Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 536 dílů / poslední díl: 4. 12. 2021

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek / Zemře-li muž, ožije snad opět? / 2016 4Q 1

4368 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

O čem je vlastně kniha Jób a co znamená jeho jméno? Proč věříme ve vzkříšení? A lze považovat závěr knihy Jób za happy end? Možná také znáte křesťany kteří věří, že víra a věrnost Bohu zaručují jeho ochranu a požehnání. Ale co když je to jinak? A jak přečkat dobu, kdy prožíváme velké problémy, modlíme se a Bůh mlčí?
Rozhovor na téma prvního úkolu „Zemře-li muž, ožije snad opět?“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
zobrazit více

Bible pro dnešek / Velký spor / 2016 4Q 2

3869 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Je satan reálná bytost? Někteří křesťané tvrdí, že ne, že se jedná pouze o jakousi personifikaci zla. A chrání Bůh některé lidi? Jak a proč? A není to, co Jób prožívá, tak trochu nespravedlivé? Jak to dát do souladu se spravedlivým Bohem?
Rozhovor na téma druhého úkolu „Velký spor“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / To máme od Boha přijímat jenom dobro? / 2016 4Q 3

4649 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jakou úlohu v knize Jób hraje jeho žena? Není Jóbova odpověď trochu necitlivá? Jaké poučení ze situace Jóba si můžeme vzít do našich životů? Co to znamená být bezúhonný a přímý? Je to reálné ještě dnes? A co je pro život věřícího člověka horší ... komfort a pohodlí, nebo nátlak?
Rozhovor na téma třetího úkolu „To máme od Boha přijímat jenom dobro?“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Bůh a lidské utrpení / 2016 4Q 4

3897 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Stávají se zlé věci jen zlým lidem? Proč to Jóbovi přátelé takto viděli? Jak reagovat na odsouzení mnoha lidí, kteří tvrdí, že kdyby byl Bůh, tak nebude tolik utrpení? A je opravdu Bůh Bohem lásky?
Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Bůh a lidské utrpení“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Zlořečit dni / 2016 4Q 5

3594 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek S titulky

Někdy může i nám život připadat nesmyslný a zbytečný. Viděl takto svůj život i Jób? Dává tato kniha odpověď na utrpení v lidském životě? A jak je to s životem hned po smrti? Věřil Jób ve svůj odchod do nebe nebo do pekla? A nestálo by za to trochu zpomalit v životě a hledat skutečné hodnoty? Jednoho dne stejně bude vše v troskách ...
Rozhovor na téma pátého úkolu „Zlořečit dni“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Bible pro dnešek / Elífazova řeč / 2016 4Q 6

2955 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kdo byl Elífaz, jeden z Jóbových přátel? A nakolik dávat jeho slovům důležitost? Jak sladit Jóbova slova o jeho bezúhonnosti s texty Bible o tom, že žádný člověk není bezhříšný? Pro mnoho lidí je Boží zdánlivá nečinnost důkazem jeho neexistence. Jak se s tím vypořádat? A co říká kniha Jób o omylnosti andělů?
Rozhovor na téma šestého úkolu „Elífazova řeč“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk
zobrazit více

Bible pro dnešek / Trest jako odplata / 2016 4Q 7

3371 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Na kolik je pravdivé přísloví: "Kdo s čím zachází, tím také schází."? Lze toto přísloví uplatnit na Jóbovi syny? Jak se postavit k situaci, kdy někdo vysvětluje příčinu neštěstí druhého? A měli by křesťané dělat Bohu advokáta ... tedy obhajovat jeho jednání? A co si myslet o zobrazit více

Bible pro dnešek / Nevinná krev / 2016 4Q 8

3417 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jsou lidé, které problémy vedou pryč od Boha. A jiní se naopak drží pevně své víry. Jób patří do druhé skupiny. Je to překvapující? Co mu pomáhalo? A v čem byly rady Jóbových přátel falešné, i když se zdá, že mluví moudře a pravdu? A je troufalost říct Bohu "od plic", co si myslíme?
Rozhovor na téma osmého úkolu „Nevinná krev“ vedli redaktor HopeTV a internetový pastor Jindřich Černohorský a učitel starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři CASD, doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk

zobrazit více

Napište nám