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.
Biblický týden pořádá České sdružení Církve adventistů sedmého dne (CASD). Ždírec nad Doubravou, 2013.
přečíst více

Dobrá paměť – Edvard Miškej

6. 3. 2014

Záznam kázání Edvarda Miškeje, B.Th. ze dne 12. 2. 2011 ze sboru Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha – Smíchov.
Může pokora a pokání souviset nějak s naší pamětí? Edvard Miškej ve svém zamyšlení uvádí, že Pán Ježíš vyzvedá vnitřní proměnu, vlastní touhu změnit se, být jiný. Vysvětluje, že pokud člověk necítí potřebu změnit svůj život a uznat svoje chyby, pak nepřijme ani zprávu o vykoupení. „Pán Bůh si přeje, aby naše paměť fungovala dobře, abychom si pamatovali, co jsme s ním prožili,“ říká Edvard Miškej.
Edvard Miškej, B.Th. je hospodářem Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne.
Více informací o sboru CASD Praha – Smíchov naleznete zde.
přečíst více

Přímé přenosy o epigenetice a z akce Anděl - 8. a 15. 3. 2014

5. 3. 2014

Gram prevence lepší než kilo léků
8. března 2014 od 17.00 hod. jsme pro vás připravili přímý přenos přednášky „Gram prevence lepší než kilo léků“ z modlitebny Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha-Smíchov. Hosty budou vědec a chemik – prof. RNDr. Vladimír Král, DSc., který přinese informace o epigenetice, která může pomoci při předcházení různým onemocněním, která máme v genech.
Druhým hostem bude MUDr. Jozef Čupka, který se zabývá oblastí preventivní medicíny. Přednášky budou hledat odpověď na to, kdy začít s prevencí, aby na ni nebylo pozdě.
Více informací naleznete zde.
 

Akce Anděl 14
Mladí lidé se 15. března 2014 od 10.45 hod. mohou těšit na přímý přenos z hlavní části dopolední bohoslužby akce Anděl 14, která zahajuje každoroční modlitební týden mládeže CASD. V rámci bohoslužby vystoupí pastor Křesťanských sborů Petr Húšť. Akce se také uskuteční v prostorách modlitebny CASD Praha-Smíchov.
Stránky akce Anděl 14 zde.
Přímé přenosy z obou akcí sledujte na www.hopetv.cz.
přečíst více

Elias B. de Souza: Krása a zložitosť rodinného života – 21. část

5. 3. 2014

Zdá se, že se situace, ve které jako lidé žijeme a stav, ve kterém se nachází naše příroda, stále zhoršují a často nemají východisko. Prostřednictvím textu z Římanům 8,18-27 poukázal Elias B. de Souza na to, že touto situací netrpíme jen my. Bible říká, že se jí trápí dokonce i Duch svatý. Text však představuje jedinečnou naději, kterou můžeme získat v Ježíši Kristu.
Záznam přednášek na téma: "Krása a zložitosť rodinného života". Přednáší dr. Elias Brasil de Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.
Biblický týden Slovenského sdružení CASD 2013, Račkova dolina.
přečíst více

Jaro Křivohlavý - O spiritualitě

4. 3. 2014

Co je to spiritualita? Jak mít správnou spiritualitu? A co je to ? V únoru 2010 se v prostorách komunitního centra Londýnská 30 uskutečnil cyklus přenášek "O životě", které vedl Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. Třetí přednáška se věnuje spiritualitě.
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. (19. března 1925 Třebenice – 27. prosince 2014 Praha) byl český psycholog a spisovatel. Zabýval se psychologií zdraví, experimentální psychologií, logoterapií, pozitivní psychologií a problematikou manželského života. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných mj. tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Roku 1942 ve věku 17 let byl jako student roudnického gymnázia zatčen a uvězněn v Malé pevnosti nacistického koncentračního tábora v Terezíně. Později pracoval tři roky na dole Prago IV v Kladně. Po maturitě v Roudnici studoval v letech 1945-1949 na Filozofické fakultě UK obory psychologie – filozofie a anglistika, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie. V roce 1966 se stal kandidátem věd, roku 1976 se habilitoval na Filozofické fakultě UK a získal tak titul docenta. V roce 1996 ho prezident republiky Václav Havel jmenoval univerzitním profesorem psychologie. Prvních 15 let profesního života pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. V období 1967–1994 byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval v Čechách i v zahraničí. Později přednášel psychologii zdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Byl křesťanem, pokřtěn byl v roce 1939, byl členem Českobratrské církve evangelické a byl ordinován jako presbyter a laický kazatel. Za totality byl po tři období (1969–1984) svobodně zvoleným laickým členem vedení této církve (Synodní rady). Od roku 1951 byl ženatý, měl 3 děti, 8 vnoučat a 10 pravnoučat.
přečíst více