Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 529 dílů / poslední díl: 16. 10. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Svatyně a křesťanský život

16226 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Nejen na sklonku kalendářního roku a během vánočních svátků bychom se k sobě navzájem měli chovat jako lidé. Daří se vám naplňovat vaše slova hodnotným významem, nebo pouze znějí jako prázdný a dunivý zvuk? Jak nás k tomuto naplňování inspiruje Bible?

Poselství listu Židům nám ve svém zamyšlení přiblíží učitel teologického semináře Daniel Horničár, Ph.D. Zaposlouchejte se do poselství o smyslu a významu velekněžské služby Ježíše Krista v nebeské svatyni. Jak znějí a jaký je obsah dvou výzev, které věřícím pisatel listu předkládá?

Jako malý příklad a také naše novoroční přání jsme do druhé části pořadu zařadili krátké zamyšlení pastora a redaktora Jindřicha Černohorského. Přejeme vám i pořadu Bible pro dnešek vše dobré do nového roku a hezké vánoční svátky.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 28. prosince 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 5, 39-40 / Učedníci a Písmo

15540 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Bible jako kniha knih. Již po staletí je nejpřekládanější a nejčtenější knihou. Bible jako nadpřirozené poselství Boží člověku, nebo jen další kniha v polici? Co nebo koho máme za jejími řádky hledat a kam nás čtení Bible může zavést? Jak ji číst tak, abychom z toho měli užitek?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Nad jednou z pasáží Bible, přesněji z evangelia podle Jana 5,39-40 se společně zamyslíme s kazatelem a učitelem Michalem Balcarem, M.A. z Prahy. Michal je kazatelem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 4. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Mat 13,34.35 / Předávání poselství

15398 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak mají křesťané srozumitelně, bez klišé a věrohodně předávat poselství o milujícím Bohu lidem v post-sekulární společnosti? Proč používá Ježíš řeč podobenství a jinotajů? Jaké je to Boží tajemství, které se mají lidé dozvědět?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pasáž z evangelia podle Matouše 13,34.35 v tomto díle vyloží kazatel a učitel Michal Balcar, M.A. z Prahy. Michal je pastorem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 11. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 17,20.21 / Modlitba

15882 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Je modlitba jistou formou "kouzla"? A co modlitba jako dialog člověka s Bohem? Co o modlitbě říká Bible a jak se modlil Ježíš Kristus? Modlitba je klíčovou součástí víry a komunikace člověka s Bohem. Při svých modlitbách myslí Ježíš na své učedníky a prosí o jednotu člověka s Bohem. Jaká je vaše zkušenost s modlitbou?

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pasáží z evangelia podle Jana 17,20.21 nás v tomto díle provede kazatel a učitel Michal Balcar, M.A. z Prahy. Michal je pastorem sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Vinohradech. Více viz stránky sboru: sborvinohrady.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 18. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 18,1-5 / Výchova dětí

16365 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš měl zvláštní vztah k dětem. Rád s nimi trávil čas a dokonce se s nimi identifikoval, když říká: "A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne." Proč je dával Ježíš za vzor? V čem nám mohou být příkladem?

Pojďte s námi promýšlet text z Matoušova evangelia 18,1-5. Co nám mohou přinést tyto verše, o to se podělil kazatel Oldřich Svoboda, který působí ve sborech Církve adventistů sedmého dne Brno-Střední, Brno-ZápadTišnov.

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 25. ledna 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Matouš 15,29-31 / Učedníci a nemocní lidé

16181 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíšova pomoc a pozornost, kterou věnoval člověku, nebyla ničím limitována. Dotýkal se nemocných, šel do míst, kam by jiný člověk nevkročil, zajímal se o pohany atd. Specifickou pozornost věnoval nemocným. Zajímal se o to, co člověk prožívá, co jej trápí, nabízel pomoc a oporu a když bylo potřeba, i jídlo. Jaký je zájem nás křesťanů o potřeby lidí v našem okolí? Znají nás jako ty, kteří nabízejí dotek uzdravení a pomoc? Nestydíme se za to, že se snažíme následovat největšího Lékaře?

Pojďte s námi promýšlet text z Matoušova evangelia 15,29-31. Co nám mohou přinést tyto verše, o to se podělil kazatel Oldřich Svoboda, který působí ve sborech Církve adventistů sedmého dne Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov.

Přinášíme vám novou, vylepšenou verzi oblíbeného pořadu Bible pro dnešek. Věříme, že se vám bude líbit a vaše dojmy, připomínky, či zážitky s naším pořadem se nám nebojte zaslat na náš email: info@hopetv.cz.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 1. února 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Galatským 3,26-29 / Učedníci a společnost

16013 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou si skutečně všichni lidé rovni? Nebo v nás stále ještě přežívá třídní rozdělování a kastování? Jaký je Boží postoj k člověku? Nemusíme mít hned strach z cizích národností, ras a náboženství. To, že má někdo jiný názor, pochází z jiné země či tradice ještě neznamená, že nás chce ohrozit.

Výklad textu Bible z epištoly Galatským 3,26-29 pro tento díl připravil kazatel Oldřich Svoboda, který působí ve sborech Církve adventistů sedmého dne Brno-StředníBrno-Západ a Tišnov.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 8. února 2014.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Jan 4,13-15 / Ježíš a lidé na okraji společnosti

15829 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Lidé, kteří nechtějí nebo nemohou dodržovat normy stanovené společností, jsou zpravidla vyloučeni na její okraj. Nejhorší je situace, kdy se člověk dostane do problémů díky svým nejbližším, rodině. Zpravidla to hodně bolí a návraty, smíření nejsou vůbec lehké. Jak se stavěl k lidem vyloučeným ze společnosti Ježíš a jaký postoj k nim mají mít jeho následovníci, křesťané?

Biblickým textem z evangelia podle Jana 4,13-15 nás ve svém příspěvku provede kazatel Michal Fulier, který působí na Slovensku ve sborech Církve adventistů sedmého dne - Lučenec a okolí.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci SBORY.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu si můžete přečíst zde: LEKCE.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 15. února 2014.
zobrazit více

Napište nám