Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 542 dílů / poslední díl: 16. 1. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Genesis 3. kapitola - Stvoření a pád do hříchu

15638 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Platí skutečně rčení: Kam nemůže čert, tam pošle ženu? Přináší příběh o pádu do hříchu člověku i jisté poselství naděje?  Proč hřích v dokonalém ráji? Příběh z ráje, ve kterém Eva podlehne svádění hada, nám ve svém příspěvku převypráví kazatel Milenko Vučetič.

Ve druhé části dílu vám přinášíme ukázku z připravovaného DVD "Život - náhoda, nebo záměr", které právě dokončujeme. Uvedená kapitola nese název Láska.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 3. kapitola - Jako v zrcadle

15620 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Teolog William Paley ve své knize Natural Theology (1802) přináší myšlenku, že člověk může skrze pozorování přírody pochopit Boží charakter. Může křesťanská víra nějak podpořit, nebo pomoci vědě v jejím zkoumání?  Může věda podepřít, nebo popřít Boží existenci? V dnešním díle pořadu máte příležitost otevřít Bibli s kazatelem Jiřím Tomáškem a uvažovat nad tím, co znamená "vidět jenom v zrcadle."
V rozhovoru s vědcem, učitelem a výzkumným pracovníkem Prof. Vladimírem Králem uvažujeme o důmyslnosti, složitosti a komplexnosti lidských buněk a molekul. Stojí za životem na této planetě a za veškerou existencí nadpřirozený dizajnér?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: List Koloským 1. kapitola, Ježíš - Dárce života

16189 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak a kde vzniká život? Stojí nad člověkem nějaká vyšší bytost, která má moc dát vznik životu i tam, kde je to z lidského pohledu nepravděpodobné?  O životě v Kolosech, biblickém místě, kde se formuje novozákonní církev, promluví v úvodní části pořadu pastor Oldřich Svoboda. List do Kolos je vlastně oslavnou písní (hymnem) na Ježíše a jeho dílo, které činí pro člověka.


Ve druhé části pořadu se můžete podívat na vyznání mladé rodiny Bískových z Ústí nad Labem, která dostala do života velký dar v podobě syna Tomáše. Ne vždy se v životě člověka daří vše, po čem toužíme a co si přejeme. Mít dítě, potomka dnes již také není samozřejmé a jednoduché. Když ovšem zasáhne vyšší moc... podívejte se sami.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. února 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Genesis 2. kapitola – Manželství – dar z ráje

17650 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V čem je manželství muže a ženy jedinečné a co do jejich životů může přinést? Čím se pro sebe muž a žena stávají, když si řeknou své "ano" a jakou roli hrají v životě jeden druhého? Kromě Romana Macha, kazatele a učitele na Teologickém semináři CASD (Církve adventistů sedmého dne), který se podělil o pohled na manželství ve Starém a Novém zákoně, reflektuje tento svazek i klinický psycholog PhDr. Jeroným Klimeš.

Přepis pořadu najdete na stránkách Sobotní školy (zde).

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. března 2013.

zobrazit více

Bible pro dnešek: 1. a 2. kapitola – Správcovství a životní prostředí

21979 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V první části Bible pro dnešek se Michal Balcar, M.A., kazatel sboru Církve adventistů sedmého dne Liberec a několika dalších zamýšlí nad úkolem člověka ve vztahu k přírodě a všemu živému, co Bůh stvořil.

Způsob našeho života se nepromítá jen v okolí a krajině kde žijeme, ale má dopad i na lidi a prostředí vzdálené stovky a tisíce kilometrů od nás. Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák učí děti i studenty chápat rozdíly, podobnosti a souvislosti života lidí v ekonomicky rozvinutých a naopak rozvojových zemích. O globálním rozvojovém vzdělávání hovořila vedoucí tohoto programu, Mgr. Tereza Čajková. Více o něm naleznete zde.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Exodus 20. kapitola - Sobota - dar z ráje

16974 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Sedmého dne Bůh odpočinul od veškerého stvořitelského díla. O poselství dne odpočinku, o sobotě a dalších důrazech knihy Exodus promluvil v dnešním díle pořadu slovenský kazatel Ján Greš. 

Ve druhé části pořadu se podívejte na ukázku ze série DVD Sedmý den, které je možné také objednat v eshopu naší televize. Odkaz na eshop naleznete na spodní straně našeho webu.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: 1. Korintským 15. kapitola - Stvoření a evangelium

17396 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

V dalším dílu Bible pro dnešek otevírá Daniel Horničár, kazatel a učitel Teologického semináře CASD, 15. kapitolu listu Korintským. V ní apoštol Pavel ujišťuje, že každý, kdo věří Kristu, může díky jeho oběti na kříži získat věčný život.

Nabídku spasení ilustruje kazatel a také bloger Vlastimil Fürst v jednom z příběhů, který sepsal i do své knihy „Co když Bible nelže?“. V ní se zaměřil na různé oblasti života, na které Bible a křesťanství nabízí nový a neotřelý pohled. Knihu vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. března 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Zjevení 21. kapitola – Nové stvoření

17962 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ve Zjevení Jana 21. kapitole nacházíme povzbuzení a zaslíbení, že pro nás Bůh připravil novou zemi, kde bude spolu se všemi, kteří mu věří. Jako na počátku, při stvoření, bude všechno dokonalé a zlo, bolest, nemoc i utrpení budou patřit minulosti. Poselství 21. kapitoly knihy Zjevení Jana přiblížil kazatel Oldřich Svoboda.

Předchuť zmírnění bolesti a utrpení, která je v Bibli zaslíbena, můžeme někdy zažívat už nyní - jak o tom ostatně vypráví Miroslav Kvintus, starosta obce Dobříň, která byla v roce 2002 zasažena povodní. I když měla povodeň katastrofální důsledky, obyvatelé se semkli dohromady a vzájemně si pomohli začít znovu. Vše opravili, vybudovali nové a v obci připomínají povodeň už jen pamětní místa.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 30. března 2013.
zobrazit více

Napište nám