Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 571 dílů / poslední díl: 10. 8. 2022

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Ospravedlnění jedině z víry / 2017 3Q 4

1733 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Pochopit, co to znamená ospravedlnění z víry, je nanejvýš důležité. Co myslel Pavel tím, když řekne, že už nežije on, ale žije v něm Kristus? Na základě jakých textů Starého zákona Pavel poznal, že ospravedlnění je pouze na základě víry? A co je to za víru?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Ospravedlnění jedině z víry" vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Jednota evangelia / 2017 3Q 3

1673 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Po svém obrácení se Pavel nevydává do Jeruzaléma. Tam jde mnohem později. Proč? Kde byl? Co je to svoboda v Kristu a co otroctví zákona? Můžeme se i my dnes dostat do otroctví zákona? Co to vlastně znamená? A jaké bylo postavení Petra v církvi, že se jej Pavel odvážil napomínat?
Rozhovor na téma třetího úkolu „Jednota evangelia" vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Pavel – Kristův apoštol / 2017 3Q 2

1785 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Apoštol Petr se zmiňuje o textech apoštola Pavla, že jsou často složité a nesnadné k pochopení. Proč nepsal Pavel srozumitelněji? Jak číst dnes tyto texty, aby je čtenář 21. století nepochopil nesprávně? Komu a odkud psal Pavel tento dopis? Co měl na mysli Pavel, když hovoří o "jiném" evangeliu?
Rozhovor na téma druhého úkolu „Pavel – Kristův apoštol" vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Pavel – apoštol pohanů / 2017 3Q 1

2043 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Autorem listu Galatským je apoštol Pavel. Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá?
Rozhovor na téma prvního úkolu „Pavel - apoštol pohanů" vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Hlavní témata v Petrových listech / 2017 2Q 13

1374 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Když bychom prošli dva Petrovy dopisy, tak zjistíme, že pro autora bylo důležitých asi pět oblastí, o kterých psal. Které to byly a na co tedy dával důraz? My se dotkneme dvou z nich a položíme si například otázku, co to vlastně znamená a jak si to představit, že Kristus vzal naše hříchy na kříž.
Rozhovor na téma třináctého úkolu „Hlavní témata v Petrových listech" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Den Páně / 2017 2Q 12

1702 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Co Petr píše o závěru dějin a Dni soudu? Je to něco, co nám má nahánět strach, anebo nás naopak povzbudit? Jak chápat vyjádření, že "nebesa s rachotem zaniknou a vesmír se roztaví"? A co znamenají nová nebesa a zem?
Rozhovor na téma dvanáctého úkolu „Den Páně" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Falešní učitelé / 2017 2Q 11

2324 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Dnešní téma se týká falešných učitelů. Podíváme se před jakým učením Petr varoval a jak na něj reagoval. Také si řekneme, co se z jeho varování můžeme naučit my dnes. V neposlední řadě se dotkneme otázky svobody a zda je člověk v církvi svobodný. Řada lidí má totiž z členství v církvi obavy.
Rozhovor na téma jedenáctého úkolu „Falešní učitelé" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Proroctví a Písmo / 2017 2Q 10

1442 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jakou úlohu hrála proroctví v životě apoštola Petra? Co chtěl říct vyjádřením: " Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.“? A jak rozpoznat pravé proroctví od falešného?
Rozhovor na téma desátého úkolu „Proroctví a Písmo" vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Mgr. Marek Harastej.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám