Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 462 dílů / poslední díl: 5. 7. 2020

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Vykoupení / 2016 1Q 13

126304 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Závěr Bible popisuje Novou zem bez přítomnosti zla. Může existovat dobro bez přítomnosti zla? Někteří lidé to zpochybňují. A co Nový Jeruzalém s hradbami a branami z perel? Jaké je poselství tohoto obrazu? A co nám má říct stále se opakující číslovka 12?

Rozhovor na téma třináctého úkolu „Vykoupení“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Zápasící církev / 2016 1Q 12

1256 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Můžete nás sledovat na Facebooku:
http://www.facebook.com/HopeTV
Kniha Zjevení Janovo je považována za nesrozumitelnou a často je také chybně vykládána. My se podíváme do druhé a třetí kapitoly, položíme si otázky týkající se dopisů sedmi sborům a podíváme se více na dopis poslední, který jak věříme se týká naší doby.
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Zápasící církev“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://www.sobotnaskola.casd.sk
Můžete nás sledovat na Facebooku:
http://www.facebook.com/HopeTV
Odebírat naši tvorbu můžete zde:
http://goo.gl/GFLxYj
Jsme součástí Církve adventistů sedmého dne:
http://www.casd.cz
zobrazit více

Bible pro dnešek / Apoštol Petr a velký spor / 2016 1Q 11

71566 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Úhelný kámen je něco, co nám dnes nic neříká. Ještě jsme schopni odvodit, že to má co dočinění s úhlem, ale proč takto podivně nazývá Petr Ježíše? A na jiném místě nazval křesťany "královským kněžstvem", co tím myslel?  A když hovoří o "ovoci", co si pod tím představit? Dnes si tyto otázky položíme.

Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Apoštol Petr a velký spor“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Apoštol Pavel a velký spor / 2016 1Q 10

60682 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš odešel z této země a církev začíná růst. Důležitou roli hraje Duch svatý. Co to znamená dostat sílu Ducha svatého? A co s tím dnes v 21. století? Není to něco, co je základ a v čem silně pokulháváme? Co pro to můžeme udělat?

Rozhovor na téma devátého úkolu „Velký spor a prvotní církev“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor a prvotní církev / 2016 1Q 9

51965 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Ježíš odešel z této země a církev začíná růst. Důležitou roli hraje Duch svatý. Co to znamená dostat sílu Ducha svatého? A co s tím dnes v 21. století? Není to něco, co je základ a v čem silně pokulháváme? Co pro to můžeme udělat?

Rozhovor na téma devátého úkolu „Velký spor a prvotní církev“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíšovi učedníci uprostřed velkého sporu / 2016 1Q 8

32905 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Rybolov a vyslání učedníků. To jsou dvě místa o kterých budeme hovořit. Když na Ježíšův příkaz vhodili sítě do vody a vytáhli je plné ryb, byl to zázrak. Co se měli učedníci z této události naučit? A co znamená dostat od Boha sílu a moc? A měli bychom uzdravovat i dnes? Proč se to neděje v takové míře?

Rozhovor na téma osmého úkolu „Ježíšovi učedníci uprostřed velkého sporu“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Ježíšovo učení a velký spor / 2016 1Q 7

29697 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Tříska v oku je něco, co se nedá přehlédnout. A trám už vůbec ne. Ježíš použil tento příměr, aby nám něco důležitého řekl. Na jiném místě nás vyzve, abychom na sebe vzali jeho jho. Co si pod tím dnes představit a jaký pokoj nám Ježíš nabízí?

Rozhovor na téma sedmého úkolu „Ježíšovo učení a velký spor“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Vítězství na poušti / 2016 1Q 6

26411 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co se můžeme naučit z Ježíšova pokušení na poušti? A proč byl Duchem Božím Ježíš veden právě na poušť?  A číslo 40, hraje zde nějakou úlohu? Je možné dát do souvislosti počátek Ježíšovy služby a počátek cesty víry dnešních lidí? Musí každý počítat se zkouškami do kterých je povede sám Bůh?

Rozhovor na téma šestého úkolu „Vítězství na poušti“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a studentský pastor organizace INRI road Mgr. Josef Dvořák.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR www.sobotniskola.casd.cz a na Slovensku www.sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Napište nám